Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

UX/UI disaini koolitus

Koolituse käigus saad ennast UX/UI disainerina proovile panna omandades vajalikud teadmised ja oskused, kuidas veebilehti, äppe, portaale, infosüsteeme jm digiteenuseid paremaks muuta ning ideest valmis lahendusi disainida.

Hästi läbimõeldud ja lihtsalt kasutatavad digiteenused loovad ettevõtetele olulise konkurentsi eelise ning aitavad kokku hoida asjatuid kulutusi arenduste ringi tegemisele. Kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disaini oskus on tööturul aina kasvavas nõudluses. UX/UI koolitus annab Sulle esmased oskused, kuidas kasutajaliidese disain hästi toimima panna ja luua kliendile parim kasutajakogemus.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud kõigile, kes soovivad omandada põhiteadmisi digitaalse kasutajakogemuse ja kasutajaliidese disainist.

Koolitusel osalemise eeldused: arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel. Koolitus toimub eesti keeles, kuid vajalik on inglise keele oskus keskmisel tasemel. Valmidus õppida uusi internetipõhiseid programme. Koolitus ei eelda valdkonna spetsiifilisi teadmisi.

Kui tulevikus UX disainerina töötad, siis on hea teada:

 • Et iga euro, mis on kasutajakogemuse parandamisele kulutatud võib ettevõttele tuua tagasi kuni 100 eurot rohkem.
 • 80% klientidest on nõus parema kasutajakogemuse eest rohkem maksma.
 • 70% ärijuhtidest leiab, et hea kasutajakogemus on konkurentsieeliseks.

Allikas: UX Planet

Praktiline koolitus toimub koostöös UX Estonia’ga.

Koolituse sisu:

 1. päev, 9:00 – 17:00
  • UX/UI disaineri pädevused ehk tööks vajalikud oskused.
  • Sissejuhatus kasutajakogemusse ehk millest hea UX koosneb.
  • Kasutatavuse tegurid ehk mis mõjutab lihtsust ja mugavust.
  • UI disaini printsiibid (stilistika, kompositsioon, kontrastid jm).
  • Disainisüsteemid ja põhimõtted (Atomic Design, Material Design System, Fluent Design System jt).
  • UX/UI disaini parimad praktikad (navigatsioonimenüüd, sisulehed, nupud, lingid, pildid, tabelid, sisestusväljad, vormid jt elemendid).
 2. päev, 9:00 – 17:00
  • Ligipääsetavuse direktiivid, seadused ja standardid (WCAG, EL 2019/882, EN301549).
  • Kuidas kasutajakogemust analüüsida – meetodid, põhimõtted ja heuristikad.
  • Kasutajakogemuse testimine kasutajatega ehk UX/UI disaini üks oluliseim protsess.
  • Mis on persoona ja kuidas see aitab meid teenuste loomisel.
  • Prototüüpimise põhimõtted ehk kuidas ideest valmis lahendust disainida.
  • Prototüüpimine paberil ehk sketching.
 3. päev, 9:00 – 17:00
  • Kasutusloogika ehk low-fidelity prototüüpimine Balsamiq ja Marvelapp tarkvaraga.
  • Disainitud ehk high-fidelity prototüübi loomine Figma tarkvaraga.
  • AI ehk tehisintellekti roll disainiprotsessis (chatGPT, Mindjourney, prompt engineering jm)

Koolitusel on hea tasakaal loengute ja praktilise osa vahel.

Koolituse edukal läbimisel osaleja:

 • tunneb UX/UI disaini protsessi;
 • mõistab kasutajast lähtuva disaini etappe, UI disaini printsiipe, disainisüsteeme, ligipääsetavuse lähtekohti ja parimaid UX/UI disaini praktikaid;
 • teab, millest kasutajakogemus koosneb, kuidas seda analüüsida ja kasutajatega testida;
 • oskab luua prototüüpe nii paberil kui digitaalselt Balsamiq, Marvelapp kui ka Figma tarkvaraga;
 • on valmis UX/UI disainerina alustama.

Koolitaja:
Artur Puiste
on UX/UI disainer, kasutajakogemuse ekspert ja koolitaja. Ta on ühtlasi ka UX Estonia asutaja. Kasutajakogemuse disaini valdkonnas on Arturil kogemust üle 10 aasta. Ta on disaininud nii uusi kui ka aidanud paremaks muuta mitmete olemasolevate portaalide, äppide, veebilehtede, infosüsteemide jt lahenduste kogemust.
Telia, G4S, Itella, Maxima, Playtech, Symantec, Fitlap, Ekspress Grupp, Thorgate, Eesti Pank, Riigikantselei, Registrite ja Infosüsteemide Keskus on vaid mõned asutused ja ettevõtted, keda Artur on aidanud.
Artur on koolitajana kaasav ning avatud tekkivatele küsimustele ja aruteludele. Oma kursusi ehitab ta üles nii, et praktiline ja teoreetiline pool oleks heas tasakaalus.

Koolituse lõpetamise tingimused: koolituse lõppedes väljastab koolituskeskus koolituse läbinule tunnistuse või tõendi. Koolituse lõppedes väljastatakse tunnistus, kui on täidetud õppekava mahust vähemalt 80% igast teemast ja teised koolituskavast tulenevad nõuded (nt eksam, arvestus, praktiline töö jms). Tõend täienduskoolituses osalemise või selle läbimise kohta väljastatakse isikule juhul, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundite saavutatust või kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid.

Koolituse hinnas sisaldub:

 • ettevalmistatud töökohta vajaliku riist- ja tarkvaraga klassiruumis. Veebikeskkonnas osalejale võimaldame vajadusel kaugligipääsu koolitusel osalemiseks nõutud tarkvarale;
 • koolitajat, kes omab vähemalt täiskasvanud koolitaja taset 5 ja töökogemust vastavas valdkonnas;
 • koolitaja konsultatsiooni õpitud teemade kohta e-posti teel pärast koolitust.

Lisaks pakume:

 • vajadusel tasuta korduskoolitust kui tunned, et mõni oskus vajab täiendamist või pidid endast mittesõltuvatel põhjustel koolituse katkestama;
 • sooje jooke ja küpsiseid;
 • lõunasööki igal koolituspäeval;
 • tasuta parkimist (lisa kell autoaknal nähtavale kohale ning koolituskeskusesse jõudes registreeri parkimine meie parkimissüsteemis).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Nordic Koolitus OÜ - praktilised IT- ja juhtimiskoolitused Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

UX/UI disaini koolitus