Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töödisain

Kuidas muuta inimeste töö nii haaravaks, et nende sooritus paraneb pidevalt?
Koolituspäeva eesmärk on anda osalejatele esmased oskused ja teadmised töödisaini meetodite kasutamiseks ja arendamiseks oma töökeskkonnas.

Töö võib olla äärmiselt äge kogemus. Paljude inimeste jaoks ei ole see aga kahjuks nii. Keskmises meeskonnas on hinnanguliselt vaid üks inimene oma tööst täielikult haaratud ehk on tööl maksimaalselt energiline, pühendunud ja keskendunud. Nüüdseks on kindlalt teada, et töötajate vähene haaratus ennustab kõrget tööjõu voolavust, sagedasi puudumisi, läbipõlemist, madalat tööandja soovitusindeksit ja paljusid teisi tootlikkust ja kasumlikkust negatiivselt mõjutavaid nähtusi.

Töödisaini meetodite abil saavad osalejad suurendada oma töötajate õnnetunnet ja tootlikkust ning vähendada motiveerimisega seotud kulusid, mille tasuvus on sageli madal või teadmata. Disainides inimese elamust tema tööst ehk selle kujundamine keskkonna, töökorralduse, ülesannete ja meelelaadi lõikes, suurenevad pühendumus, entusiasm ja keskendumine. Lisaks parematele tulemustele on sellel positiivne mõju töötaja elule ja tervisele laiemalt.

Koolituspäeva tulemusena
Koolituse järel osalejad teavad:

 • Mis on disain ning milline on hästi disainitud töö?
 • Miks on kehv tööelamus ettevõtetele kahjulik?
 • Miks rahulolust ei piisa ja miks rahulolu mõõtmine ei tööta?
 • Kuidas psühholoogia ning vooteooria abil head tööelamust mõõta?
 • Mis on majanduslik kasu töö disainimisest?

ja oskavad:

 • Kirjeldada head elamust erinevate tööde lõikes;
 • Vältida peamisi töönaudingut takistavaid vigu juhtimises;
 • Mõelda motivatsioonisüsteemidest uuel, kuluefektiivsel viisil;
 • Kasutada mõningaid töö disainimiseks vajalikke meetodeid;
 • Näha oma organisatsioonis uusi võimalusi, mida töödisaini abil majanduslikuks kasuks pöörata.

Teemad, mida koolitusel käsitletakse

 • Hea tööelamuse väärtus – miks peaksid Sa juhina hoolima sellest, milliseid kogemusi ja elamusi töö pakub Sinu töötajatele?
 • Hea tööelamuse alused – mida Sa peaksid teadma oma töötajate tööalaste kogemuste ja elamuste analüüsimiseks?
 • Tööelamuse kujundamine – kuidas võib disainimõtlemine aidata Sinu inimeste tööalaseid kogemusi ja elamusi paremaks muuta?
 • Tööelamus organisatsioonis

Koolituse tulemuste hindamine toimub koolituse käigus individuaalsete, paaristööde ja grupipõhiste harjutuste abil

Koolitaja:
Klaas-Jan Reincke
Flowtime asutaja, sisemise töömotivatsiooni sütitaja
Klaas-Jan Reincke on tegelenud organisatsioonide ja nende juhtimise analüüsimisega alates 1994. aastast. Ta on tööd teinud enam kui kahekümnes erinevas riigis. Koolitaja on ta olnud alates 2000.a. Klaas-Jani koolitusstiil on väga interaktiivne ning iga uue grupiga sünnib koostöös midagi uut ja omapärast. Ta on sage esineja nii Eestis kui välismaal ja tema tagasiside on alati väga positiivne. Olles viimastel aastatel spetsialiseerunud tööalase motivatsiooni teemale, asutas ta aastal 2014.a töödisaini labori VIVIC. VIVIC on eesti-hollandi teaduspõhine ettevõte, mis kasutab esimese ja seni ainsana Euroopas segu disaini ja psühholoogia viimasest sõnast, et tööd paremaks kogemuseks muuta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töödisain