Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Luwi Koolituskeskus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi.
Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting.

OÜ Luwi on loodud 1995. aastal ja pakub ametialaseid (lapsehoidja, tugiisik, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, kogemusnõustaja) koolitusi, kus koolituse kavasse kuulub väljaõpe ja juhendatud praktika töökohal. Koolituse kavad on koostatud silmas pidades kutseeksami nõudeid, et soovi korral võiks osaleja peale koolituse läbimist taotleda vastavat kutset. Meilt leiavad erinevaid täiendõppe võimalusi lapsevanemad, laste- ja asenduskodude personal ja haridustöötajad (lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, õpetaja assistendid, õpetajaabid). Koolitame esmaabiandjaid nii väljaõppe kui täiendõppe baasil.

Meie keskus asub Tartus, kuid korraldame koolitusi üle Eesti. Meilt saab tellida ka sisekoolitusi. Meie lektorid on kogenud koolitajad ja samal ajal ka praktikud, kellel on pikaajalised kogemused alal, mida nad koolitavad.

Koolitus- ja tegevusload:

 • Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 144097, esitatud 05.11.2015.
 • Õppekavarühmad: Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kutseõpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tervis, Töökaitse, Õendus, Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)
 • Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse korraldamiseks õppekavadel “Lapsehoidja koolitus”, “Puhastusteeninduse koolitus”, “Hooldustöötaja koolitus”.
 • Koolituskeskus Luwi omab alates 2. veebruar 2015 Tartu Maavalitsuse tegevusluba nr SLH000708 (Lapsehoiuteenus)
 • Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks
Firma nimi: OÜ Luwi
Aadress: Kastani 39-25, Tartu 50410
Koduleht: http://luwi.ee/
Telefon:
5081 737 (Tartu koolitused);
5377 0477 (Tallinna koolitused)
E-post: info@luwi.ee

Koolitused

 • Lapse psühhoseksuaalne areng ja selle toetamine

  Koolituste käigus antakse praktilisi nõuandeid – kuidas rääkida seksuaalsusest lastega, kuidas neid toetada erinevatel psühhoseksuaalsetel etappidel, kuidas märgata ja tuvastada probleeme (riskeeriv seksuaalne käitumine, seksuaalne kuritarvitamine, psühholoogiline ja/või füsioloogiline intsest jms) ja kuhu pöörduda abi saamiseks.

  • 10.06.2022 (16 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 198€ (+km)
 • Töö rahvusvahelise kaitse saajaga

  Koolituse põhieesmärgiks on anda piisavad teadmised ja oskused tööks rahvusvahelise kaitse saaja ning teda ümbritseva tugivõrgustikuga.

  • 16.06.2022 (12 tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  • 09.08.2022 (12 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 166€ (+km)
 • Eripedagoogilised meetodid ja oskused ainetunnis

  Eesmärk on tutvustada õpetajatele mitmekesiseid meetodeid, millega erivajadustega õpilast õpetada ning samuti tutvustada dokumentatsiooni ja selle täitmise põhimõtteid.

  • 23.05.2022 (6 tundi auditoorset tööd )    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 99€ (+km)
 • Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieenikoolitusega

  Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab toetada lapse arengut parimal võimalikul viisil – luua talle turvaline kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegelda erivajadusega lastega jpm.

  • 13.06.2022 (302 tundi)    /    Rakvere, Piiri 8, Veebikeskkonnas Zoom
  • 14.06.2022 (302 tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus), Veebikeskkonnas Zoom,
  • 01.08.2022 (302 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 1945€ (+km)
 • Autism ja ülitundlikkus keskkonna suhtes

  Autistlikud inimesed on oma keskkonna suhtes saegli ülitundlikkud, mis tekitab neile igapäevases elus suurt stressi ja ka vaimse tervise probleeme. Koolitusel osalenu oskab märgata üli- ja alatundlikkust autistliku inimese juures, teda mõista ja tema keskkonda sobivamaks kujundada.

  • 10.06.2022 (3 tundi )    /    E-õpe, online
  Hind: 27€ (+km)
 • Töö suurema ohtlikkusastmega isikutega

  Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused, et toetada, arendada ja hooldada raske psüühikahäirega isikut, kes tervislikust seisundit tulenevalt ei suuda oma käitumisest aru saada või seda juhtida ning tema käitumine on endale või teistele ohtlik.

  • 17.08.2022 (60 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 814€ (+km)
 • Работник по уходу 3 степени + неотложная помощь + гигиена питания

  Профессия работника по уходу может стать твоим призванием, если эмпатия и стремление помогать людям – твои природные качества.

  • 22.08.2022 (228 часов аудиторного обучения (в т.ч. 80 часов практики) и 16 часов самостоятельной работы)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 1598€ (+km)
 • Aktiivsed õppetegevused lasteaiaõpetajatele lastes õpihuvi äratamiseks

  Eesmärk on tutvustada õpetajatele ja teistega lastega tegelejatele mitmekülgseid liikumisega seotud viise õppimiseks ja nende kasutamise võimalusi õppetöö planeerimisel.

  • 06.06.2022 (6 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 105€ (+km)
 • Уход за младенцем

  Цель: дать необходимые знания и навыки для ухода, кормления и развития новорожденного и младенца до года.

  • 27.05.2022 (6 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 40€ (+km)
 • Mitmekülgsete digitaalsete võimaluste kasutamine töös lastega – algajatele

  Koolituse eesmärk on tutvustada õpetajatele ja teistega lastega tegelejatele mitmekülgseid digivahendeid ja nende kasutamise võimalusi õppetöö planeerimisel. Läbi praktiliste tegevuste saavad osalejad õppida tundma mitmeid erinevaid digikeskkondi ja nendes luua enda töö jaoks ka esimesed ülesanded.

  • 23.05.2022 (8 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond Zoom
  Hind: 90€ (+km)
 • Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek

  Koolituse järel mõistab õppija turvalise ja mitteturvalise kiindumussuhte olemust. Tunneb käitumisviise, mis aitavad suhet parandada.

  • 23.09.2022 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 98€ (+km)
 • Seksuaalselt väärkoheldud lapse märkamine ja abistamine

  Koolituse eesmärk on anda teadmisi ja oskusi, kuidas märgata seksuaalselt väärkoheldud lapsi ja neid aidata.

  • 14.10.2022 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  • 28.10.2022 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 98€ (+km)
 • Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

  • 12.10.2022 (6 akadeemilist kontakttundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67a (IV korrus)
  Hind: 80€ (+km)
 • Lapse vaimne tervis

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

  • 23.08.2022 (24 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 350€ (+km)
 • Käelised tegevused eelkooliealistele lastele. Sügise-eri

  Loovalt mõtlevad inimesed suudavad uut luua. Selleks, et seda suuta, tuleb loovust arendada juba lapseeas.

  • 16.09.2022 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  • 19.09.2022 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 95€ (+km)
 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine

  Koolitus annab ülevaate väärkohtlemise alastest teadmistest ja oskustest ning õpetab kasutma sobivaid sekkumisviise.

  • 09.06.2022 (8 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  • 15.06.2022 (8 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 90€ (+km)
 • Töö sõltuvushäirega isikuga

  Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.

  • 20.07.2022 (14 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 198€ (+km)
 • Õuesõpe: aktiivsed ja arendavad tegevused õues

  Lastele meeldib õues olla ning väliskeskkonnas õppimine on üks võimalus mitmekesistada õpetamismeetodeid, tuua lapsi reaalsele elule lähemale ning kasutada õpikeskkonda õppevahendina. Lisaks parandab õues viibimine nii laste kui õpetajate tervislikku seisundit ja vähendab stressi.

  • 02.09.2022 (6 akadeemilist kontakttundi)    /    Tartu, Lille 10 (Tartu Loodusmaja)
  Hind: 95€ (+km)
 • Tulemuslik arenguvestlus lapsevanemaga

  Arenguvestluse eeltöö, selle juhtimine ja kokkuvõtete tegemine eeldab lapse perega kohtumiseks valmisolekut, kontakti loomist, informeeritust, suhtlemisoskust, diskreetsust, aega süvenemiseks ja usku selle õnnestumisse. Interaktiivne ja osalejaid kaasav koolitus, kus taustteadmised omandatakse praktiliste tegevuste, osalejate ja koolitaja kogemuse kaudu.

  • 29.08.2022 (8 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 115€ (+km)
 • Kogemusnõustaja baaskoolitus

  Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

  • 05.09.2022 (182 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  Hind: 1390€ (+km)
 • Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega veebis

  Koolitus on mõeldud neile, kes töötavad hooldustöötajana hoolekande- või tervishoiuasutuses või on varasemalt töötanud hooldustöötajana vähemalt 4 kuud.
  Koolituse eesmärgiks on valmistada ette hooldaja, kes toetaks ja abistaks abivajavat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisele.

  • 06.06.2022 (104 tundi)    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  • 22.08.2022 (104 tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkond Zoom
  Hind: 898€ (+km)
 • Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

  Koolituse läbinul on hea ülevaade käitumisteraapia olemusest. Ta oskab paremini luua ja väärtustada suhet lapsega ning oskab analüüsida probleemse käitumise põhjuseid ning luua lahendusi.

  • 23.05.2022 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 149€ (+km)
 • Ergonoomika hooldustöös

  Koolituse eesmärgiks on suurendada õppija teadlikkust hooldustoimingutes ergonoomiliste võtete kasutamisel.

  • 19.05.2022 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 110€ (+km)
  Soodus: 48€ (+km)
 • Esmaabiandja täiendõppe koolitus

  Elementaarsete esmaabi- ja elustamisvõtete tundmine peaks olema sama loomulik kui kirjaoskus – kunagi ei tea, millal peame olema abiks võõrale või lähedasele. Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppe koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.

  • 30.06.2022 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 48€ (+km)
 • Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

  Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna, mille eesmärk on iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

  • 25.05.2022 (176 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 12.09.2022 (176 akt)    /    Võru, Räpina mnt 12
  • vaata veel ...
  Hind: 1927€ (+km)
 • Probleemne käitumine või oskuste puudumine?

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

  • 05.10.2022 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 149€ (+km)
 • Lapse viha: turvaline toimetulek

  Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

  • 08.06.2022 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 149€ (+km)
 • Autismispektrihäirega laste kommunikatsiooni areng ja selle toetamine

  Koolituse läbinu oskab toetada autismispektrihäirega last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine.

  • 17.10.2022 (6 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 115€ (+km)
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

  Kursuse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.

  • 18.05.2022 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39
  • 03.11.2022 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 135€ (+km)
 • Kuidas vestelda lapse murest nii, et kõik võidavad

  Koolituse keskmes on laps ja tema mure. Lapse käitumine on vaid sümptom millestki, mis teda häirib või mida laps veel ei oska. Meie roll, olles täiskasvanud lapse ümber, on seda märgata ja püüda teda aidata.

  • 19.09.2022 (6 akt)    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 75€ (+km)
 • Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

  Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

  • 05.09.2022 (40 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 498€ (+km)
 • Loov- ja rollimängud koolieelses eas

  Lapse arenedes muutuvad mängud ja mängimise eesmärgid, koolitusel antakse ülevaade mängudest koolieelses eas.

  • 12.09.2022 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
 • Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

  Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng – tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis.

  • 27.05.2022 (6 akadeemilist kontakttundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 90€ (+km)
 • Esmaabiandja väljaõppe koolitus

  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 30.06.2022 (16 tundi auditoorset tööd)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 75€ (+km)
 • Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas

  Lugemis- ja kirjutamisoskus on paljude teiste õpioskuste kujunemise aluseks. Lugemis- ja kirjutamisvalmiduse olemasolu on koolivalmiduse tähtis komponent. Seetõttu ei alahinda keegi alushariduse pedagoogidest vajadust arendada pädevalt neid oskusi.

  • 16.09.2022 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 90€ (+km)
 • Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

  Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.

  • 23.05.2022 (260 akt)    /    Rakvere, Piiri 8
  • 06.06.2022 (260 akt)    /    Võru, Räpina mnt 12
  • 25.07.2022 (260 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 15.08.2022 (260 akt)    /    Tartu, Veebikoolitus; Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 1927€ (+km)
 • Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

  Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest. Lisaks läbitakse 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.

  • 01.06.2022 (244 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67a
  • 07.06.2022 (244 akt)    /    Tartu, Kastani 39 ja Sõpruse pst 2
  Hind: 1598€ (+km)
 • Erivajadustega laste märkamine ja toetamine koolieelses eas

  Erivajadusega lapsi on kuni 20% laste üldarvust. Koolitus annab lühiülevaate erivajaduse olemusest ja variatiivsusest ning õpetab märkama, toetama ja arendama probleemidega väikelapsi.

  • 31.05.2022 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 115€ (+km)

Meie sõbrad