Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Wordi jätkukursus

Koolituse eesmärk: Anda osalejale Wordi kasutamise oskused sellisel moel, et koolituse tulemusena saab osaleja iseseisvalt hakkama keskmisest keerulisemate tegevustega töös tekstidega.

Sihtgrupp: Kursus on mõeldud neile kes vajavad igapäevatöös tekstiredaktorit Word ja soovivad seda teha võimalikult efektiivselt.

Õppe alustamise tingimused: Vajalikud elementaarsed arvuti kasutamise oskused ja põhiteadmised tööst tekstiga.

Kursus kestab: 40 akadeemilist tundi: millest 26 on auditoorse ja praktilise töö tunnid. Lisaks on vaja vähemalt 14 tundi iseseisvat praktilist tööd.

Koolituse sisu:

 • Teksti sisestamine ja kujundamine alused
 • Lehe määrangud
 • Töö tekstiga märgistamine, liigutamine, kopeerimine
 • Teksti kujundamise põhimõtted
 • Lõigu parameetrid
 • Tabulaatorite kasutamine, joonlaudade kasutamine
 • Laadide olemus, kasutamine, modifitseerimine
 • Töö graafikaga
 • Vektor ja rastergraafika käsitlemise erinevused
 • Ekraanitõmmised
 • Tabelite olemus ja kasutamine. Tabeli kujundamine
 • Dokumendi salvestamine ja väljatrükk
 • Õigekirjakontroll
 • Töö pika tekstiga, Laadid, numeratsioonid, sisukord, päised ja jalused
 • Muudatuste järlgimine, dokumentide võrdelemine, kommentaarid

Koolituse läbi viimisel arvestatakse õpilase personaalsete soovidega ja tehakse vajadusel kavas täiendusi.

Õpiväljundid. Koolituse läbinu:

 • omab teadmisi korrektse teksti kirjutamise alustest;
 • saab aru sümbolite toimest ja tähendusest;
 • oskab valida otstarbekaid töövõtteid, oskab leida lahendusi halvati tehtud tööde parandamiseks;
 • omab teadmisi kuidas avada faile neid muuta, importida, eksportida ja lahendada sellega seonduvaid probleeme;
 • oskab lisada tekstile graafikat ja valida otstarbekad võtted graafika paigutamiseks;
 • saab hakkama lisaks enamlevinud igapäevatöödele “pika teksti” käsitlemisega.

Koolituse lõpus teeb õpilane eksamitöö. Eksamitööks võib olla koolituse käigus valminud töö.

Eksamitöö, edukal sooritamisel väljastatakse kursuse lõpetanule tunnistus. Tõend väljastatakse õppijale kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule.

Koolitaja:
Kalle Kivi

Kõrgharidus. Tallinna Ülikool, Kontoritarkvara, Arvutialane joonestamine, 3D Modelleerimine, 3D printerid. Informaatika. Kooltuskogemus aastast 1992

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Omis Õppekeskus on üks vanemaid arvutikoolitusi läbiviivaid õppekeskuseid Eestis. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Wordi jätkukursus