Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi
+

Luwi Koolituskeskus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi.
Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting.

OÜ Luwi on loodud 1995. aastal ja pakub ametialaseid (lapsehoidja, tugiisik, tegevusjuhendaja, hooldustöötaja, kogemusnõustaja) koolitusi, kus koolituse kavasse kuulub väljaõpe ja juhendatud praktika töökohal. Koolituse kavad on koostatud silmas pidades kutseeksami nõudeid, et soovi korral võiks osaleja peale koolituse läbimist taotleda vastavat kutset. Meilt leiavad erinevaid täiendõppe võimalusi lapsevanemad, laste- ja asenduskodude personal ja haridustöötajad (lapsehoidjad, lasteaiaõpetajad, õpetaja assistendid, õpetajaabid). Koolitame esmaabiandjaid nii väljaõppe kui täiendõppe baasil.

Meie keskus asub Tartus, kuid korraldame koolitusi üle Eesti. Meilt saab tellida ka sisekoolitusi. Meie lektorid on kogenud koolitajad ja samal ajal ka praktikud, kellel on pikaajalised kogemused alal, mida nad koolitavad.

Koolitus- ja tegevusload:

 • Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
 • Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade nr 144097, esitatud 05.11.2015.
 • Õppekavarühmad: Koduteenindus, Koolieelikute õpetajate koolitus, Kutseõpetajate koolitus, Psühholoogia, Sotsiaaltöö ja nõustamine, Tervis, Töökaitse, Õendus, Õpetajakoolitus ja kasvatusteadus (üldine)
 • Koolituskeskusele Luwi on väljastatud 9. septembril 2014 HTM ministri käskkirja nr 375 järgi tegevusluba tööalase koolituse korraldamiseks õppekavadel “Lapsehoidja koolitus”, “Puhastusteeninduse koolitus”, “Hooldustöötaja koolitus”.
 • Koolituskeskus Luwi omab alates 2. veebruar 2015 Tartu Maavalitsuse tegevusluba nr SLH000708 (Lapsehoiuteenus)
 • Koolituskeskus Luwi on registreeritud 1. aprillil 2015 Sotsiaalministeeriumis (7/2015) “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” alusel töökohal esmaabiandjate ning töötervishoiu- ja tööohutusalaste välja- ja täiendõppekursuste läbiviimiseks
Firma nimi: OÜ Luwi
Aadress: Kastani 39-25, Tartu 50410
Koduleht: http://luwi.ee/
Telefon:
5081 737 (Tartu koolitused);
5377 0477 (Tallinna koolitused)
E-post: info@luwi.ee

Koolitused

 • Tunne ja toeta autisti!

  Koolitus annab põhjaliku ülevaate, kuidas tunda ära autismi lapse-, teisme- ja täiskasvanu eas, rõhuga Aspergeri sündroomile.

  • 09.05.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 145€ (+km)
 • Tegevusplaani koostamise täienduskoolitus tegevusjuhendajatele

  Tule ja saa koolituselt teadmised ja oskused, kuidas koostada tegevusplaan erihoolekandeteenust saavale kliendile.

  • 23.09.2024 (29 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 298€ (+km)
 • Ennast vigastav käitumine. Põhjused ja abi.

  Koolituse eesmärk on aidata paremini mõista mis on enesevigastamine, miks see esineb, kuidas saaks enesevigastamise asemel teistsuguseid võtteid kasutusele võtta.

  • 09.05.2024 (6 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 159€ (+km)
 • Руководитель деятельности с обучением по оказанию первой помощи

  Целью обучения является приобретение знаний о том, как улучшить социальные навыки и способность справляться с трудностями у людей с особыми психическими потребностями, а также обеспечить необходимую им дополнительную помощь.

  • 29.04.2024 (250 часа )    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  Hind: 2048€ (+km)
 • Töö äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutega või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutega koos esmaabiandja täienduskoolitusega

  Eesmärk on anda ülevaade äärmusliku abi- ja toetusvajadusega psüühikahäirega isikutele või ebastabiilse remissiooniga raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäirega isikutele ning toetamise võimalustest nende igapäeva põhitegevuste sooritamisel.

  • 10.05.2024 (50 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus) ja veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 640€ (+km)
 • Lapsehoidja ja lasteaiaõpetaja assistendi koolitus koos esmaabiandja väljaõppega

  Hea lapsehoidja on teoorias tugev ja praktikas särasilmne! Ta oskab parimal võimalikul viisil toetada lapse arengut, luua talle turvaline õppe- ja kasvukeskkond, olla kursis tema emotsionaalsete ja füüsiliste vajadustega, kujundada hügieeni- ja toitumisharjumusi, jälgida tervislikku seisundit, teha koostööd lapsevanematega, anda esmaabi, tegeleda erivajadusega lastega jpm. Kui Sulle meeldivad lapsed ning sulle meeldib nendega tegeleda, tule koolitusele!

  • 20.05.2024 (288 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus), osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 03.06.2024 (288 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus), osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 11.06.2024 (288 tundi)    /    Tartu, Kastani 7, Tiigi 61b (I korrus), osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 26.08.2024 (288 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus), osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 11.10.2024 (288 tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus), osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 2048€ (+km)
 • Краткий Курс: Работник по уходу с курсом первой помощи и гигиены питания

  Этот курс для тех, кто уже работает специалистом по уходу в социальном или медицинском учреждении или работал раньше не менее 4 месяцев.

  • 02.05.2024 (104 tundi)    /    E-õpe, онлайн курс
  Hind: 988€ (+km)
 • Autism ja ülitundlikkus keskkonna suhtes

  Autistlikud inimesed on oma keskkonna suhtes saegli ülitundlikkud, mis tekitab neile igapäevases elus suurt stressi ja ka vaimse tervise probleeme. Koolitusel osalenu oskab märgata üli- ja alatundlikkust autistliku inimese juures, teda mõista ja tema keskkonda sobivamaks kujundada.

  • 15.08.2024 (3 tundi )    /    E-õpe, online
  • 14.11.2024 (3 tundi )    /    E-õpe, online
  • vaata veel ...
  Hind: 36€ (+km)
 • Работник по уходу 3 степени + неотложная помощь + гигиена питания

  Профессия работника по уходу может стать твоим призванием, если эмпатия и стремление помогать людям – твои природные качества.

  • 02.05.2024 (228 часов аудиторного обучения (в т.ч. 80 часов практики) и 16 часов самостоятельной работы)    /    E-õpe, онлайн курс
  Hind: 1940€ (+km)
 • Ассистент учителя, няня + Первая помощь

  Цель работы няни – оказывая уход за ребенком с учетом потребностей семьи, содействовать физическому, эмоциональному, интеллектуальному и социальному развитию ребенка.

  • 28.05.2024 (288 академических часов)    /    Tallinn, Пярну мнт. 67a, Частично онлайн
  Hind: 2048€ (+km)
 • Kiindumussuhte häire ja sellega toimetulek

  Koolituse järel mõistab õppija turvalise ja mitteturvalise kiindumussuhte olemust. Tunneb käitumisviise, mis aitavad suhet parandada.

  • 10.10.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 115€ (+km)
 • Autistlike laste kõne ja suhtlemisoskuste arendamine

  Koolituse läbinu märkab autismispektriga last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine ja lapse arengu toetamine, oskab kaasata ja toetada tugivõrgustikku lapse mänguoskuste, kõne ja suhtlemisoskuste arendamisel.

  • 13.09.2024 (15 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 249€ (+km)
 • Laste tähelepanu ja keskendumisvõime arendamine mänguliste võtete abil

  Koolituse tulemusel mõistab õppija tähelepanu ja keskendumisvõime olulisust, omab ülevaadet lapse tähelepanu ja keskendumisvõime arengust ning oskab kavandada ja läbi viia tähelepanu ja keskendumisvõimetarendavaid mänge.

  • 04.06.2024 (6 akadeemilist kontakttundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b
  Hind: 120€ (+km)
 • Lapse vaimne tervis

  Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade kõige levinumatest laste psüühilistest häiretest, sh anda suuniseid laste toetamiseks.

  • 04.06.2024 (24 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikoolitus
  Hind: 360€ (+km)
 • Töö sõltuvushäirega isikuga

  Koolituse läbides tõuseb osalejate teadlikkus sõltuvustest ja sõltuvusainetest, nende kasutamise põhjustest, sümptomitest ja tagajärgedest. Omandatakse konkreetseid esmase sekkumise oskusi.

  • 29.05.2024 (14 akadeemilist tundi)    /    E-õpe, Veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 130€ (+km)
 • Kogemusnõustaja baaskoolitus

  Koolituse eesmärk on valmistada ette kogemusnõustaja, kes pakub sarnase kogemusega inimesele kogemuspõhist emotsionaalset-, sotsiaalset- ja/ või praktilist tuge.

  • 19.09.2024 (197 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IV korrus)
  • 22.10.2024 (197 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  Hind: 1750€ (+km)
 • Hooldustöötaja, tase 3 lühikoolitus koos esmaabiandja väljaõppega ja toiduhügieenikoolitusega veebis

  Koolitus on mõeldud neile, kes töötavad hooldustöötajana hoolekande- või tervishoiuasutuses või on varasemalt töötanud hooldustöötajana vähemalt 4 kuud.
  Koolituse eesmärgiks on valmistada ette hooldaja, kes toetaks ja abistaks abivajavat väärika elu korraldamisel ja võimalikult kõrge elukvaliteedi saavutamisele.

  • 22.05.2024 (104 tundi)    /    E-õpe, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 988€ (+km)
 • Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

  Koolituse läbinul on hea ülevaade käitumisteraapia olemusest. Ta oskab paremini luua ja väärtustada suhet lapsega ning oskab analüüsida probleemse käitumise põhjuseid ning luua lahendusi.

  • 03.05.2024 (6 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  Hind: 162€ (+km)
 • Esmaabiandja täiendõppe koolitus

  Elementaarsete esmaabi- ja elustamisvõtete tundmine peaks olema sama loomulik kui kirjaoskus – kunagi ei tea, millal peame olema abiks võõrale või lähedasele. Täiendõppe eesmärk on korrata ja süvendada väljaõppe koolitusel omandatud teadmisi ja oskusi.

  • 10.05.2024 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 17.05.2024 (1 päev (8 akt))    /    Tartu, Kastani 39
  • 31.05.2024 (1 päev (8 akt))    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 54€ (+km)
 • Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

  Koolituse eesmärgiks on valmistada ette tugiisik, kes toetab ja võimestab kliendi iseseisvat toimetulekut, kui klient vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi.

  • 03.06.2024 (280 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus)
  • 27.08.2024 (280 akt)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus), Osaliselt veebikeskkonnas Zoom
  • 18.11.2024 (280 akt)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus), Osaliselt veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 2048€ (+km)
 • Probleemne käitumine või oskuste puudumine? Oskuste ja Vastutuse õppe meetod.

  Koolituse eesmärk on anda ülevaade ja praktilised oskused lahenduskeskse teraapia sekkumiste kasutamisest kodu ja lasteaia-, koolikeskkonnas.

  • 07.11.2024 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 04.12.2024 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  Hind: 159€ (+km)
 • Lapse viha: turvaline toimetulek

  Kursuse eesmärgiks on anda teadmisi tugevatest ja potentsiaalselt ohtliku väljendusega tunnetest ning oskusi nendega toimetulekuks.

  • 16.05.2024 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 02.10.2024 (8 akt)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  Hind: 159€ (+km)
 • Aktiivsus- ja tähelepanuhäirega laps

  Kursuse eesmärgiks on tõsta lastega töötavate spetsialistide teadlikust aktiivsus- ja tähelepanuhäire olemuse, äratundmise, sagedamini kaasnevate probleemide ning toetamise, abistamise võimaluste osas.

  • 09.10.2024 (8 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • vaata veel ...
  Hind: 159€ (+km)
 • Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

  Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

  • 10.09.2024 (40 akt)    /    Tallinn, veebikeskkonnas Zoom
  Hind: 540€ (+km)
 • Väikelapse kõne areng ja selle toetamine

  Kõne ja kõnelise suhtlemise tähtsust lapse arengus ei saa alahinnata. Sellele toetub lapse hilisem areng – tema hakkamasaamise- ja õpioskused. Koolitusel saab lühiülevaate kõne arengust ja arengu võimalikest kõrvalekalletest. Keskendutakse lapse kõne arengu toetamisele kodus ja lastekollektiivis.

  • 30.09.2024 (6 akadeemilist kontakttundi)    /    Tartu, Kastani 39
  Hind: 120€ (+km)
 • Esmaabiandja väljaõppe koolitus

  Ettevõttes esmaabiandja väljaõppe eesmärk on põhiteadmiste ja praktiliste oskuste andmine kannatanu elu päästmiseks õnnetusjuhtumi korral ning esmaabi osutamiseks.

  • 08.05.2024 (16 tundi auditoorset tööd)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 13.05.2024 (16 tundi auditoorset tööd)    /    Tartu, Kastani 39
  • vaata veel ...
  Hind: 80€ (+km)
 • Tegevusjuhendaja koolitus koos esmaabi väljaõppega

  Koolituse eesmärgiks on omandada teadmised, kuidas parandada psüühilise erivajadusega inimeste sotsiaalseid oskusi ja toimetulekuvõimet ning tagada neile vajalik kõrvalabi.

  • 07.05.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 09.05.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  • 03.06.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 05.06.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39
  • 28.08.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A
  • 04.09.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  • 17.12.2024 (266 akadeemilist tundi)    /    Tartu, Kastani 39, Tiigi 61b (I korrus)
  • vaata veel ...
  Hind: 2048€ (+km)
 • Hooldustöötaja, tase 3 koolitus koos esmaabiandja väljaõppe ja toiduhügieeni koolitusega

  Kui oled loomult empaatiline ja soovid inimesi aidata, võib olla hooldustöötaja eriala just Sinu kutsumus. Koolitusel antakse põhjalik teoreetiline ülevaade hooldustöötajale vajalikest teemadest ja oskustest. Lisaks läbitakse 80-tunnine tööpraktika hooldusasutuses.

  • 13.05.2024 (244 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67a; osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 30.05.2024 (244 akt)    /    Tartu, Kastani 39; Tiigi 61b; osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • 10.07.2024 (244 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus),
  • 06.09.2024 (244 akt)    /    Tallinn, Pärnu mnt 67A (IX korrus),
  • 08.10.2024 (244 akt)    /    Tartu, Kastani 39; Tiigi 61b; osaliselt Veebikeskkonnas Zoom
  • vaata veel ...
  Hind: 1940€ (+km)

Meie sõbrad