Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Andmekaitse juubelikonverents. Viis aastat GDPR reformist ja lähiaastate väljakutsed!

Teabepäeva eesmärgiks on tuua osalejateni kokkuvõtte andmekaitsevaldkonna viimase viie aasta sündmustest ning selgitada, millised on väljakutsed lähiaastateks.

Sihtrühm:
Andmekaitsespetsialistid, isikuandmete käitlemise eest vastutavad töötajad ettevõtetes ja asutustes, juristid ja teised huvilised.

Programm:

 • 9.30–10.00 Registreerimine ja tervituskohv
 • 10.00-10.05 Konverentsi avasõna ja sissejuhatus
  • Päevajuht Urmas Kukk andmekaitse valdkonna ekspert
   Urmas Kukk on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna. Ta on pikaajalise kogemusega spetsialist privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal, esindanud selles valdkonnas nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Omab CIPP/E sertifikaati. Aastatel 2003-2008 töötas ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina ning osales ka uue isikuandmete kaitse seaduse väljatöötamisel. Kuni 2020. aasta veebruarikuuni oli Urmas Advokaadibüroo Koch & Partnerid OÜ vandeadvokaat. Hetkel on ta AS IuteCredit Europe andmekaitse spetsialist ja Euroopa Liidu isikuandmete kaitse projektide ekspert.
 • 10.05 – 10.30 Andmekaitse olevik ja tulevik
  • Lektor: Justiitsministeeriumi esindaja
 • 10.30 – 11.15 Mis on õigustatud huvi ja millal tohib isikuandmete töötlemisel sellele tugineda?
  • Lektor: Tea Kookmaa, advokaadibüroo NJORD advokaat
   Tea Kookmaa on advokaat, kelle peamisteks töövaldkondadeks on IT õigus ja andmekaitse ning lepinguõiguse ja kaubandusõigusega seotud küsimused. Teal on laialdased kogemused andmekaitseõiguses, sealhulgas on ta aidanud nii era- kui ka avaliku sektori kliente isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR) kooskõla saavutamises. Ta on ka hinnatud lektor, kes annab tihti loenguid ja seminare erinevatel õigusteemadel. IT õiguse advokaadina on ta nõustanud kliente seoses erinevate uudsete tehnoloogiate ja digitaalsete teenustega. Olles spetsialiseerunud kaubandusõigusele, on Teal kogemusi erinevate lepingute koostamise ja läbirääkimisega eri sektorite ettevõtete jaoks, samuti aitab ta kliente tarbijakaitsega seotud küsimustes. Lisaks on Teal laialdasi kogemusi erinevate reguleeritud sektoritega seotud õigusküsimuste lahendamises, sealhulgas hasartmängu- ja ravimiõigusega. Tea on ka külalislektor Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta annab loenguid kursuse „Eksperdi tasandil andmekaitsespetsialist (DPO)“ raames.
 • 11.15 – 12.00 Kas ja mis rolli mängib andmekaitsespetsialisti olemasolu aastal 2023?
  • Lektor: Andres Ojaver, advokaadibüroo Hedman Partners & Co juristAndres Ojaver nõustab advokaate peamiselt isikuandmete kaitse valdkonnas. Varasemalt on Andres töötanud järelevalvedirektorina Andmekaitse Inspektsioonis ning andmekaitseametnikuna (DPO) Telia Eestis. See positsioon oli tihedalt seotud välise koostöö ja andmekaitsega Euroopa tasandil, mis on andnud talle nii teoreetilise kui ka praktilise kogemuse isikuandmete kaitse nõuetest ning nende rakendamisest organisatsioonis. Andres on ka külalislektoriks Tallinna Tehnikaülikoolis osaledes isikuandmete kaitse eksperttasemel täiendkoolitustel.
 • 12.00 – 12.50 Lõunapaus
 • 12.50 – 13.30 Lähiaastate olulisemad andmekaitsetrendid – järeldusi värskest kohtu- ja järelevalvepraktikast
  • Lektor: Sten Tikerpe, NOVE advokaadibüroo IT ja küberturvalisuse valdkonna juht, nõunik ja advokaat
   Sten Tikerpe juhib NOVE advokaadibüroos IT ja küberturvalisuse valdkonda ning nõustab NOVE kliente andmekaitse, ehitusõiguse ja intellektuaalomandiga seotud küsimustes. Sten on töötanud IT-valdkonna ja küberturvalisusega seotud juriidilistel ametikohtadel alates 2015. aastast. Vahetult enne NOVE-ga liitumist tegutses ta Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis IT-õiguse valdkonna juhina, kus vastutas oma meeskonnaga riigi infosüsteemi arengut, uudseid tehnoloogiaid ning riiklikke IT-arendusi puudutava õigusloome ja nõustamise eest. Sten on seisnud innovatsioonisõbraliku õigusruumi arengu ja Eesti ettevõtjate huvide eest nii riigisisesel kui Euroopa Liidu töögruppide tasandil ja pidanud arenduste nõustamisel läbivalt oluliseks, et õigusest tulenevate nõuetega oleks arvestatud kogu IT-arenduse elutsükli vältel, alates planeerimisest kuni arenduse ja halduseni. Varem on Sten töötanud ka Siseministeeriumis kriisireguleerimise osakonnas, kus ta spetsialiseerus telekommunikatsiooni ja elektroonilist identiteeti puudutavatele läbirääkimistele turuosalistega ning vastavate elutähtsate teenuste nõuete väljatöötamisele. Samuti on Sten tegutsenud advokaadibüroos Sorainen, kus keskendus konkurentsi- ja tehnoloogiaõiguse valdkondadele.
 • 13.30 – 14.15 Pilveteenustega seotud aktuaalsed õiguse küsimused GDPR mõistes
  • Lektor: Henri Ratnik, Advokaadibüroo LEXTAL, vandeadvokaat
   Henri Ratnik tegutseb peamiselt IT-õiguse valdkonnas, eelkõige erinevate IT-lahenduste, intellektuaalse omandi ning andmekaitsega (sh GDPR) seonduvates õigusküsimustega. Lisaks esindab ja nõustab Henri kliente seoses meditsiiniõiguse küsimustega.
 • 14.15 – 14.30 Kohvipaus
 • 14.30 – 15.30 Üldmääruse praktiline kasutamine abivahendina
  • Lektor: Urmas Kukk, advokaadibüroo KPMG Law vandeadvokaat, isikuandmekaitse ekspert
 • 15.30 – 15.55 Praktiline kogemuslugu – kuidas GDPR muudatused mõjutasid asutuse tööd?
  • Lektor: Merit Valgjärv, Tallinna Strateegiakeskuse andmekaitsejuht
   Merit Valgjärv on magistrikraadiga võrdsustatud hariduse omandanud Tartu Ülikoolis. Andmekaitse valdkonnas on Merit tegutsenud üle 20 aasta. Neist 20 Andmekaitse Inspektsioonis. Alates 2018. aastast on Merit Tallinna linna andmekaitsejuht.
 • 15.55 – 16.00 Konverentsipäeva lõpetamine
  • Päevajuht Urmas Kukk

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi konverentsi programmis ja ajakavas!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Ootame teid meie avatud õppepäevadele või küsige sisekoolitusi. Koolitused toimuvad sõbralike hindadega! Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Andmekaitse juubelikonverents. Viis aastat GDPR reformist ja lähiaastate väljakutsed!

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.