Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tervishoiuteenuse osutaja vastutus ja vastutuskindlustus

Kas ja millisel alusel vastutab arst tervishoiuteenuse osutamise raames tekkinud tervisekahju eest?
Koolitus annab teadmised uuest patsiendikindlustuse regulatsioonist, mis jõustub 01. juulil 2024 ning tervikülevaate hetkel kehtivast tervishoiuteenuse osutaja vastutusest.

Uus seadus jõustub 1. juulil 2024, mis tähendab, et kuni uue seaduse jõustumiseni peavad tervishoiuteenuse osutajad ning tervishoiuteenuse osutamisel osalevad tervishoiutöötajad veel teadma ja tundma „vana“ regulatsiooni ning samal ajal valmistuma ka uueks. Koolitus selgitab, kui suures ulatuses kohalduvad seni kehtinud põhimõtted ning millised on uue regulatsiooni võtmeküsimused.

Vastutuse tundmine ning sellega seonduva juriidilise tausta adumine on tervishoius äärmiselt oluline. Ainuüksi dokumenteerimiskohustuse mittekorrektne täitmine võib tervishoiuteenuse osutaja (sh ka arsti) jaoks kaasa tuua lepingulise vastutuse ja kahjunõude. Halvimal juhul võib viga teenuse osutamisel päädida ka kriminaalvastutusega.

Vastutust reguleerivas õigusruumis on aga tulemas olulised muudatused, mis muudavad selgemaks tervishoiuteenuse osutaja vastutuse piire ning ulatust. Covid-19 epideemia tuules võttis Riigikogu vastu aastaid töös olnud patsiendikindlustuse regulatsiooni (tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse). Uue seaduse tulemusena vähendatakse tervishoiuteenuse osutamisel osaleva kvalifitseeritud arsti, hambaarsti, iseseisvalt tervishoiuteenust osutava õe või ämmaemanda isikliku vastutuse ulatust.

Koolituse eesmärk on anda tervikülevaade hetkel kehtivast tervishoiuteenuse osutaja vastutuse  õiguslikust regulatsioonist ning sellest tulenevatest potentsiaalsetest ohukohtadest, mida tasub tervishoiuteenuse osutajatel ja tervishoiutöötajatel teenuse osutamisel silmas pidada. Lisaks tutvustatakse senisest kohtupraktikast vastutuse valdkonnas ning antakse teadmised uue kohustusliku vastutuskindlustuse seaduse osas.

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud tervishoiutöötajad, tervishoiuteenuste osutajad (füüsilised isikud ja raviasutuste esindajad).

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas Sinu jaoks on ebaselge, millisel juhul vastutab tervishoiuteenuse osutaja ja/või tervishoiutöötaja patisendile tekkinud tervisekahju eest?
 • Kas Sa tead, millal võib tervishoiutöötaja tegu kvalifitseeruda kuriteoks?
 • Kas Sa tead, kui ulatuslik on arsti teavitamiskohustus?
 • Kas Sa tead, kuidas ja mille alusel hinnatakse tervishoiuteenuse kvaliteeti, et teha kindlaks tervishoiuteenuse osutaja / tervishoiutöötaja vastutus konkreetses situatsioonis?
 • Kas Sa tead, millised kohustused on tervishoiuteenuse osutajale / tervishoiutöötajale lisandumas uue kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsiooniga?

Koolituse programm:

 • 09:45 – 10:00 Kogunemine
 • 10:00 – 12:00 Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja vastutus
  • Tervishoiuteenuse osutamise peamised tingimused
  • Millal tõusetub küsimus vastutusest (tervishoiuteenuse osutaja kohustused, lepinguõiguslik vastutus, kriminaalõiguslik vastutus)
  • Relevantne kohtupraktika
 • 12:00 – 13:00 Lõuna
 • 13:00 – 14:00 Tervishoiuteenuse osutaja vastutuskindlustus
  • Kuidas valmistuda uueks regulatsiooniks
  • Tervishoiutöötaja isiklik vastutus
  • Ravivigade dokumenteerimine
  • Kasutatavad meetodid: loeng, harjutused

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiutöötaja üldised kohustused tervishoiuteenuse osutamisel;
 • teab, millised on kohustuste rikkumise puhul tekkiva vastutuse juriidilised eeldused ja millised on potentsiaalsed tagajärjed;
 • oskab tähelepanu pöörata juriidiliselt riskantsetele situatsioonidele ning on tuttav relevantse kohtupraktikaga;
 • teab suures plaanis, millised õigused ja kohustused lisanduvad tervishoiuteenuse osutajale uue kohustusliku vastutuskindlustuse regulatsiooniga;
 • oskab kaitsta enda õigusi tervishoiuteenuse osutamisel.

Koolituse tulemusi hinnatakse näidiskaasuste lahendamiste ja arutelude teel.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Teoreetiline osa vaheldub praktiliste harjutustega. Koolitusel tuuakse näited aktuaalse kohtupraktika näitel ning kaasuste lahendamine aitab põhjus/tagajärg seoseid mõtestada ja analüüsida.

Koolitus toimub vastavalt valitsuse poolt kehtestatud nõuetele – auditooriumis, kus on kasutusel kõik ohutust tagavad meetmed ja/või veebis Zoom keskkonnas. Veebis osalejatele saadetakse enne koolitust link ja ligipääsuinfo.

Koolitaja:
Lise-Lotte Lääne
on advokaadibüroo Sorainen Eesti kontori meditsiini ja tervishoiu ärivaldkonna juht. Ta nõustab igapäevaselt nimetatud ärisektoris tegutsevaid kliente ning omab seetõttu head ülevaadet just selles sektoris aktuaalsete õigusküsimuste osas. Nõustamisvaldkonnad ulatuvad üldistest regulatiivsetest küsimustest kliiniliste uuringuteni ning ta esindab kliente ka kohtuvaidlustes. Klientide hulgas on nii ravimi- ja meditsiiniseadmete tootjaid kui tervishoiuteenuste osutajaid.
Lisaks tervishoiu valdkonna spetsiifilisele õigusele, puutub Lise-Lotte igapäevaselt ka isikuandmete ning intellektuaalomandi kaitse õiguse küsimustes, nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Õigusalal on tal töökogemus alates aastast 2009, sellest viimased 10 aastat advokaadina. Lisaks igapäevatööle annab loenguid Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tervishoiuteenuse osutaja vastutus ja vastutuskindlustus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.