Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Rahvusvahelised tehingud ja käibemaksu eriskeemid

Koolitusel antakse ülevaade muudatustega kaasnevatest probleemidest ja erinevate rahvusvaheliste kaubatehingute maksustamisest ning võimalikust teises riigis käibemaksukohustuslaseks registreerimise kohustusest.

2019 aastal jõustusid olulised käibemaksuseaduse muudatused, mis puudutavad rahvusvahelisi kaubatehinguid. Muutusid kauba ühendusesisese käibe tõendamise ja deklareerimise reeglid, juurde tuli kauba üle piiri toimetamise lihtsustatud kord.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud raamatupidajad, finantsjuhid ja tegevjuhid, kes soovivad käibemaksu riske vältida.

Koolituse sisu:

 • Ühendusesisene käive ja ühendusesisene soetus
  • Kaugmüük
  • Ühendusesisene käive
  • Ühendusesisese käibe tõendamine
  • Aheltehingud
  • Nõudmiseni varu mõiste ja maksustamine
   Kasutatavad meetodid: Loeng
 • Tehingud kolmandate riikidega ja eksport/import
  • Eksport ja ekspordi tõendamine
  • Import
  • Maksuvaba import
  • Teenused väljaspoolt Euroopa Liitu
  • Laiendatud pöördmaksustamise kohustus
   Kasutatavad meetodid: Loeng
 • Käibemaksu eriskeemid
  • Tehingud NATO ja Euroopa Liidu institutsioonidega
  • Kasutatud kauba edasimüügi erikord
  • Elektroonilielt osutatavad teenused ja MOSS erikord
   Kasutatavad meetodid: Loeng ja kaasusülesannete lahendamine
 • Kaasusülesanded rahvusvaheliste tehingute ja eriskeemide kohta
  • Rahvusvaheliste tehingute deklareerimine
  • Kasutatud kauba erikord
   Kasutatavad meetodid: Kaasusülesannete lahendamine

Koolitusel tutvustatakse teemakohaseid probleemkohti ja lahendatakse ülesandeid. Tutvustatakse aktuaalseid kohtulahendeid. Teadmiste paremaks kinnistamiseks tehakse valikvastustega teste. Koolitus toimub vahelduvalt loengu ja seminari vormis ning osalejaid saavad aega iseseisvate ülesannete lahendamiseks. Kõik kaasused ja testid arutatakse koos läbi. Koolituse eesmärkide saavutamist toetab asjakohane juhendmaterjal, kohapeal jagatavad ülesanded ja testid.

Koolituse tulemusel osaleja:

 • tunneb käibemaksuarvestuse erisusi ühendusesisese käibe ning kolmandate riikidega tehingute tegemisel;
 • oskab rahvusvahvusvahelisi tehinguid kajastada, tõendada ning pöördmaksustada;
 • valdab rahvusvaheliste tehingute erikordasid;
 • on kursis viimaste Eesti ja Euroopa kohtulahenditega käibemaksuarvestuses.

Koolituse tulemusi hinnatakse näidisülesannete lahendamise ja testide tegemise abil. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolitaja:
Tõnis Elling

Käibemaksu ekspert ja lektor
Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 20 aastat. Esimene tööalane kokkupuude maksundusega oli tal 1999. aastal, asudes tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Ametniku perioodile järgnes õppejõutöö Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis (2005-2018). Tõnis on spetsialiseerunud peaasjalikult kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Alates 2009. aastast lisandus õppejõu ametile paralleelselt maksunõustaja töö rahvusvahelises nõustamisfirmas Grant Thornton Rimess OÜ. Seejärel alates 2015 järgnes töö Leinonen OÜ nõustamisüksuse juhina ja hiljem Deloitte Advisory AS juhtiva maksunõustajana. Hariduselt on Tõnis jurist ning tal on pooleli õpingud Tartu Ülikooli doktorantuuris, kus tema uurimisvaldkonnaks on finantsteenuste käibemaksuga maksustamine.
Praegu töötab Tõnis Ernst & Young Baltic AS juhtiva maksunõustajana, õpetab Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas maksundust ning Tallinna Majanduskoolis käibemaksu. Tõnis on igapäevaselt kursis maksumaksjate praktiliste probleemidega ning oskab seetõttu suurepäraselt õpetada tudengeid ja koolitustel osalejaid neid probleeme märkama ja lahendama. Teisalt, maksunduse teooria tundmine aitab teda praktiliste kaasuste lahendamisel nõustamistöös.
Tõnis Elling valiti 2008. aastal tudengite poolt Sisekaitseakadeemia parimaks õppejõuks. Aastatel 2009–2012 valiti Tõnis Sisekaitseakadeemia Finantskolledži parimaks õppejõuks ja 2013. aastal parimaks kõnelejaks. Aastal 2016 andis Sisekaitseakadeemia Tõnisele Sisekaitseakadeemia teenetemedali II. klassi – hõberisti.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Rahvusvahelised tehingud ja käibemaksu eriskeemid

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.