Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность

Цель курса обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Цель курса:
обеспечить необходимые знания и умения лицам отвечающим за пожарную безопасность, для обеспечения более эффективной организации пожарной безопасности на рабочем месте. Так – же ознакамливают с законом по пожарной безопасности и вытекающими из него требованиями.

Требования для завершения курса:
Для положительного завершения курса обучающийся должен прослушать всю длительность курса. Учащихся на курсе регистрируют. По окончанию обучения выдается диплом о прохождении курса.

Темы курса:

 • Составление отчета по пожарной безопасности
 • Причины возникновения пожаров и оценки опасности на рабочем месте
 • Организация пожарной безопасности на предприятии
 • Требования к противопожарным установкам
 • Обязательные курсы по ПБ
 • Требование к курсам по огневым работам

Знания и навыки, полученные по прохождению курса
По завершению курса обучающийся:

 • знает законодательство о пожарной безопасности;
 • способен организовать пожарную безопасность предприятия;
 • способен проводить самоконтроль по пожарной безопасности;
 • способен самостоятельно заполнять отчет по самоконтролю;
 • способен обучать работников по пожарной безопасности.

Инвентарь, необходимый для достижения целей обучения
Лекции и самостоятельные задания выполняются в классе или в помещении, приспособленном для проведения урока:
Количество мест должно соответствовать количеству учащихся (стулья / столы);
Обеспеченны возможностью для показа слайдов и видео (белая стена / доска для проектора / монитор достаточного размера).

Koolitaja:
Ahto Luhamäe
– tuleohutusspetsialist, tase 5 (kutsetunnistuse nr 099661). Ahto on omandanud erialase kõrghariduse Sisekaitseakadeemia Päästekolledžis ning täiendanud ennast erinevatel töö- ja tuleohutuskursustel. Ta alustas oma pääste- ja tuleohutusvaldkonna tööd Ämari Lennubaasis ning on hiljem töötanud tuleohutuse konsultandina NATO-ISAF-i Fire Departmentis, Kabuli Rahvusvahelises tsiviil-miltaarses lennujaamas (2009–2012) ja tuleohutuse inspektorina NATO-ISAF-i G3 Systemsi Fire Departmentis, Kandahāri Rahvusvahelises tsiviil-militaarses lennujaamas (2018). Ahto korraldab peale Eestis nõutavate töö- ja tuleohutuskoolituste ka Põhjamaade tuletöö- ja tööohutuskaardi koolitusi. Ahtol on tuleohutusteenuste osutaja ja koolitaja kogemust üle kümne aasta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Обучение для лиц ответственных за пожарную безопасность