Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Betoonkonstruktsioonid. Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö.

Koolitus põhineb koolitaja omanikujärelvalve töö, ehitusprojektidele tehtud ekspertiiside ning ehitiste auditite praktikal.

Sihtrühm:
Projektijuhid, objektijuhid, ehitusjärelevalve insenerid, väikefirmade juhid

Koolituse sisu:

 • Betoonkonstruktsioonide projekti lugemise erisused
  • Betoonkonstruktsioonide, betoonelementide projekti seletuskiri
  • Betoonelementide joonised
 • Betoonkonstruktsioonide (raudbetoonfassaadide) ehitamise erisused
  • Fassaadielementide valmistamine
  • Betoonkonstruktsioonide ja sarruse keevitamine
  • Betoonkonstruktsioonide praod ja mahukahanemine
  • Betooni pinnad. Uus By 40 2021
  • Projekti vead ja tagajärjed betoonpindadel
 • Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö
  • Betoonkonstruktsioonide mehaanilised, füüsikalised ja keemilised kahjustused
  • Betoonkonstruktsioonide ehitusvigade näiteid
  • Talvine töö. Millised on tagajärjed talviste nõuete eiramisel
  • Kaldvihm ja fassaadi märgumine. Mida näitab termopilt?
  • Probleeme vuukimistöödel. Seinte märgumine
  • Betooni niiskus

Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab ja tunneb osaleja betoonkonstruktsioonide omadusi
 • teab ja tunneb betoonkonstruktsioonide ehitamise erisusi
 • oskab arvestada talviste töötingimustega betoonkonstruktsioonitöödel

Koolitaja:
Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

Koolitusele registreerimise järgselt saate automaatse kinnituse. Koolitusarve saadame 24 tunni jooksul.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Betoonkonstruktsioonid. Talvine raudbetoonelementide ja raudbetoonfassaadi töö.