Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Bürootöötajate arvutiõpe

Koolituse tulemusel mõistab õppija kasutada enamlevinud kontoritarkvara tekstide töötlemisel ja tabelarvutustel ning oskab kasutada kontoritöös vajalike internetiteenuseid ja sotsiaalset tarkvara.

Sihtgrupp:
Bürootöötajad, sekretärid, assistendid.

Kursusel osaleja peab olema tuttav arvuti kasutamisega, orienteeruma arvuti failisüsteemis, oskama kasutada elektornposti teenust, käivitada erinevaid programme, avada faile jms.

Teemad:

 • Tekstitöötlus programmiga MS Word (4 ak tundi):
  • teksti sisestamise ja vormindamise üldpõhimõtted;
  • teksti kujundamine (lehekülje häälestus, lõigud, tähemärgi kujundamine, üla- ja alaindeksid, täheregistri muutmine);
  • keele valimine ja õigekirja kontroll;
  • loetelu koostamine;
  • tabeli loomine, ridade või veergude lisamine ja kustutamine, lihtsamad kujundamise võtted;
  • dokumendipõhjade loomine, kasutamine;
  • dokumendi liigendamine, sisukorra-, alamärkuste ja viidete kasutamine.
 • Tabelarvutus programmiga MS Excel (12 ak tundi):
  • töökeskkonna tutvustus;
  • töö lahtrite, ridade ja veergudega;
  • töövihiku lehed – kasutamine, lisamine, kustutamine, järjekorra muutmine, ümbernimetamine;
  • lahtrite omadused;
  • andmetüübid;
  • loendite kasutamine;
  • valemite ja funktsioonide kasutamine (põhilised statistilised-, aja- ja loogikafunktsioonid);
  • töö andmetega (sorteerimine, filtreerimine);
  • diagrammide koostamine (tulp-, sektor- ja joondiagramm);
  • tabeli ja diagrammi viimine tekstiredaktorisse;
  • tabeli väljatrükk.
 • Esitlus programmiga MS PowerPoint (2 ak tundi):
  • esitluse loomine;
  • erinevad objektid slaidil;
  • slaidide vaatamine ja haldamine;
  • esitluse läbiviimine.
 • Pilvelahendused ja –teenused kontoritöös (6 ak tundi):
  • arukalt ja turvaliselt ülemaailmses arvutivõrgus (mõisted, hea tava, ohud, sh viirusetõrje, identiteedi vargused, isiklik info internetis, appid nutifonis);
  • ülevaade enamlevinud pilveteenustest (nt: onedrive, googledrive, pcloud, wetransfer);
  • pilvelahendus kontoritöös (võrdlus töölauaversioonidega) ja erinevad koostöövõimalused (ühised kalendrid, tööülesanded, kontaktid);
  • andmekorje (googleforms, excelwebapp);
  • enamlevinud online-suhtlusvahend (nt facebook messenger, skype, viber, zoom, teams jt).

Vaata ka koolituse õppekava

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

 • sisestab ja kujundab tekstid MS Word keskkonnas;
 • sisestab andmed ja teostab lihtsamaid arvutusi tabeli andmetega MS Exceli keskkonnas;
 • oskab luua ja ette kanda esitlust MS PowerPoint keskkonnas;
 • teab, kuidas kasutada grupitöös kaasaegseid sotsiaalse tarkvara rakendusi.

Koolitaja:
Kayvo Kroon (Tartus)
Eesti Maaülikooli sotsiaalteaduste magister, kes on kogu oma täiskasvanud elu veetnud ühel ja teisel moel arvutitega tegeledes. Arvutialaste koolitustega alustas juba 1990. aastal õppides tollal Tartu ülikooli füüsikateaduskonnas. Sellele järgnesid lektori ja administreerimise aastad Primex Mentori, Fontese ja Audentese erakoolide Tartu filiaalides. Nüüdseks põhitöökohaks on ITK nõuniku ametipost Elva Linnavalitsuses.

Avo Treksler on omandanud oma arvutialased kogemused ja teadmised piirivalves, panganduses ja ettevõtjana. Õpetanud Sisekaitseakadeemia Piirivalvekolležis andmebaase ning arvuti kasutamist. Koostanud ja käidelnud mahukaid andmemassiive ning analüüsinud ja koostanud nende põhjal raporteid ning esitlusi.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Bürootöötajate arvutiõpe