Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tootmisettevõtte siselogistika tõhustamine

Koolituse eesmärk on anda osalejatele teadmisi ja tutvustada praktilisi tööriistu, mille abil on võimalik kasvatada keskmise ettevõtte efektiivsust 20%.

Tootmisettevõttes on väga palju korraga liikumises: info, inimesed, materjal, masinad ja tööriistad. Suur osa liikumisest ei lisa ettevõtte kasumisse mitte sentigi – selleks peaks iga infokild, iga asi ja protsess olema õigel ajal õiges kohas.

Uuringud näitavad, et ettevõtete suurim tunnetatud probleem on infopuudus, kuid see on alles jäämäe tipp – aeg kulub sageli mõttetu otsimise ja asjade liigutamise peale, kuna siselogistika ei tööta efektiivselt. Tarnijate arendamine on sageli ebasüsteemne ja see mõjub hävitavalt tarneahela  konkurentsivõimele. Selliste vajakajäämistega ei tohiks ükski ettevõte leppida.

Koolitusel tutvutakse juhtimispraktikatega, mis võimaldavad rakendada protsessides Just In Time printsiipi (nt: KANBAN, 5S, PFEP, visuaalne juhtimine) ning vaadeldakse erinevaid töökorralduslike meetodeid, kuidas aega vabastada ja keskenduda suurema väärtuse loomisele (sh tarneteekondade juhtimine, koostöö logistikapartneritega, tarnijate arendamine, automatiseerimine).

Sihtgrupp:
Koolitusele on oodatud tehasejuhid, tootmisjuhid, laojuhid, ostujuhid, arendusjuhid, kvaliteedijuhid.

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas suudad pidada oma lubadusi vaid juhul kui vaid sinu tarnijad täidavad enda lubadusi?
 • Kas parem koostöö tarnijatega muudaks su ettevõtte konkurentsivõimelisemaks?
 • Kas „meistrimeeste“ aeg kulub asjade otsimise ja transpordi peale?
 • Kas seadmete töös esineb tõrkeid, sest vajalik materjal ei jõua õigel ajal õiges koguses kohale?
 • Kas oleks aeg rakendada siselogistikas uusi IT- ja robotlahendusi?

Koolituse sisu:

 • 1. päev
  • Lahendusi tootmise siselogistika tõhustamiseks Kuidas tuvastada arenguvõimalused siselogistikas ja tarnetes
   • Info liikumine
   • Töövõtted
   • Materjalivood
   • Ohutus
   • Tööaja kasutamise efektiivsus
   • Diagnostika meetodid
  • Lahendusi tarneahela ja tarnijate arendamiseks
   • Tarnijate dünaamiline hindamine
   • Tarnijate valik
   • Tarnijate arendamine
  • Lao logistika tõhustamine ja automatiseerimine
   • Info liikumine
   • Tarnekindluse juhtimine
   • Töökoormuse haldamine
   • Tehnilised lahendused
  • Logistikapartnerite kasutamine. Kodutöö
   • Võimalused ja riskid logistikapartnerite kasutamisel
   • Kodutöö: süsteemne diagnostika ja võimalike lahendusi leitud probleemidele
 • 2. päev
  • Tutvumisring tootmises
   • Tutvumine lahenduste ja väljakutsetega
   • Diskussioon
  • Kodutööde ülevaatus ja tagasiside nendele
   • Osalejate juhtumitega tutvumine ja analüüsimine
   • Diskussioon
  • Koolituse kokkuvõtte

Esimene koolituspäev keskendub siselogistika diagnostikale ja tarnijate hindamisele.  Koolituspäeva lõpus saavad osalejad koduse ülesande, mis võimaldab koolituspäeva teadmisi kohe oma töökohal praktikas katsetada. Teisel päeval tehakse külaskäik ühte Eesti ettevõttesse tutvumaks huvitavate tootmislogistika lahendustega. Lisaks sellele arutatakse läbi osalejate kodused ülesanded, mida tagasisidestavad teised osalejad ja koolitaja – see on hea võimalus õppida praktilisi probleeme nägema erinevatest vaatenurkadest ja jõudma seeläbi parima lahenduseni.

80% koolitusest on aktiivõpe, mis on tulemuslik ja võimaldab õpitu kiire katsetamise praktikas. Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude käigus ja kodutöö teostamise põhjal. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on tutvunud praktiliste tööriistadega ja omandanud oskused tuvastamaks arenguvõimalusi oma ettevõtte siselogistikas;
 • teab, kuidas tuvastatud arenguvõimalusi realiseerida;
 • mõistab, millised protsessid ja muudatused on vajalikud tarneahela hõlbustamiseks.

Koolitaja:
Jari Kukkonen
Juhtimiskonsultant ja koolitaja
Jari missiooniks juhtimiskonsultandina on elukvaliteedi parandamine. Enamus ärkveloleku ajast veedame tööl, mis tähendab, et juhtimise kvaliteet mõjutab otseselt ja kaudselt meie kõikide elukvaliteeti. Mida asjatundlikum on juhtimine, seda parem on meie kõikide elukvaliteet.
Jaril on rohkem kui 20 aastat rahvusvahelist kogemust ettevõtjana, juhina, juhtimiskonsultandina ja koolitajana. Enesetäiendamine ja õppimine on tema tegevuste lahutamatu osa. Aastal 2016 omandas Jari magistrikraadi Innovatsiooni ja muudatuste juhtimises (St John York University, MA in Leadership in Innovation and Change) ning juhtide koolitamine tähendab samuti paralleelselt ja järjepidevalt ise õppimist.
Jari peamised koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad on: strateegiline juhtimine, protsessijuhtimine (s.h. LEAN ja teenuste disain), muudatuste ja innovatsiooni juhtimine ning eestvedamine.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tootmisettevõtte siselogistika tõhustamine