Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Riskijuhtimine

Riskide juhtimine: miks, kes ja kuidas?

Organisatsioonide edukust hinnatakse muuhulgas selle järgi, kui hästi ja efektiivselt nad suudavad oma eesmärke saavutada. Tänane maailm näitab selgelt, et ettevõtete eesmärgid ohustavad sageli kriitiliste riskide realiseerumine ning nende laastav mõju. Seega on esmalt väga oluline, et nii spetsialistel kui juhtidel on kõige värskemad teadmised riskide juhtimise põhimõtetest. Lisaks on oluline, et nad oskavad riskijuhtimise teadmisi rakendada ning luua organisatsioonikultuuri, kus riskide juhtimine on lahendatud asjakohaselt ning töötajad mõistavad oma rolli riskijuhtimisega seoses.

Koolituse eesmärk on anda laiapõhjaline ülevaade ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetest ja protsessist suuremate ettevõtete kontekstis.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud erinevate valdkondade spetsialistid ja juhid, kes soovivad saada süsteemset ülevaadet ettevõtte riskide juhtimise põhimõtetest, riskide juhtimise protsessist ning riskide juhtimise erinevatest tehnikatest

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Mis on ettevõtte riskide juhtimine?
 • Kas ja milline on minu roll riskide juhtimises?
 • Kuidas on organisatsiooni eesmärgid seotud riskijuhtimisega?
 • Milline on riskijuhtimise protsess?
 • Millised on strateegiad ja rollid riskide juhtimisel?

Programm:

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Loeng
  • Riskid – definitsioonid ja põhimõisted, levinumad riskitüübid
  • Rollid ja strateegiad riskide juhtimisel
   • Kolme kaitseliini mudel
   • Rollid riskide juhtimisel
   • Riskide maandamise strateegiad
   • Riskide juhtimise head tavad
   • Riskide omanikud
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Loeng
  • Riskide juhtimise protsess
   • Põhimõtted ja eeldused ning riskide juhtimise eesmärgid
   • Riskide tuvastamise tehnikad (Risk Self assessment tehnika)
   • Riskide hindamine
   • Riskide juhtimine
   • Riskide seire ja aruandlus
   • Intsidentide juhtimine
   • Toimepidevuse planeerimine
   • Riskide juhtimine ja kommunikatsioon

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Mõistab ettevõtte riskijuhtimise põhitõdesid, saab aru põhimõistetest
 • Mõistab, millised on enamlevinud riskide tüübid ja riskide maandamise strateegiad
 • Oskab vajadusel väärtust luua riskide enesehindamise protsessis
 • Orienteerub riskide juhtimise protsessis

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolitaja:
Kuldar Ojang
on saanud magistrikraadi TTÜ Majandusteaduskonnast ning töötanud panganduses alates 1994 aastast, siseauditi töökogemus 15+ aastat Hansapangas/Swedbankis, riskijuhtimise ning toimepidevuse juhtimise kogemus 7 aastat SEB Pangast.
Muuhulgas on ta olnud auditikomitee liige Eesti Raudtee AS-is, Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA-s ning TREV/2 grupis ja viinud läbi siseauditi ja riskijuhtimise teemalisi loenguid Eesti Siseaudiitorite Ühingu liikmetele, mitmetele avaliku – ja erasektori organisatsioonidele ning Audentese ja Tallinna Tehnikaülikooli tudengitele.
Erialased sertifikaatid : CIA (Certified Internal Auditor), CCSA (Certification on Control Self Assessment).
Eesti Siseaudiitorite Ühingu ja IIA – Institute of Internal Auditors liige alates 2000.astast.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Riskijuhtimine