Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Autistlike laste kõne ja suhtlemisoskuste arendamine

Koolituse läbinu märkab autismispektriga last ning teab, kui tähtis on varajane sekkumine ja lapse arengu toetamine, oskab kaasata ja toetada tugivõrgustikku lapse mänguoskuste, kõne ja suhtlemisoskuste arendamisel.

Varajasel diagnoosimisel ja sekkumisel on autistlikele lastele ja nende peredele elukestvad tagajärjed, kuid enamik lapsi diagnoositakse alles 3,5–5-aastaselt (Baio et al., 2018). Oskus märgata ja toetada sotsiaalse suhtlemise raskustega, sh ka autistlikku last, loob neile lastele paremad arenguvõimalused. Tule koolitusele, et õppida lihtsaid ja läbiproovitud võtteid, kuidas toimida nii, et ka autistlik laps end hästi ja toetatuna tunneks.

Autism ei ole haigus. See on vaid teistsugune inimeseks olemise viis viis. Autistlikud lapsed pole haiged. Nad arenevad läbi erinevate arenguetappide, nagu me kõik. Nende aitamiseks pole vaja neid “parandada” ega “muuta”. Oluline on neid mõista ning vajadusel muuta seda, mida ja kuidas meie teeme. (Dr Barry Prizant (Uniquely Human: A different Way of Seeing Autism))

Sihtgrupp:
Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele ja õpetaja abidele, tugiisikutele, lapsehoidjatele, laste-ja asenduskodude personalile, lapsevanematele, lastega töötavatele spetsialistidele, kes puutuvad kokku erituge vajavate lastega, sh autistlike lastega

Koolituse sisu

 • I moodul – Mis on autism/sotsiaalse kommunikatsiooni häire? 3 ak tundi
  • Mis on autism/sotsiaalse kommunikatsiooni häire?
  • Autistliku lapse sensoorsed eripärad ja eneseregulatsioon
  • Autistliku lapse kaasamine ja positiivse sotsiaalse staatuse kujundamine
  • Tugivõrgustiku kaasamine autistliku lapse toetamiseks
 • II moodul – Kuidas toetada autistliku lapse kõne ja suhtlemise arengut? 9 ak tundi
  • Kõne-eelsete oskuste areng ja toetamine
  • Kõne arengu verstapostid (0-7a) ja autistliku lapse kõne arengu toetamine
  • Suhtlemise funktsioonid
  • Suhtluskoostöö kujundamine
  • Autistlike laste häälestumisoskuste areng (meeleteooria)
  • Suhtlemine eakaaslastega
  • Mis on kõnet asendav ja/või toetav suhtlemisvahend?
  • Millal ja kellele seda vaja on?
  • Kõnet asendavate ja toetavate vahendite kasutamise võimalused ja strateegiad
 • III moodul – Kuidas läbi mängude toetada autistliku lapse arengut? 3 ak tundi
  • Mänguoskuste areng autistlikel lastel
  • Mängude ja mänguasjade liigid
  • Mängude roll suhtlemise ja kõne arengus

Koolitaja:
Ly Laane
omandas magistrikraadi logopeedias Tartu Ülikoolis 1997. aastal ning on sellest ajast alates töötanud logopeedina nii haridus- (lasteaias, koolis) kui rehabilitatsioonisüsteemis, enam kui 10 aastat on ta seotud Logopeediakliinikuga. Lisaks on ta omandanud logopeed tase 8 (kõrgeim aste) kutse ning on Tartu Ülikooli logopeedia üliõpilaste praktikajuhendaja. Samuti on ta ka Eesti Logopeedide Ühingu liige. Täiskasvanute koolitamise alased oskused ja teadmised on Ly omandanud Tartu Ülikoolis (mentorkoolitused alustavate õpetajate ja spetsialistide ning praktikantide juhendamiseks, erinevad koolitused vahemikus 2008-2023) ning Hanen keskuses (Kanada) litsentsikoolituste (More Than Words, Talkability, Learning Language and Loving It) osana.
Oma töös peab Ly oluliseks lapse- ja perekesksust. Perel on lapse arendamisel võtmeroll, mistõttu püüab ta pere oskuste arendamisele erilist tähelepanu pöörata. Lapse ümber igapäevaselt olevate inimeste teadmistest ja oskustest sõltub lapse toimetulek ja areng. Lyle pakuvad huvi autismispektrihäirega laste arendamisega, laste mänguoskuste ja loomulikult kõne ja suhtlemise oskustega seotud teemad.
Ly ütleb, et logopeedia köidab teda aasta-aastalt aina enam, mistõttu on ta osalenud hulgaliselt täienduskoolitustel ning programmides, sh Hanen Programs ®: More Than Words® (2016) ja Hanen Programs ®: Talkability (2022): autistlike ja sotsiaalse suhtlemise raskustega laste perede toetamine; Hanen Programs ®: Learning Language and Loving It (2018) –õpetajate toetamine töös erivajadusega lastega rühmatingimustes; PALIN – laste ja noorukite kogeluse teraapia; Lidcombe Program – koolieelikute (kuni 6-aastaste) käitumuslik kogelusteraapia, (2018); FAVRES (The Functional Assessment of Verbal Reasoning and Executive Strategies) (2015): ajutraumaga patsientide kommunikatiivsete ja kognitiivsete võimete hindamine ja teraapia.
Ly on olnud ka kahe raamatu kaasautoriks: 2014 “Mängides rääkima. Eesti keele käänded” ning 2008 “Kõnearendusmängud.”

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Autistlike laste kõne ja suhtlemisoskuste arendamine