Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe veebis

Sihtgrupp:
Töökeskkonna volinik, töökeskkonnanõukogu liige, töökeskkonnaspetsialist, tööandja.

Teemad:

 • Üldsätted
  • Töökeskkonna mõiste
  • Töökoht
  • Töövahendid
  • Töötajate tervisekontroll
  • Tööolme
  • Töötajate juhendamine ja koolitus
  • Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus
  • Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine
  • Riiklik järelvalve
  • Õnnetusoht, elektriohutus
 • Töötervishoiu ja tööohutuse korraldus
  • Riigi tasandil
  • Ettevõtte tasandil
  • Töökeskkonnaspetsialistid, töökeskkonnavolinik, töökeskkonnanõukogu
  • Sisekontroll, töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava
  • Töötajate tervisekontroll
  • Koostöö õiguslikud alused
  • Tööandja kohustused, õigused ja vastutus töökeskkonna ja töötingimuste loomisel ja tagamisel
 • Riskianalüüs
  • Riskianalüüsi mõiste
  • Töökeskkonna ohutegurid, nende mõju tervisele: füüsikalised, keemilised, bioloogilised, füsioloogilised ja psühholoogilised ohutegurid
  • Riski hindamise meetodid
  • Riskide ohjamise abinõud
  • Ergonoomia

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks osaleja:
1) tunneb tööandja ja töötaja kohustusi, õigusi ja vastutust;
2) oskab koostada töötervishoiu ja -ohutuse tegevuskava ettevõttes;
3) tunneb töökeskkonna ohutegureid ja oskab neid vältida.

Õppemeetod:
Õppija loeb läbi metoodilise materjali ning sooritab eksamtesti.

Koolitaja kvalifitaktsioon:
Õppekeskkond, materjal ja eksamtest on koostatud lektorite poolt, kes on omandanud kõrgemat erialast haridust või aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

Klassikoolitus vs veebikoolitus
Veebikoolitus on samaväärne klassikoolitusega. Koolitus vastab seaduses määratud mahule, materjal on samaväärne klassikoolituste omadega (aga meie materjal on interakviine). Oleme oma koolituskeskkonda näidanud Tööinspektsiooni esindajale. Koolitus on sobiv töökeskkonnaspetsialistidele, -volinikele ja -nõukogu liikmetele.

Koolitusmaterjalid
Meie veebikoolituse tugev eelis: materjal on digitaalne, lingid klikatavad, sisu toetavad illustreerivad pildid ja videod. Koolitused on ajas muutuvad- jälgime ja uuendame sisu vastavalt kehtivale seadusandlusele, (mõnikord isegi konstrutiivsele tagasisidele).

 

 

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Greenclean on tunnustatud koolitamisõigusi ja keskust omav osaühing. Meie aitame teid toitlustamiskoha või toiduainetööstuse avamisel (tunnustamine, enesekontrollisüsteem). Puhastamise ja hügieeni alal aitame edendada raha ja aja arukat planeerimist valdkondades (lastehoid, tervishoid, wellness-keskus), kus nõutakse puhtust ning kõrget hügieeni. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe veebis