Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus

Töötamise toetamise teenuse eesmärk on juhendada ja nõustada isikut, et toetada tema iseseisvat toimetulekut ning parandada elukvaliteeti tema võimetele sobiva töö otsimise ja töötamise ajal.

Sihtgrupp:
Erihoolekandeteenust osutavad füüsilised isikud (tegevusjuhendajad).

Teemad:

 • Riiklik hoolekanne ja pakutavad teenused, sealhulgas töötamise toetamise teenus
 • Teenusel viibiva isiku võimete ja oskuste hindamine, sealhulgas:
  • sobiva töö hindamine ja võimaliku töökohale asumise motivatsiooni hindamine;
  • kuidas hinnata isikule sobivat tööd (ankeedid, reaalse tööharjutuse hindamine jne);
  • kes ja millisel tasemel töötamise toetamise teenust vajab.
 • Motiveerimine
 • Teenusel viibiva isiku hirmude selgitamine/alandamine, uute oskuste õpetamine, enesehinnangu korrigeerimine
 • Keskkonna kohandamine
 • Töötugiisiku roll, temale vajalikud oskused, tööturuteenuste ja-toetuste seadus, tööõigust reguleeriv seadusandlus

Õppekava koostamise aluseks on Sotsiaalkaitseministri määrus nr 71 (21.12.2015).

Õpiväljundid:
Koolituse läbinu:

 • tunneb riikliku hoolekande võimalusi ja pakutavaid teenuseid;
 • hindab teenusel viibiva isiku võimeid ja oskuseid;
 • motiveerib isikut tööle asuma;
 • selgitab teenusel viibiva isiku hirme ja alandab neid;
 • korrigeerib teenusel viibiva isiku enesehinnangut;
 • tunneb keskkonna kohandamise põhimõtteid;
 • tunneb tööturuteenuste ja -toetuste seadust ning tööõigust reguleerivat seadusandlust.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab paljundatud materjale ja kohvipause. Koolituse läbinutele väljastatakse tunnistus.

Koolitajad:
Kadri Paal
on töötanud psüühiliste erivajadustega tööealiste isikutega alates jaanuar 2000. Antud sihtgrupiga töötamise kogemus on nii tegevusjuhendaja kui tegevusterapeudina. Lisaks tegevusteraapiale on Kadri omandanud Tartu Ülikoolis eripedagoogika eriala. Koolitaja kogemus Luwi OÜ-s on alates kevad 2016 ning tänu pikale töökogemusele koolitajana, on Kadri omandanud täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse.

Maire Koppel on sotsiaaltöö ja sotsiaalasutuse juhi haridusega ning MTÜ Iseseisev Elu juhatuse liige alates 1997. aastast. Ta on õppinud Soomes Tampere ja Jyväsküla koolituskeskuses psüühilise erivajadusega inimeste arendamise ja juhendamise meetodeid; läbinud Toronto Sõltlaste keskuse koolitusi ja Kenti Ülikooli korraldatud toetatud tööle rakendamise koolitusi; omandanud Saksamaal väljatöötatud Hamet-e ja Hamet-2 erivajadusega inimeste töövõimet hindava meetodi.
On läbinud andragoogika koolituse ja leinanõustamise koolituse Tartu Ülikoolis, SA Praxise kaasamiskoolituse ja motiveeriva intervjueerimise koolituse Tartu Ülikoolis
Maire omab teadmisi, kuidas käivitada ja arendada psüühilise erivajadusega inimestele töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus, igapäevaelu toetamise teenus, kogukonnas elamise teenus, pikaajalise kaitstud töö teenus.
Maire on Tartu linna aukodanik, tema südameasjaks on arendada inimkeskset sotsiaaltööd, erihoolekandeteenuseid ning populariseerida ja arendada tegevusjuhendaja ameti kuvandit.

Kaili Ploom-Zilmer on tegelenud vaimse tervise probleemide ja psühholoogilise heaolu ning eneseteostuse alase nõustamisega üle 15. aasta. Ta omab psühholoogia alast haridust Tartu Ülikoolist ning töötab Tallinna Tugikeskuses Juks rehabilitatsiooni osakonnas osakonna juhina ja psühholoogina. Kailil on nõustamiskogemus nii psüühiliste probleemide-, hariduspsühholoogia-, karjäärplaneerimise- kui sõltuvusnõustamise valdkonnas. Kaili aitab psühholoogina aktiveerida ressursse toimetulekuks stressiga, elukriisidega kui ka igapäevaprobleemidega, et realiseerida oma potentsiaali ning leida suuremat psüühilist heaolu. Kaili tegeleb ka koolitustegevusega, edasi andes oma teadmisi ja kogemust psüühiliste probleemidega inimestega töötamise valdkonnas. Täiskasvanute koolitamiseks vajaliku pädevuse on Kaili saavutanud läbi pikaajalise koolitamiskogemuse.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Töötamise toetamise teenuse täienduskoolitus