Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Toote keskkonnamõjude hindamine

Miks ja kuidas mõõta toote keskkonnamõju ja milline on toote keskkonnajalajälje mõõtmise protsess?

Uute regulatsioonidega oodatakse ettevõtetelt, et nad vähendaksid enda tegevuse negatiivset keskkonnamõju. Keskkonnamõju mõõtmise maailm on kompleksne, sest valikuid on palju – alates sellest, et millised on üldse olulised keskkonnamõjud mida mõõta, kuni konkreetsete standardite/alusraamistike valiku ja neis sisalduvate reegliteni. Tuleb suuta orienteeruda võõraste terminite ja lühendite maailmas (LCA, süsiniku jalajälg, EPD, keskkonna käejälg jne).

Ettevõtted ei ole alati läbi mõelnud, millised on organisatsiooni kui terviku jalajälje hindamise vs toote jalajälje hindamise plussid ja miinused ehk kust ja kuidas oleks üldse kõige otstarbekam alustada. Puududa võivad ka teadmised, kuidas toote jalajälje hindamine praktikas toimub, milliste osadega võib ettevõte ise hakkama saada ning kus läheb vaja välist abi. Kui jalajälg on mõõdetud, seisab alati ees küsimus, et mis nüüd edasi saab?

Koolituse eesmärgiks on luua selgus toote keskkonnajalajälje mõõtmise standardite, alusraamistike ja peamiste reeglite osas – olelusringi hindamine (LCA ehk Life Cycle Assessment), toote keskkonnadeklaratsioon (EPD ehk Environmental Product Declaration), välditud mõjude kvantifitseerimine (nn toote käejälg ehk handprint).

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud tööstuse ja tootmisettevõtete keskkonnaspetsialistid/-juhid, kvaliteedispetsialistid/-juhid aga sõltuvalt organisatsioonist ka kõik teised, kelle „lauale“ keskkonnajalajäljega seonduvad teemad jõuavad. Koolitus aitab neis teemades orienteeruda, annab praktilise arusaama nii toote jalajälje hindamise protsessist kui järgmistest sammudest mõjude vähendamisel.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas koostööpartnerid/kliendid uurivad sinu ettevõtte toodete keskkonnamõjude kohta ning sa pole päris kindel, kuidas selle teemaga tegelema hakata ja millest alustada?
 • Kas sa arvad, et teie toode on alternatiividega võrreldes keskkonnasõbralikum aga pole fakte, millega oma arvamust tõestada?
 • Kas sul on soov oma toote jalajälge mõõta, kuid puudub teadmine, kuidas see protsess käib?
 • Kas sind huvitab see, kas ettevõtte tegevuse positiivset mõju keskkonnale on ka võimalik kokku arvutada?
 • Soovid teada, mis võimalused on enda toote jalajälje vähendamiseks?

Koolitus on praktiline ja osalejaid kaasav. Teoreetiline osa vaheldub harjutustega.

Programm

 • 09:30 – 09:45 Kogunemine ja tervituskohv
 • 09:45 – 11:30 Keskkonnamõjud – mis need täpsemalt on ja miks on mõistlik neid teadmispõhiselt juhtida? Mõõtmise üldised põhimõtted – olelusringi hindamine
  • Olulisemate keskkonnamõjude ülevaade. Milliseid keskkonnamõjusid on võimalik mõõta?
  • Miks peaks keskkonnamõjude juhtimisega tegelema? Kust tuleb surve/motivatsioon? Millised on äririskid, kui teemat ignoreerida? Head näited Eestist ja maailmast.
  • Olelusringi hindamise üldised põhimõtted ja protsess
  • Kasutatavad meetodid: osalejate teadmiste ja hoiakute tuvastamine läbi avatud küsimuste, loeng, näited, aktiivne arutelu (vaheküsimused ja näidisjuhtumite lahendamine).
 • 11:30 – 11:45 Kohvipaus
 • 11:45 – 13:15 Toote keskkonnajalajälje mõõtmise peamised standardid ja alusraamistikud, erinevate lähenemiste peamised reeglid
  • Olulisemate standardite ja alusraamistike ülevaade, nende nõuded, eripärad ja rakendamise võimalused
  • Toote vs organisatsiooni jalajälje erisused
  • Toote jalajälje mõõtmise tulemuste kasutusvõimalused
  • Praktilised näited tulemustest
  • Kasutatavad meetodid: Loeng, näited, arutelu, grupitöö
 • 13:15 – 14:00 Lõuna
 • 14:00 – 15:30 Jalajälje mõõtmine, praktiline grupitöö
  • Grupitööna arvutatakse etteantud andmete põhjal toote süsiniku jalajälg
  • Tulemuste tutvustus ja arutelu
  • Kasutatavad meetodid: Grupitöö, arutelu
 • 15:30 – 15:45 Kohvipaus
 • 15:45 – 17:00 Mis saab edasi pärast toote jalajälje mõõtmist? Mida koolitusel osalejad edasi teevad?
  • Millised on toote keskkonnajalajälje vähendamise võimalused?
  • Ettevõtte strateegiline vaade ja ambitsioon jalajälje vähendamisel, lühem ja pikem perspektiiv. Millega tuleks vähendamise teekonnal arvestada? Millised on võimalused ja takistused?
  • Kodutöö tutvustus: individuaalne kirjalik ülesanne osalejatele, mõtestada 2 nädala jooksul läbi enda ettevõtte vaatest järgmised sammud (abiks on toetavad küsimused), millele koolitaja annab kirjalikku tagasisidet.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, millised on peamised keskkonnamõjud ja keskkonnajalajälje mõõtmise standardid/alusraamistikud ning nende rakendamise reeglid;
 • teadvustab, milline jalajälje hindamine on tema ettevõtte vaatest kõige prioriteetsem;
 • teab olelusringi hindamise etappe „hällist hällini“, st alates toorme tootmisest, transpordist, tootmistegevusest, toote kasutamisest kuni toote kasutusest kõrvaldamise ja ringlusse suunamiseni;
 • saab aru toote jalajälje hindamise protsessist, andmevajadusest ja tulemuste kasutamise võimalustest;
 • teadvustab toote jalajälje vähendamise võimalusi lühemas ja pikemas perspektiivis;
 • on saanud praktilise kogemuse toote jalajälje hindamisest.

Koolitaja:
Sirli Pehme
on vabakutseline ekspert, kel on nüüdseks üle 10 aasta pikkune kogemus keskkonnamõjude mõõtmise ja mõju vähendamise sammude seadmisega. Ta on sel teemal töötanud väga erinevate ettevõtetega alates põllumajandusest, energiatootmisest, erinevatest tööstustest kuni IT teenuste ja haiglateni. Sirli tugevuseks on keskkonnajalajälje uurimise kogemus nii teadusuuringute raames kui hea arusaam ettevõtte praktilisest vaatest ja vajadustest.

Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse arutelude ja praktiliste tööde käigus. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Toote keskkonnamõjude hindamine