Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid

Kuidas teenida samalt ressursimahult rohkem eurosid?

Koolitus aitab leida ettevõttel kohad, kus tekib negatiivne keskkonnamõju aga mille kaotamine annab ärilise kasumi ja tugevdab ärimudelit pikemas vaates.

Euroopas liigub tootearendus jõudsalt ringmajanduse suunas ning ettevõtetel on vaja leida oma toodete väljatöötamisel võimalikult keskkonnasäästlikud viisid ning tagada toodetele pikem eluiga.
Tooraine või materjalide kättesaadavus ja tarneraskused ning mõju elukeskkonnale on üha suurem väljakutse, millega ettevõtted peavad tegelema. Ringmajandusel on tootmisettevõttes üha kasvav ja oluline roll.

Koolitusel räägitakse erinevatest ärimudelitest ning toodete ja teenuste arendamise olulistest aspektidest. Optimaalsest ressursside kasutamisest ja toote või teenuse elukaare süsteemsest läbivaatamisest ning eluea ja pakutava väärtuse tasakaalust.

Osalejad saavad juhendatult analüüsida oma ettevõtte tooteid või omandada kogemus mõne teise toote näitel.

Koolituse eesmärk on luua arusaam kuidas näha ressursikasutuse tervikpilti, et leida sealt endale sobivad väärtust loovad võimalused, millel on senisest väiksem keskkonnamõju.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud ettevõtlusega alustavad või juba kogenud ettevõtjad, tootmisjuhid, tootearendajad, disainerid. Kõik kelle tööks on ettevõtte tulevikukindlus ja uued ärivõimalused.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sind huvitab keskkonnainnovatsioon?
 • Kas soovid teada mis on ringmajandus ning milliseid võimalusi see pakub?
 • Kas tahad aru saada, kuidas püsida oma toote või teenusega konkurentsis arvestades EL keskkonnanõudeid?
 • Kas soovid teada, kuidas luua ringmajandusele vastavaid tooteid?

Programm: 

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Väärtuskaod lineaarmajanduses
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Ärimudelite arendamine ringmajanduse põhimõtetel
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Ringdisain oma ettevõttes, mõõtmine, juhtimine, arendus
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Süsteemid, mis toetavad ringmajandusele üleminekut

Koolituse tulemusena osaleja:

 • tunneb ringmajandust toetavaid süsteeme;
 • oskab koguda infot toote elutsükli etappide kohta;
 • mõistab disainivalikute mõju olulisust.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:
Koolitus on osalejaid kaasav, teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutuste ja grupitöödega. Osalejatel on võimalus anda koolitusele omapoolne sisend konkreetse teema arutamiseks, selleks palume 1-2 nädalat enne koolitust täita lühike küsimustik.

Koolitaja:
Kadi Kenk

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorumi ringmajanduse teemavaldkonna juht / Teeme Ära SA ühiskondlike muutuste juhtimise ekspert
Kadi on CIRCO ringsete ärimudelite arendamise koolitaja, avalik kõneleja ja Euroopa ringmajandusettevõtete liidu juhatuse liige. Hetkel on ta omandamas Maaülikoolis ringmajanduse teemalist doktorikraadi. Varsemalt on lõpetanud ühiskondlike muutuste juhtimise magistri eriala Tartu Ülikoolis ning omab Zero Waste saadiku ja koolitaja täiendkoolituse sertifikaati.
Kadi on pikaajaliselt juhtinud ülemaailmset vabatahtlikke meeskonda ja rahvusvahelisi sektorite üleseid partnersuhteid. Ta on ringmajanduse põhimõtete juurutamisel mentoriks ja nõustajaks nii ettevõtetele kui kohalikele omavalitsustele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja grupitööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.
Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik muuta vastavalt vajadusele. Ratastooliga ligipääs on tagatud.
Koolitus toimub eesti keeles.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ringmajanduse kasumlikud ärimudelid