Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Autism ja ülitundlikkus keskkonna suhtes

Autistlikud inimesed on oma keskkonna suhtes saegli ülitundlikkud, mis tekitab neile igapäevases elus suurt stressi ja ka vaimse tervise probleeme. Koolitusel osalenu oskab märgata üli- ja alatundlikkust autistliku inimese juures, teda mõista ja tema keskkonda sobivamaks kujundada.

Sihtgrupp
Lapsevanemad, spetsialistid, lasteaia ja koolide õpetajad, tugispetsialistid, kes tegelevad autistlike inimestega

Kursuse sisu:

  • Õppe eesmärk on mõista, millised on 10 erinevat taju, millele tähelepanu pöörata, mõista, kuidas üli- ja alatundlikkus mõjutab inimese igapäevast elu ja funktsioneerimist ning kuidas autistlikku inimest toetada.
  • Koolitusel räägime järgnevatest tajudest: nägemine, kuulmine, haistmine, puutetaju, lõhn, interotseptsioon, valu, temperatuuri, vestibulaarne ja süvataju.
  • Toome näiteid, kuidas üli- või alatundlikkus võib nendel juhtudel olla väljendunud ning kuidas autisti toetada.

Koolitaja:
Liis Nõupuu
on lõpetanud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia jätkukoolituse ja psühholoogia õpingud autismialase magistritööga Tartu Ülikoolis. Liis on töötanud autistlike lastega Eestis, Suurbritannias ja Ungaris. Ta on saanud Londonis põhjaliku käitumisteraapia väljaõppe ja töötanud seal üle kahe aasta 2-12 aastaste autistlike lastega. Lisaks terapeudi tööle on Liisil kogemus ka lasteaiakasvatajana Budapesti ingliskeelses lasteaias. Käesoleval hetkel töötab Liis peamiselt autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana.

Lisainfo:

  • Tegemist on videokoolitusega, mis võimaldab osalejal valida materjalide läbimiseks endale sobiliku aja ja tempo.
  • Täpsemad juhised ning ligipääs koolitusele saadetakse osaleja e-posti aadressile vähemalt päev enne koolituse algust.
  • Koolitus sisaldab praktilist ülesannet (valikvastustega test). Edukale lõpetajale elektrooniline tunnistus viie tööpäeva jooksul pärast video vaatamise aega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Autism ja ülitundlikkus keskkonna suhtes