Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega

Koolituse läbinul on hea ülevaade käitumisteraapia olemusest. Ta oskab paremini luua ja väärtustada suhet lapsega ning oskab analüüsida probleemse käitumise põhjuseid ning luua lahendusi.

Sihtgrupp:
Täiendusõppeks lasteaiaõpetajatele, autistlike lastega töötavatele spetsialistidele, õpetajatele, lapsehoidjatele ja lapsevanematele

Koolituse sisu
Koolitusel tutvustatakse käitumisteraapia (ABA – Applied Behavior Analysis) põhimõtteid ja nende rakendamist nii erivajadustega laste kui ka tavalaste õpetamisel. Koolitaja toob palju näiteid oma praktikast töös nii tava kui ka autistlike lastega nii Londonist kui Budapestist. Lisaks kasutatakse teooria ilmestamiseks ka videosalvestusi teraapiast. Seminaris osalejatel on võimalik tuua näiteid oma tööst ja osaleda aruteludes.

Koolitusel käsitletavad teemad:

  • käitumisteraapia ajalugu, suhte loomine, sarrustamine ja karistamine;
  • õpetamine ja põhioskused;
  • käitumise funktsioonid, töö probleemse käitumisega.

Õpiväljundid
Koolituse läbinu:

  1. loob ja toetab suhet autistliku lapsega;
  2. kasutab premeerimist;
  3. analüüsib probleemse käitumise põhjuseid ja loob lahendusi;
  4. kohandab õpetatavat lapsele.

“Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega” õppekava

Koolitaja:
Liis Nõupuu on lõpetanud kognitiiv-käitumusliku psühhoteraapia jätkukoolituse ja psühholoogia õpingud autismialase magistritööga Tartu Ülikoolis. Liis on töötanud autistlike lastega Eestis, Suurbritannias ja Ungaris. Ta on saanud Londonis põhjaliku käitumisteraapia väljaõppe ja töötanud seal üle kahe aasta 2-12 aastaste autistlike lastega. Lisaks terapeudi tööle on Liisil kogemus ka lasteaiakasvatajana Budapesti ingliskeelses lasteaias. Käesoleval hetkel töötab Liis peamiselt autistlike laste vanemate nõustajana ja koolitajana.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Sissejuhatus käitumisteraapiasse (ABA) ja selle kasutamine töös autistlike ja muude erivajadustega lastega