Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Luwi Koolituskeskus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi.
Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting.

OÜ Luwi on loodud 1995. aastal ja pakub ametialaseid (lapsehoidja, tugiisik, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, kogemusnõustaja) koolitusi, kus koolituse kavasse kuulub väljaõpe ja juhendatud praktika töökohal. Koolituse kavad on koostatud silmas pidades kutseeksami nõudeid, et soovi korral võiks osaleja peale koolituse läbimist taotleda vastavat kutset. Meilt leiavad erinevaid täiendõppe võimalusi lapsevanemad, laste- ja asenduskodude personal ja haridustöötajad (lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, õpetaja assistendid, õpetajaabid). Koolitame esmaabiandjaid nii väljaõppe kui täiendõppe baasil.

Meie keskus asub Tartus, kuid korraldame koolitusi üle Eesti. Meilt saab tellida ka sisekoolitusi. Meie lektorid on kogenud koolitajad ja samal ajal ka praktikud, kellel on pikaajalised kogemused alal, mida nad koolitavad.

Koolitus- ja tegevusload:

 • Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 144097, esitatud 05.11.2015.
 • Õppekavarühmad: Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kutseõpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tervis, Töökaitse, Õendus, Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)
 • Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse korraldamiseks õppekavadel “Lapsehoidja koolitus”, “Puhastusteeninduse koolitus”, “Hooldustöötaja koolitus”.
 • Koolituskeskus Luwi omab alates 2. veebruar 2015 Tartu Maavalitsuse tegevusluba nr SLH000708 (Lapsehoiuteenus)
 • Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks
Firma nimi: OÜ Luwi
Aadress: Kastani 39-25, Tartu 50410
Koduleht: http://luwi.ee/
Telefon:
5081 737 (Tartu koolitused);
5377 0477 (Tallinna koolitused)
E-post: info@luwi.ee

Koolitused

 • Käelised tegevused eelkooliealistele lastele. Jõulu-eri!

  Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

  • 04.12.2023 (6 tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  Hind: 95€ (+km)
 • Eripedagoogilised meetodid ja oskused ainetunnis

  Eesmärk on tutvustada õpetajatele mitmekesiseid meetodeid, millega erivajadustega õpilast õpetada ning samuti tutvustada dokumentatsiooni ja selle täitmise põhimõtteid.

  • 11.01.2024 (6 tundi auditoorset tööd )    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 99€ (+km)
 • Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

  Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegeleda erivajadusega lastega jpm.
  Kui sulle meeldivad lapsed ning sulle meeldib nendega tegeleda, tule koolitusele!

  • 05.12.2023 (288 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus), osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 23.01.2024 (288 tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 1994€ (+km)
 • Autism ja ülitundlikkus keskkonna suhtes

  Autistlikud inimesed on oma keskkonna suhtes saegli ülitundlikkud, mis tekitab neile igapäevases elus suurt stressi ja ka vaimse tervise probleeme. Koolitusel osalenu oskab märgata üli- ja alatundlikkust autistliku inimese juures, teda mõista ja tema keskkonda sobivamaks kujundada.

  • 06.12.2023 (3 tundi )    /    E-õpe, online
  Hind: 36€ (+km)
 • Работник по уходу 3 степени + неотложная помощь + гигиена питания

  Профессия работника по уходу может стать твоим призванием, если эмпатия и стремление помогать людям – твои природные качества.

  • 16.01.2024 (228 часов аудиторного обучения (в т.ч. 80 часов практики) и 16 часов самостоятельной работы)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 1848€ (+km)
 • Aktiivsed õppetegevused lasteaiaõpetajatele lastes õpihuvi äratamiseks

  Eesmärk on tutvustada õpetajatele ja teistega lastega tegelejatele mitmekülgseid liikumisega seotud viise õppimiseks ja nende kasutamise võimalusi õppetöö planeerimisel.

  • 22.03.2024 (6 tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 105€ (+km)
 • Väikelapse (0-6 aastat) esmaabi koolitus

  Põhiteadmiste andmine väikelapse elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 22.01.2024 (6 tundi)    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 69€ (+km)
 • Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega

  Koolituse eesmärk on tutvustada õpetajatele ja teistega lastega tegelejatele mitmekülgseid digivahendeid ja nende kasutamise võimalusi õppetöö planeerimisel. Läbi praktiliste tegevuste saavad osalejad õppida tundma mitmeid erinevaid digikeskkondi ja nendes luua enda töö jaoks ka esimesed ülesanded.

  • 30.01.2024 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond Zoom
  Hind: 89€ (+km)
 • Ассистент учителя, няня + Первая помощь

  Цель работы няни – оказывая уход за ребенком с учетом потребностей семьи, содействовать физическому, эмоциональному, интеллектуальному и социальному развитию ребенка.

  • 05.02.2024 (288 академических часов)    /    Tallinn, Пярну мнт. 67a, Частично онлайн
  Hind: 1994€ (+km)
 • Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek

  Koolituse järel mõistab õppija turvalise ja mitteturvalise kiindumussuhte olemust. Tunneb käitumisviise, mis aitavad suhet parandada.

  • 18.01.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 98€ (+km)
 • Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

  • 09.01.2024 (6 akadeemilist kontakttundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67a (IV korrus)
  Hind: 120€ (+km)
 • Lapse vaimne tervis

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

  • 06.02.2024 (24 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 335€ (+km)
 • Tahtlik enesevigastamine – Kes? Miks? Sekkumised

  Ennastvigastava käitumise põhjuste mõistmine ja sekkumisvõimalused.

  • 25.01.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 135€ (+km)
 • Töö sõltuvushäirega isikuga

  Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.

  • 13.12.2023 (14 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 198€ (+km)
 • Kogemusnõustaja baaskoolitus

  Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

  • 23.01.2024 (197 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • 24.04.2024 (197 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 1690€ (+km)
 • Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega veebis

  Koolitus on mõeldud neile, kes töötavad hooldustöötajana hoolekande- või tervishoiuasutuses või on varasemalt töötanud hooldustöötajana vähemalt 4 kuud.
  Koolituse eesmärgiks on valmistada ette hooldaja, kes toetaks ja abistaks abivajavat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisele.

  • 10.01.2024 (104 tundi)    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 898€ (+km)
 • Ergonoomika hooldustöös

  Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel.

  • 16.01.2024 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67a
  Hind: 110€ (+km)
 • Käelised tegevused eelkooliealistele lastele. Sõbrapäeva eri!

  Loovalt mõtlevad inimesed suudavat uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

  • 05.02.2024 (6 akadeemilist kontakttundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 95€ (+km)
 • Esmaabiandja täiendõppe koolitus

  Elementaarsete esmaabi- ja elustamisvõtete tundmine peaks olema sama loomulik kui kirjaoskus – kunagi ei tea, millal peame olema abiks võõrale või lähedasele. Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppe koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.

  • 07.12.2023 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 21.12.2023 (1 päev (8 akt))    /    Tartu, Kastani 39
  • 12.01.2024 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 48€ (+km)
 • Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

  Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kes toetab ja võimestab kliendi iseseisvat toimetulekut, kui klient vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

  • 29.01.2024 (280 akt)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus), Osaliselt veebikeskkonnas Zoom
  • 16.02.2024 (280 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 1964€ (+km)
 • Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste ja Vastutuse õppe meetod.

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

  • 13.12.2023 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 31.01.2024 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  Hind: 149€ (+km)
 • Lapse viha: turvaline toimetulek

  Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

  • 06.12.2023 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  Hind: 149€ (+km)
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

  Kursuse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.

  • 20.03.2024 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  Hind: 149€ (+km)
 • Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

  Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

  • 07.12.2023 (40 akt)    /    Tallinn, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 498€ (+km)
 • Loov- ja rollimängud koolieelses eas

  Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

  • 04.01.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 115€ (+km)
 • Liikumisõpetus koolieelses eas

  Koolieelses eas on lapse üldfüüsiline, sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne areng vähemal või rohkemal määral seotud liikumistegevustega. Mida mitmekesisem ja rikkalikum on lapse liigutuskogemus koolieelses eas, seda täiuslikumaks kujuneb kehaline tunnetuslik tase ning seeläbi kujunevad lapse enesehinnang ja eduelamus. (Oja, L. 2009)

  • 19.01.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  • 09.02.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 105€ (+km)
 • Esmaabiandja väljaõppe koolitus

  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 06.12.2023 (16 tundi auditoorset tööd)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 19.12.2023 (16 tundi auditoorset tööd)    /    Tartu, Koolitus toimub 19.12 veebikeskonnas Zoom ning 21.12 aadressil Kastani 39, Tartu. Kellaaeg: 9.30-16.30
  • 10.01.2024 (16 tundi auditoorset tööd)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 75€ (+km)
 • Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

  Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.

  • 01.02.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  • 16.01.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 2035€ (+km)
 • Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

  Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest. Lisaks läbitakse 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.

  • 06.02.2024 (244 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67a; osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 19.02.2024 (244 akt)    /    Tartu, Kastani 39; osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 1848€ (+km)

Meie sõbrad