Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tootmisjuhtimise kool

Äripäeva Akadeemia on kokku pannud uut tüüpi koolitusprogrammi tootmisettevõtetele. Eriliseks teeb meie programmi just keskendumine praktilistele aspektidele. Koolituse raames külastame erinevaid ettevõtteid ja uurime, kuidas nemad on oma olulisi küsimusi igapäevatöös lahendanud. Koolitusprogramm koosneb 6 osast, millest vähemalt 3 toimuvad osalejate endi ettevõtetes. Meie senised kogemused on näidanud, et just teiste sarnaste ettevõtete külastamine annab osalejatele kõige rohkem ideid, avardab silmaringi ja aitab leida praktiliselt elluviidavaid lahendusi.

Koolituse eesmärk on
anda osalejatele koheselt rakendatavaid parimaid praktikaid, millega igapäevast tootmist sujuvamaks ja efektiivsemaks muuta.


Koolituse tulemusena saab osaleja:

 • praktilised teadmised ja oskused protsessijuhtimise tõhustamiseks tootmisettevõttes;
 • põhjaliku ülevaate ja praktilise kogemuse meetoditest, mis võimaldavad juhil üha enam kaasata kõiki töötajaid ettevõtte konkurentsivõime arendamisse;
 • võtted, kuidas juhina luua töötajaid innustavat õhkkonda;
 • võimaluse vahetada kogemusi oma kolleegidega teistest tootmisettevõtetest;
 • oskused teha olulisi praktilisi parandusi oma töökohal juba programmi kestel.

Koolitusele on oodatud
inimesed, kelle igapäevatöö mõjutab olulisel määral tootmisprotsesside sujumist: tootmisjuhid, meistrid, arendusjuhid, kvaliteedijuhid, sisseostujuhid, hooldusjuhid ja –meistrid ning hooldusmehaanikud

Koolituse sisu:

 • 1. päev
  • Organisatsioon. Innustava juhtimiskultuuri loomine
   • Liidrite käitumisest sõltub kogu organisatsiooni või üksuse toimimine. Organisatsiooni arengu eelduseks on liidri enda areng. Käsitletakse õppimist ja arengut soodustava õhkkonna loomist ning liidrite rolli ja oskusi soodsa organisatsioonikultuuri loomisel. Õpitakse innustama ja kaasama inimesi.
 • 2. päev
  • Protsessid. Lihtsad ja efektiivsed tööriistad tööprotsesside täiustamiseks
   • Selle teema fookuses on protsessid, töötajate tööaja efektiivne kasutamine ning töökeskkond, tugifunktsioonide tõhustamine (LEAN Office). Kuidas lihtsalt tõsta tootlikust töökohal? Kuidas jõuda enese tootlikkuse tõstmisest meeskonna ja protsesside tootlikkuse tõstmiseni? Pideva täiustamise lihtsad võtted ning erinevad protsesside analüüsi metoodikad (Kaizen, 7 lihtsat tööriista, füüsilised asendiplaanid, väärtusahela kaardistamine, erinevad liiki vaatlusanalüüsid, loovmeetodid probleemide lahendamisel jne). Moodulis osalejad veenduvad, et 30 % efektiivsuse kasv on saavutatav enamasti lihtsate võtetega.
 • 3. päev 
  • Ressursid. Masinate ja seadmete suutlikkuse kasvatamine
   • Seadmetesse investeeritud raha tootlikkust on võimalik olulisel määral, isegi kordades tõsta. Koolituse käigus käime praktiliste näpunäidete kaudu läbi näiteks järgmised masinate tootlikkust olulisel määral mõjutavad aspektid:
    • Planeeritud seisakud ja remondid
    • Riketest ja tõrgetest tulenevad planeerimata seisakud
    • Lühiseisakud, mis tulenevad näiteks toormaterjali puudumisest või uue töö alustamisest
    • Kiiruse vähenemine – mingil põhjusel pole võimalik masinal töötada maksimumkiirusega
    • Masina väljund pole kvaliteetne – praaktoodang tuleb arvestada masina tootlikkusest maha
    • Hoolduse ja masinaoperaatorite vaheline koostöö ja rollid
    • Ennetav hooldus
     • On see seotud masinatega või mitte, kuid sageli võtab ühe töö lõpetamine ja teise alustamine liialt palju aega. Selles moodulis käsitleme lisaks veel mõnda lihtsat, kuid efektiivset meetodit, kuidas tööaja kasutust analüüsida ja täiustada. Moodul seob eelmistes moodulites käsitletud teemad masinate suutlikkuse juhtimisega üheks tervikuks.
 • 4. päev 
  • Tarneahela kvaliteet. Tegelikku konkurentsieelist loov kvaliteedijuhtimine
   • Kas on võimalik toota kiiremini, odavamalt ja parema kvaliteediga? Konkurentsis püsimiseks on see hädavajalik. Selles moodulis vaatame läbi praktiliste näidete ja ülesannete lähemalt, kuidas saavutada maksimaalne kvaliteedivõimekus kogu ettevõttes ning kuidas haarata sellesse kogu ettevõtte meeskond. Koostöö tarneahelas on väga oluline aspekt, sest tänapäeval konkureerivad sageli pigem tarneahelad kui üksikud ettevõtted. Uuritakse usaldusväärsete süsteemide ülesehitamise võimalusi, vähendamaks kulutusi vigadele ja testimisele.
    Tutvutakse võimalustega automatiseerida LEAN, ISO9001 ja teistel alustel üles ehitatud juhtimissüsteemide haldamist.
 • 5. päev 
  • Sinu ettevõtte tootlikkuse parendamine – metoodikad praktikasse
   • Moodul toimub ühe osaleja ettevõttes kohapeal, kus tehakse praktilisi ülesandeid juba reaalses töökeskkonnas. Korratakse eelmistes moodulites õpitut ning tuuakse välja täiendavaid praktilisi näpunäiteid, kuidas tootlikkust tõsta. Põhiteemaks on sõltuvalt võõrustaja eripärast ja arendustegevuse fookusest näiteks masinate efektiivsuse tõstmine, läbiminekuaja lühendamine, tööaja kasutamise tõhustamine, parendusprojektide juhtimine, tugifunktsioonide voolujoonestamine, protsessijuhtimise arendamine jne.
 • 6. päev
  • Muutuste elluviimine. Edulugude tutvustamine
   • Esimeses moodulis alustasime sealt, kus olime, ning nüüd vaatame, kuhu oleme programmi käigus ellu viidud praktikate tulemusel jõudnud. Programmis osalenud ettevõtted jagavad, mida nad on programmi käigus saavutanud. Näiteks: kui palju on paranenud läbiminekuaeg, tarnekindlus ja kvaliteet. Kuidas on muutunud õhkkond ja väljanägemine töökohal. Mis on juhtunud seadistusaegadega jne.

Koolituse meetodid ja põhimõtted
Koolitusprogrammis käsitletakse nii praktilist tootlikkuse parandamise juhtimismetoodikat Lean kui ka teisi maailma parimaid praktikaid tootlikkuse juhtimisel. Programmi jooksul lahendatakse erinevaid ülesandeid ja probleeme kohapeal, et olla lähemal reaalsetele situatsioonidele. Külastatavad ettevõtted saavad kasutada osalejate lahendusi ja koolitaja praktilisi nõuandeid ettevõtte väljakutsetega toimetulekuks.

Koolituspäevade ajakava:

 • 09:45 -10:00 Kogunemine
 • 10:00 -11:30 Koolitus
 • 11:30 -11:45 Kohvipaus
 • 11:45 -13:15 Koolitus
 • 13:15 -14:00 Lõuna
 • 14:00 -15:30 Koolitus
 • 15:30 -15:45 Kohvipaus
 • 15:45 -17:00 Koolitus

Koolitaja
Jari Kukkonen on hariduselt süsteemiinsener ja ärijuhtimise magister. Tal on rohkem kui 20 aastat rahvusvahelist kogemust ettevõtjana, juhina, juhtimiskonsultandina ja koolitajana. Jari on aidanud väga erinevat laadi organisatsioonidel edukalt uueneda. Jari olulisemad koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad on: tootlikkuse arendamine, strateegiline juhtimine, organisatsioonidiagnostika, kvaliteedisüsteemid, enesehindamine, loovuse ja innovatsiooni juhtimine. Jari omab kaasaegseid teadmisi oma valdkonnas ise pidevalt õppides ja õpetades erinevate ülikoolide juures Eestis ja välismaal.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Äripäeva Akadeemia korraldab kõrgel tasemel koolitusi, mis aitavad ettevõtlikel inimestel, juhtidel ja võtmetöötajatel olla oma igapäevatöös edukamad ja tõhusamad. Pakume nii pikemaajalisi kui ühe- ja kahepäevaseid koolitusi erinevates valdkondades, nagu juhtimine, eneseareng, suhtlemisoskused, müük, finantsjuhtimine, projektijuhtimine jm. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tootmisjuhtimise kool

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.