Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Suurkliendi teenuslepingu juhtimine

Eesmärk on anda osalejatele põhjalik arusaam kuidas ja mis alustel üles ehitada ja juhtida suurklientide lepinguid.

Koolituse tulemusena mõistab koolituse läbinu lepingute jätkusuutlikkust ning oskab analüüsida nii ettevõtte kui ka suurkliendi vajadusi ning ootusi lepingu sõlmimisel ja lepinguperioodi jooksul.

Õppekava koostamise alused: Kinnisvara hooldusjuht, tase 6  kompetentsid B.2.1, Kinnisvara haldusjuht, tase 6  kompetentsid B 3.1- B 3.2, Kinnisvarahaldur tase 4  kompetentsid B. 3.1- 3.2, Kinnisvarahaldur tase 5  kompetentsid B. 3.1- 3.2.

Sihtrühm:
Müügijuhid, haldurid, haldusjuhid, hooldusjuhid, teenindusjuhid, ärisuunajuhid

Koolituse sisu:

  • ülevaade erinevatest teenuslepingu mudelitest
  • kliendi teenuslepingu platvormi ülesse ehitamine
  • meeskond: komplekteerimine, motiveerimine ja ühiste eesmärkide püstitamine
  • kliendi portfelli kasvatamine

Õpiväljundid – koolituse läbinu:

  • mõistab erinevaid teenuslepingumudeleid (cost plus mudel, cross maximum price, fixed price, dynamic fixed price, below baseline)
  • analüüsib suurkliendi vajadusi ning strateegilisi suundi ning ehitab seeläbi üles teenuslepingu strateegia
  • oskab valida, juhtida ning motiveerida meeskonnaliikmeid.
  • hindab teenuste kvaliteeti vastavalt lepingutes kokkulepitud tasemetele;

Õppekeskkond: Kaasaegne koolitusruum, kus on sobiv valgustus, ventilatsioon, vajalik tehnika (televiisor, tahvel) ja wifi ühendus.

Õppevahendid: Kirjalikud materjalid. Koolitus sisaldab õppematerjalide maksumust.

Õppeprotsess: Hübriidõpe – koolitus toimub nii seminariruumis kui ka veebiülekande vahendusel reaalajas. Õppe käigus toimuvad  diskussioonid ja ka praktilist näitlikustamist.

Õppemeetodid: Hübriidõpe 4 akadeemilist tundi: loeng, praktiliste kogemuste jagamine ja analüüsimine jm.

Koolitaja:
Merike Kivisild on rahvusvahelise kogemusega kinnisvara halduse ekspert.
Hariduse on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli Tallinna Kolledžis kinnisvara haldamise erialal. Lisaks läbinud Taanis rahvusvahelise „Suurkliendi halduse sertifitseerimise“ programmi. Omab kinnisvara haldusjuht, tase 6 kutset ning talle on omistatud rahvusvaheline võtmekliendi juhtimise sertifikaat. Merike omab 10 aastast töökogemust kinnisvara korrashoiu valdkonna erinevatel ametipositsioonidel – kinnisvarahaldur, sisepuhastuse teenindusjuht, rahvusvahelise suurkliendihaldur, võtmekliendi osakonna juht ja hetkel töötab Stell Eesti AS-is kinnisvarahalduse ärisuunajuhina. Ta on juhtinud rahvusvahelise (Eesti, Läti) Danske Banki teenuslepingut ning edukalt käivitanud ja juhib Microsofti teenuslepingut.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Stell koolitus- ja kompetentsikeskuse tegevuse eesmärk on arendada sektori kompetentsi ettevõtete strateegilise partnerina. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Suurkliendi teenuslepingu juhtimine