Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Sihtgrupp:
Erihoolekandeteenust osutavad füüsilised isikud (tegevusjuhendajad).

Teemad:

 • Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus
 • Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine, sealhulgas:
  • sobiva töö hindamine ja võimaliku töökohale asumise motivatsiooni hindamine;
  • kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne);
  • kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab.
 • Motiveerimine
 • Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute oskuste õpetamine, enesehinnangu korrigeerimine
 • Keskkonna kohandamine
 • Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, tööturuteenuste ja-toetuste seadus, tööõigust reguleeriv seadusandlus

Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015).

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • tunneb riikliku hoolekande võimalusi ja pakutavaid teenuseid;
 • hindab teenusel viibiva isiku võimeid ja oskuseid;
 • motiveerib isikut tööle asuma;
 • selgitab teenusel viibiva isiku hirme ja alandab neid;
 • korrigeerib teenusel viibiva isiku enesehinnangut;
 • tunneb keskkonna kohandamise põhimõtteid;
 • tunneb tööturuteenuste ja -toetuste seadust ning tööõigust reguleerivat seadusandlust.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitajad:
Anu Hall on Hea Hoog SA juhatuse liige ja arendusjuht. Anu on 13 aastat töötanud erihoolekande valdkonnas psüühilise erivajadusega inimeste heaks, neist viimased 5 aastat tööhõive teemadel. Hetkel on lõpetamisel õpingud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö eriala magistriõppes.

Kadri Paal on töötanud psüühiliste erivajadustega tööealiste isikutega üle 15 aasta. Hetkel on lõpetamisel õpingud Tartu Ülikooli magistriõppes eripedagoogi erialal. Lisaks on läbinud tegevusterapeudi assistendi koolituse Tervise Arengu Instituudis ning tegutsenud antud erialal peaaegu kümme aastat.

Maire Koppel on Mittetulundusühing Iseseisev Elu juhataja.

Simone Epro töötab Sotsiaalkindlustusametis rehabilitatsooni peaspetsialistina. Selja taga on pikem töökogemus erivajadustega inimestega, nii tegevusjuhendaja, sotsiaaltöötaja kui ka juhtumikorraldajana. Simone on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika erialal. Koolitaja kogemust on neli aastat, nii Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, Sotsiaalkindlustusametis kui ka Luwi OÜ-s.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus