Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Suhtlemine konfliktsetes olukordades

Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis.

Koolituse sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud erinevate tasemete juhid ja kõik need, kelle tööülesanded eeldavad suhtlemisoskust. Oodatud on ka lihtsalt psühholoogiahuvilised.

Koolituse eesmärk on suhtlemiskonflikti tekkimise, arenemise ja nendes suhtlemise seaduspärasuste mõistmine ja pingelistes olukordades sobiva käitumisviisi leidmine.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab konflikti toimemehhanisme;
 • teab konfliktis käitumise võimalusi;
 • saavutab suurema enesekindluse konfliktides suhtlemisel;
 • omandab mõistete süsteemi, mille abil ettetulevaid konflikte analüüsida.

Koolituse sisu:

 • Suhtlemiskonflikti anatoomia
  • Suhtlemiskonflikti mõiste.
  • Suhtlemiskonflikti tekkimise ja kujunemise seaduspärasused.
  • Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, videonäidise analüüs.
 • Suhtlemiskonflikti eskalatsioon
  • Isikutevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.
  • Rühmadevahelise konflikti väljumine kontrolli alt.
  • Kasutatavad meetodid: Kogemuslugude analüüs, videonäidiste analüüs, rühmaarutelu.
 • Suhtlemiskonflikti lahendamine
  • Rahulolematuse konstruktiivne väljendamine.
  • Konflikti lahendamise strateegiad.
  • Kasutatavad meetodid: Eneseanalüüs, juhtumianalüüs, rühmaarutelu.
 • Suhted konfliktrühma sees
  • Suhted ja rollid kollektiivis, mis on konflikti osapooleks.
  • Konstruktiivse konfliktikäitumise meelespea.
  • Kasutatavad meetodid: Rühmaarutelu, juhtumianalüüs.

Tulemuste hindamine toimub koolituse lõpus avatud kommunikatsiooniringi käigus ja tagasisidelehtede abil.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Põhimeetodiks on rühmaarutelu. Koolituse käigus vaadatakse näidisfilme konfliktikäitumise erinevate võimaluste kohta, arutatakse osalejate poolt tõstatatud küsimusi ja teemasid. Analüüsitakse konkreetseid konflikte ja nende lahendamise võimalusi. Koolituse läbiviimise põhimõtteks on olla hariv, olles samas seotud osalejate kogemusega ja aidates leida vastuseid isiklikele küsimustele.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on täis mahus koolitusel osalemine. Tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus.

Koolitaja:
Tõnu Lehtsaar
Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008/2015 aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“. Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011 aastal.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Suhtlemine konfliktsetes olukordades