Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Greenclean OÜ

Greenclean on tunnustatud koolitamisõigusi ja keskust omav osaühing. Meie aitame teid toitlustamiskoha või toiduainetööstuse avamisel (tunnustamine, enesekontrollisüsteem). Puhastamise ja hügieeni alal aitame edendada raha ja aja arukat planeerimist valdkondades (lastehoid, tervishoid, wellness-keskus), kus nõutakse puhtust ning kõrget hügieeni.

Tugev väärtus on juba täna mõelda säästva tuleviku peale. Greencleani ümber kogunevad sarnaselt mõtlevad inimesed, kes koolitustelt ootavad järgmisi tugipunkte: keskkond ja keskkonna hoidmine, säästlik tarbimine ning jätkusuutlikkus. Koolituse tulemused peegelduvad eriti suurelt ettevõtetes, kus hallatavat pinda ja koolitatavaid on palju.

Greenclean aitab teid järgimises:

 • toitlustamiskoha (restoran, kohvik vm) toiduainetööstuse tunnustamine, teavitamine, enesekontrolliplaan, audit
 • toiduhügieenikoolitus (5 AK H) eesti, vene ja inglise keeles
 • toiduhügieenikoolituse täiendõpe (24AK H) eesti keeles
 • toiduhügieenialane nõustamine ja konsulteerimine
 • olemasoleva enesekontrolliplaani parandamine
 • toitlustamiskohas (restoran, kohvik vm) või toiduainetööstuses auditi läbiviimine
 • toidu märgistamine EL 1169/2011 järgi

Kes on Greencleani kliendid:

Greenclean Koolituse tellijaks on kujunenud rahulolevad kliendid järgmistest sektoritest: toitlustusettevõtted, majutusettevõtted, tervishoiuasutused, raviasutused, puhkeasutused, lasteasutused, puhastusettevõtted, vanadekodud, tootmisettevõtted, ajutised ettevõtjad, kodudes toidu käitlejad jpt.

Vaata, mida kliendid räägivad meist SIIT.

Firma nimi: Greenclean OÜ
Aadress: Tulika 15/ 17, Tallinn 10613
Koduleht: www.greenclean.ee
Kontaktisik: Annika Gorelova
Telefon: 670 0184, 5850 1235
E-post: info@greenclean.ee

Koolitused

 • Enesekontrolliplaani HACCP väljaõpe (toiduhügieen ja enesekontroll)

  Sellel kahepäevasel enesekontrollikoolitusel lähtutakse koolitusel saavutada soovitavast eesmärgist- kaardistada ära ettevõtte tegevus, koostada enesekontrolliplaani koostamise kava ning teise päeva lõppedes lahkuda oluliselt suures osas valmis enesekontrolliplaaniga. Koostatud enesekontrolliplaan on digitaalne ja jääb osalejale.

  • 09.04.2020 (8 akt)    /    Tallinn, Paadi 3 (Viimsi Äritare)
  Hind: 290 € (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ
 • 24-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe veebis

  Sihtgrupp: Töökeskkonna volinik, töökeskkonnanõukogu liige, töökeskkonnaspetsialist, tööandja. Teemad: Üldsätted Töökeskkonna mõiste Töökoht Töövahendid Töötajate tervisekontroll Tööolme Töötajate juhendamine ja koolitus Tööandja ja töötaja kohustused ning vastutus Tööõnnetuste ja kutsehaiguste uurimine […]

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Üle Eesti
  Hind: 70€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ
 • Toiduhügieeni koolitus INTERNETIS

  Toiduhügieeni test ja toiduhügieeni koolitus INTERNETIS,
  iseseisva õppena.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Üle Eesti
  Hind: 6.50€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ
 • 8-tunnine töötervishoiu- ja tööohutusalane täiendõpe veebis

  Töötervishoiu- ja tööohutusalane väljaõpe ja täiendõpe interneti teel töökeskkonnavolinikele ja töökeskkonnanõukogu liikmetele.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe, Üle Eesti
  Hind: 50€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ
 • Hügieenipass

  Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus I eksamiks ettevalmistav koolitus
  Mis on Hügieenipass? Hügieenipass on ainuke aktsepteeritud toidukäitlemise teadmisi tõendav dokument Soome Vabariigis, mida tunnustab Evira. Eestis taotlevad Hügieenipassi need, kes soovivad, et sertifikaadi kehtivus oleks piiramatu. Kindlasti tuleb ettevõtte enesekontrolliplaanis nimetada, millised ametikohad võivad läbida Hügieenipassi koolitust ja taodelda kehtivusajata Hügieenipassi.

  • 04.06.2020 (5 akt)    /    Tallinn, Paadi 3 (Viimsi Äritare)
  Hind: 90€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ
 • Гигиена питания oнлайн-курсы

  Соответствие: Закон о пищевой продукции; постановлением № 852/ 2004 (29.02.2004) Европейского парламента и Совета Европы о пищевой гигиене.

  • Tellimuskoolitus    /    E-õpe,
  Hind: 6.50€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ
 • Toiduhügieeni koolitus 24 akt

  Tegemist on täiskasvanute keskastme täiendkoolitusega, kus valmistutakse osalejaid ette edasi koolitama oma meeskonda ettevõttesiseselt.
  Koolituse lõpuks on osaleja kursis, millised on ohud, kuidas kaitsta toitu ohu eest, kuidas ta saab edasi anda teadmisi oma ettevõttesiseselt töötajatele, et nemad oma ülesannete ulatuses oskavad toiduhügieeni tagada.

  • 11.05.2020 (24 akt)    /    Tallinn, Paadi 3 (Viimsi Äritare)
  • (24 akt)    /    Eesti, Tellimuskoolitus
  Hind: 180€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ
 • Toidu märgistusnõuded

  Koolituse lõpuks on osaleja saanud teadmisi toidu märgmistamise nõuetest. Konkreetsed eesmärgid seatakse paika koolitusel osalejaga. Märkuseks: 2015 aastast on dentents toidualase ja toitumisalase teabe koostamine konkreetsete näidete baasil.

  • 15.04.2020 (5 akt)    /    Tallinn, Paadi 3 (Viimsi Äritare)
  • 05.06.2020 (5 akt)    /    Tallinn, Paadi 3 (Viimsi Äritare)
  Hind: 250€ (+km)
  Koolitaja:
  Greenclean OÜ

Meie sõbrad