Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötervishoid ja tööohutus

Töökeskkond on meie kõigi igapäeva lahutamatuks osaks. Kuna me veedame töö kohas ja tööd tehes väga palju aega, siis on sellel kõigel mõju ka meie tervisele ja heaolule. Mida rohkem sellest teadlik olla, seda paremaks saame enda ümbritsevat muuta.
Tõhus töötervishoiu ja tööohutuse süsteem toetab iga asutuse arengut.
Tööandjale on oluline on tagada turvaline töökeskkond, mis kätkeb endas nii tehnilist ohutust kui töötingimuste vastavust tervisekaitse nõuetele.
Omandage kõik vajalikud teadmised kodust lahkumata!

Koolitus vastab tervise- ja tööministri 22.11.2018 määrusele nr 50 “Töökeskkonnavoliniku, töökeskkonnanõukogu liikme ja esmaabiandja koolituse ja täienduskoolituse kord täienduskoolitusasutuses“.

Sihtgrupp
Koolitusele ootame:

 • ettevõtte juhte
 • töökeskkonnaspetsialiste
 • töökeskkonna volinikke
 • töökeskkonna nõukogu liikmeid
 • töötajaid, kes korraldavad ettevõttes töökeskkonnaalaseid tegevusi
 • inimesi, kes soovivad töökeskkonnaspetsialistina tööle asuda ning saada esmast väljaõpet

Koolituse sisu:

 1. päev (peatükk)
  • Töötervishoiu ja tööohutuse riiklik järelevalve
  • Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused
  • Vastutavad isikud töökeskkonnas
  • Alaealised, rasedad ja puudega töötajad
  • Leppetrahv
  • Tööolme
  • Juhendamine ja väljaõpe
 2. päev (peatükk)
  • Füüsikalised ohutegurid
  • Keemilised ohutegurid
  • Bioloogilised ohutegurid
  • Füsioloogilised ohutegurid
  • Psühhosotsiaalsed ohutegurid
  • Kõikide ohutegurite mõju tervisele
 3. päev (peatükk)
  • Kuvariga töötavad töötajad ja kaugtöö
  • Tervisekontrolli vajadus ja tervisekontrolli korraldamine
  • Kutsehaigestumine ja kutsehaigestumise uurimine
  • Tööõnnetused ja tööõnnetuste uurimine
  • Isikukaitsevahendid
  • Riskianalüüs ja tegevuskava
  • Sisekontroll

Iga päeva (peatüki) lõpus tuleb sooritada test.

Koolituse läbinud osaleja on omandanud teadmised töötervishoiu ja tööohutusalased nõuete täitmiseks ettevõttes sh teadmised vajalike dokumentide koostamiseks.

Koolitaja:
Veronika Kruustik

On töötanud erinevates ettevõtetes töökeskkonnaspetsialistina, kvaliteedijuhi- ja siseaudiitorina 17 aastat. Viimased 3,5 aastat on olnud Tartu Töövaidluskomisjoni kaasistuja. Koolitajana tegutsenud 12 a. Omab kutset täiskasvanute koolitaja, tase 6

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus- ja nõustamiskeskus on kaasaegne ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv enesetäiendamise keskus.
Paindlikud õppekavad, tunnustatud koolitajad, kaasaegne tehnoloogia, hubased ruumid, professionaalsed koolitusjuhid ja kliendikesksus on loonud õpikeskkonna, mis pakub parimaid võimalusi isiksuse arenguks ja elukestvaks õppeks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötervishoid ja tööohutus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.