Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)

Koolitus annab teadmised ja oskused töötamiseks tugiisikuna peredega, kus on puudega laps või puudega (erivajadusega) vanem ning lisaks peredega, kes vajab lapse kasvatamise küsimuses toetust.

Sihtgrupp:
Inimesed, kes soovivad hakata tööle tugiisikuna.

Teemad:

 • Tugiisiku teenuse osutamise alused ja eetika
 • Psühholoogia
 • Sotsiaalpoliitika, seadusandlus
 • Suhtlemispsühholoogia ja nõustamispõhimõtted pere tugiisiku töös
 • Väärkohtlemise olemus, ilmingud ja ennetamine
 • Koostöö perekonnas ja tugivõrgustikuga
 • Arengupsühholoogia
 • Lapse areng ja selle toetamine
 • Erivajadus ja puuete liigid
 • Praktika töökeskkonnas
 • Esmaabi väljaõpe (16 akadeemilist tundi)

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • Mõistab tugiisiku teenuse olemust ja eetilisi lähtekohti;
 • Lähtub oma töös arengupsühholoogia põhitõdedest;
 • Valdab erinevaid suhtlemisvorme ja – tasandeid;
 • Valdab lapse arengut ja vajadusi erinevas eas;
 • Tunneb laste puuete iseärasusi;
 • Tunneb sotsiaalpoliitikaalast seadusandlust;
 • Juhendab erivajadusega ja väärkoheldud inimest;
 • Toetab sotsiaalse võrgustiku aktiveerimist.
 • Osutab vajadusel esmaabi.

Koolituse jooksul tuleb koolitaja poolt esitatud juhtumi põhjal koostada tegevusplaan, kirjeldades abivajaja aktuaalseid ja potentsiaalseid probleeme ning tema juhendamise/toetamise võimalusi.

Koolitajad:
Helle Känd omab kõrgharidust lastearsti erialal (Tartu  Riiklik Ülikool 1984), ta on Tartu Maarja Tugikeskuse juhataja.

Margus Veem on lõpetanud Tartu Ülikooli sotsiaalteaduskonna psühholoogia bakalaureuseõppe 2008. aastal.

Sirli Peterson SA Tartu Perekodu Käopesa juhataja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis 2001 sotsiaaltöö eriala, 2004. aastal omandanud sotsiaaltöö- ja sotsiaalpoliitika erialal magistrikraadi. Aastatel 2001-2013 töötanud Tartu Linnavalitsuse sotsiaalabi osakonnas, aastatel 2006-2013 lastekaitseteenistuse juhatajana.

Kätlin Tamm on saanud Tallinna Ülikooli haridusteaduse magistri kraadi eripedagoog-nõustaja erialal 2008. aastal.

Tiina Kallavus on Tartu Herbert Masingu Kooli direktor. Ta on omandanud nii eripedagoogi, sotsiaaltöötaja kui ka muusikaterapeudi eriala.

Kaili Ploom-Zilmer on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2006. aastal. Ta töötab Tallinna Tugikeskuse Juks rehabilitatsiooniosakonnas psühholoog-meeskonnajuhina.

Ene Pill on Tallinna Perekeskuse psühholoog.

Kaidi Kübar on lõpetanud Tartu Ülikooli psühholoogia eriala 2010. aastal magistrikraadiga. Tal on Täiskasvanute koolitaja kutse, tase 5.

Jaan Saar SA Viljandi Haigla psühholoog ja psühhiaatriakliiniku alkoholitarvitamise häirete teenistuse juhataja. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis 2005 psühholoogia eriala, 2014. aastal omandanud pereteraapia III astme pädevuse.  Alates aastast 2007 töötanud psühholoogina psühhiaatriakliinikus.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus. Koolituskeskus Luwi  on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.
Koolituse kestus on 176 akadeemilist tundi, millest 168 tundi auditoorset (sh 30 tundi praktikat) ja 8 tundi iseseisvat tööd.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus koolitab haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, puhastusteenindajaid ning esmaabiandjaid. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Osutame ka lapsehoidja, hooldustöötaja ja puhastusteenindaja teenust. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tugiisiku koolitus (koos esmaabi väljaõppega)