Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust.

Sihtgrupp:
Inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna.

Teemad:

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused ja eetika
 • Psühholoogia
 • Sotsiaalpoliitika, seadusandlus
 • Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted pere tugiisiku töös
 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine
 • Koostöö perekonnas ja tugivõrgustikuga
 • Arengupsühholoogia
 • Lapse areng ja selle toetamine
 • Erivajadus ja puuete liigid
 • Praktika töökeskkonnas
 • Esmaabi väljaõpe (16 akadeemilist tundi)

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • Mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;
 • Lähtub oma töös arengupsühholoogia põhitõdedest;
 • Valdab erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid;
 • Valdab lapse arengut ja vajadusi erinevas eas;
 • Tunneb laste puuete iseärasusi;
 • Tunneb sotsiaalpoliitikaalast seadusandlust;
 • Juhendab erivajadusega ja väärkoheldud inimest;
 • Toetab sotsiaalse võrgustiku aktiveerimist.
 • Osutab vajadusel esmaabi.

Koolituse jooksul tuleb koolitaja poolt esitatud juhtumi põhjal koostada tegevusplaan, kirjeldades abivajaja aktuaalseid ja potentsiaalseid probleeme ning tema juhendamise/toetamise võimalusi.

Koolitajad:
Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu  Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

Sirli Peterson SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis 2001 sotsiaaltöö eriala, 2004. aastal omandanud sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika erialal magistrikraadi. Aastatel 2001-2013 töötanud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnas, aastatel 2006-2013 lastekaitseteenistuse juhatajana.

Kaili Ploom-Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2006. aastal. Ta töötab Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniosakonnas psühholoog-meeskonnajuhina.

Ene Pill on Tallinna Perekeskuse psühholoog.

Triinu Pajuri lõpetas Tartu Ülikooli sotsiaalpedagoogika eriala 2003. aastal. Enne seda õppis ja töötas Soomes, Ravipedagoogilises Seminaris ja elas aasta erivajadustega lastele mõeldud kogukonnas Sylvia Koti. Eestisse tagasi tulles oli ta üheks Tallinna erivajadustega lastele mõeldud Mari Kooli asutajaks, kus töötas 3 aastat klassiõpetajana. Tartu Maarja koolis töötas erivajadustega lastega kasvataja-, õpetaja- ja abiõpetajana 7 aastat ja kuulus Maarja Küla sihtasutuse nõukogusse. Seejärel töötas täiskasvanud erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja – eripedagoogina 6 aastat Tartu Maarja Tugikeskuses. Tugikeskuses töötades oli ka kvaliteedijuht asutusele EQUASS kvaliteedimärgi taotlemisel. 3 aastat on ta töötanud parandusõppe õpetajana Tartu Waldorfgümnaasiumis. Lisaks on Triinu Moreno Keskuses õppinud kovisiooni meetodeid. Oma töökogemustest erivajadustega inimestega on ta kirjutanud raamatu Eriline maailm (2018). Viimased kolm aastat on ta koolitanud Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusjuhendajaid teemal Aktiviseerivad ja teraapilised tegevused ja Koolituskeskuses Luwi tugiisikuid ja tegevusjuhendajaid.

Reet Hindus omab kõrgharidust sotsiaaltöös, ta on aastaid töötanud sotsiaalvaldkonnas, juhtides inimesi ja meeskondi – Viljandi Maavalitsuses sotsiaalosakona juhatajana, Viru Vanglas sotsiaalosakonna juhatajana, kuid juba 8 aastat tegutseb SA Viljandi Haigla Sõltuvushaigete Ravi- ja rehabilitatsioonikeskuses nõustajana ja OÜ Personalidisain konsultandi ja koolitajana.
Tema koolitusvaldkonnaks on motiveerimisoskused, eneseregulatsioon ning sõltuvuskäitumisega seonduv. Reeta inspireerib see, kui saab aidata inimestel oma elus muutusi teha ning ennast oma igapäevaelus õnnelikuma ja rahulolevamana tunda. Ta on EMITA ( Eesti Motiveeriva Intervjeerimise Treenerite Assotsiatsiooni) liige.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Koolituse kestus on 176 akadeemilist tundi, millest 168 tundi auditoorset (sh 30 tundi praktikat) ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus koolitab haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, puhastusteenindajaid ning esmaabiandjaid. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Osutame ka lapsehoidja, hooldustöötaja ja puhastusteenindaja teenust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)