Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti Raamatupidajate Konverents: Kevadmissioon 2021

Konverents „Kevadmissioon“ toimub taas ning ka seekord on eesmärk jagada praktilisi nõuandeid raamatupidaja igapäevatöö lihtsustamiseks, et anda nõuandeid, millele tähelepanu pöörata just praegusel, ettevõtetele keerulisel ajal.

Tervisekriisi puhkemisest, mis tõi endaga kaasa majanduskriisi, saab peagi juba aasta täis ning maailm on selle ajaga palju muutunud. Milline on meie majanduskeskkond nüüd, mis saab edasi ning milline on raamatupidaja roll muutunud olukorras?

Milliseid olulisi maksumuudatusi toob kaasa aasta 2021, milliseid uuendusi saad kasutada e-maksuametis ja Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonnas, kuidas on kriis muutnud töösuhteid raamatupidaja vaatevinklist ning mida on oluline teada töötervishoiukulude maksustamisest.

Lisaks tulevad käsitlemisele mitmed muud maksude, raamatupidamise ja tööõiguse olulisemad teemad. Traditsiooniliselt on raamatupidajate kevadkonverentsil paralleelset toimuvad õpitoad.

Konverentsipäeva juhib vandeadvokaat ning TalTech’i finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor Marko Saag.

Päeva avab meeleoluka hommikukontserdiga alati särav laulja ja näitleja Tanja Mihhailova-Saar.

Konverentsi pikaajaline koostööpartner on RMP Eesti (raamatupidamis- ja maksuinfoportaal RMP.ee).

Sihtgrupp:
Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete juhid, personalitöötajad, assistendid, ettevõtjad ja kõik teised, kes peavad kursis olema maksumuudatuste ning uute nõuetega raamatupidamises

Programm:

 • 09:00 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 09:25 – 09:55 Meeleoluka hommikukontserdiga esineb laulja ja näitleja Tanja
 • 10:00 – 10:15 Konverentsipäeva avamine
  • Marko Saag ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
   Marko Saag on lõpetanud Tartu Ülikooli Õigusinstituudi 2006. aastal ja omandab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis. Marko on tegelenud professionaalse nõustamisega üle 13 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, töötab rahvusvahelise maksuõiguse lektorina ülikoolis ning esineb mitmetel seminaridel ja konverentsidel. Marko nõustab kliente maksuõiguse, äriõiguse, M&A ning pangandus- ja finantsõiguse valdkonnas
 • 10:15 – 10:35 Lootuskiired maailma ja Eesti majanduses – kas 2021 tuleb hea aasta?!
  • Kristjan Lepik Majandusekspert
 • 10:35 – 11:00 Uus maksuskeemidest raporteerimise kohustus aastal 2021 – kas ainult suurettevõtetele?
  • Ranno Tingas Ernst & Young Baltic AS, partner, juhatuse liige ja maksunõustaja
   Ranno Tingas on partner ja juhatuse liige Ernst & Young Baltic AS-is (EY), mis on 110 töötajaga audiitor- ja konsultatsioonibüroo ning turuliider Baltikumis. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti maksunõustaja (Euromoney poolt) ja ka Eestis hinnatud nõustaja ja koolitaja. Ranno on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning ennast täiendanud mitmetel rahvusvahelistel koolitustel. Ranno on alates 2006. aastast Eesti Maksumaksjate Liidu nõukoja liige ning läbi Teenusmajanduse Koja ja FinanceEstonia juhatuse on ta aktiivselt kaasa mõtlemas ja poliitikutega läbi rääkimas Eesti ärikeskkonna konkurentsivõime teemadel. 

   • Millised on need raporteeritavad maksuskeemid?
   • Millised skeemid võiks välistada?
   • Kes peab maksuskeeme raporteerima?
   • Millised on tähtajad ja sanktsioonid?
 • 11:00 – 11:25 MOSS-ist saab OSS 1. juulil 2021
  • Tõnis Elling Ernst & Young Baltic AS, juhtiv maksunõustaja
   Tõnis Elling on maksundusega tegelenud 17 aastat. Tema esimene tööalane kokkupuude maksudega oli 1999. aastal, kui asus tööle Tallinna Juriidiliste Isikute Maksuametisse. Aastast 2005 oli ta Sisekaitseakadeemia Finantskolledžis õppejõud. Tõnis Elling on spetsialiseerunud kaudsetele maksudele (käibemaks, aktsiisid). Aastast 2009 tegeleb ka maksunõustamisega, ta on töötanud Grant Thornton Rimess OÜ-s, olnud nõustamisüksuse juht Leinonen OÜ-s ning juhtiv maksunõustaja Deloitte Advisory AS-s. 

   • Kaugmüügi uus piirmäär 10 000 eurot
   • Kaugmüügi maksustamise muudatused tulekul
   • Teenused teise liikmesriigi mittekäibemaksukohustuslastele
   • Kas ja millal registreerida teises liikmesriigis käibemaksukohustuslaseks?
 • 11:25 – 12:00 Post-covid ja pre-covid töösuhted raamatupidaja vaatevinklist
  • Heli Raidve Heli Raidve Tööõigusabi OÜ, juhataja / jurist
   Heli  on omandanud 2010. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduse teadusmagistrantuuris magister iuris teaduskraadi. Alates 1997. aastast on ta Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist, 2005. aastast Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ärimentorprogrammi mentor ning alates 2010. aastast Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud. Rahvusvaheliselt on Heli Raidve hinnatud Chambers & Partners Europe 2013-2014-2015 ja Best Lawyers 2015 üheks Eesti parimaks tööõiguse juristiks. 

   • Kuidas on koroonakriis töösuhteid mõjutanud?
   • Töötasu hüvitis, töötasu toetus
   • Töötasu muutmise tagajärjed
   • Kaugtöö ohud ja rõõmud
   • Millised kaugtööga seotud kulud peab töötajale hüvitama?
   • Koondamise reeglid ja võimalused
 • 12:00 – 13:00 Lõunapaus
 • 13:00 – 13:40 Paralleelsed õpitoad
  • Õpituba 1 Ettevõtte tegevuse lõppemisel esitatavatest likvideerimis- ja lõpparuannetest
   • Mati Nõmmiste Grant Thornton Baltic OÜ, juhtiv partner / vandeaudiitor
    Mati Nõmmiste on Grant Thornton Balticu (toona Rimess OÜ) üks asutajatest. Rohkem kui 25 aastat tööd nii ettevõtte juhi kui ka vandeaudiitorina teeb Matist kahtlemata professionaalse praktiku. Kõik need aastad on ta oma kliente igakülgselt toetanud ja nõustanud, aidates märgata arenguvõimalusi ja juhtides tähelepanu riskikohtadele. Tema klientideks on Mootor Grupp, United Motors, My Fitness jpt. Mati on Audiitorkogu asepresident ning Nõmme-Tallinn Rotary klubi pikaajaline liige. Ta on hinnatud lektor ja avaldab regulaarselt artikleid finantsarvestuse, auditeerimise ja majandusteemadel. 

    • Kuidas ja millal koostada?
    • Mida silmas pidada?
    • Millist infot peab kindlasti avaldama?
    • Mida silmas pidada maksustamisel ettevõtte lõppemise faasis?
    • Peamised eksimused, kuidas neid vältida ja kas seadusandja poolsed nõuded on selged
  • Õpituba 2 Töökeskkonna riskianalüüs Tööinspektsiooni iseteeninduses – uus võimalus aastast 2021
   • Piret Kaljula Tööinspektsioon, ennetusosakonna töökeskkonna konsultant
    • Milleks töökeskkonna riskianalüüs kontoritöötajale?
     Millised ohud võivad valitseda kontoris?
     Riskide hindamine Tööinspektsiooni iseteeninduses – võimalused
     Olulisim, mida silmas pidada raamatupidaja töökoha analüüsimisel
     Olulised tähtajad: 1. märts ja 1. september 2021 – kes ja miks peavad esitama?
 • 13:40 – 13:50 Paus õpitubade vahetuseks
 • 13:50 – 14:30 Paralleelsed õpitoad
  • Õpituba 1 Osaline tööaeg ja töötasu arvestus praktikas
   • Elina Soomets M.I.K.S. konsultatsioonid OÜ partner, jurist
    Elina on tegelenud tööõigusega 1998. aastast, nähes töötajate ja tööandjate probleeme mitmekülgselt, sealhulgas ka töövaidluste lahendamisel. Tal on õigusalane kõrgharidus (õigusteaduste magister, Tartu Ülikool). 

    • Kuidas leida ettenähtud tööaega ehk kuu normtunde, kui kokku on lepitud ainult osakoormuse maht protsentides või hoopis kindlad töötunnid nädalas?
     Osaline tööaeg ja puhkus või haigus – kuidas leida töötaja tööaeg ja millal tekivad ületunnid ja „alatunnid“?
     Töötasu arvutamise näited s.h ületunnid ja „alatunnid“
  • Õpituba 2 Töötervishoiukulud maksustamise vaatenurgast – kas aasta 2021 erineb varasematest?
   • Aule Kindsigo Kindsigo Konsultatsioonid OÜ, juhataja ja maksukonsultant
    Aule Kindsigo on lõpetanud Tartu Ülikooli rahanduse ja krediidi erialal. Täiendanud ennast erinevatel kursustel nii Eestis kui välismaal.Töötanud aastatel 1990 – 2012 Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Alates 2012. aastast on ta Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juhatuse liige ja maksukonsultant.Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009 – 2015 maksunduse lektorina EBS-is. 

    • Tööandja kohustused ja õigused töötervishoiu ja tööohutuse seaduses
    • Maksuvabad kulud vastavalt töötervishoiuarsti soovitustele
    • Täiendavad kulud lähtudes terviseedendamise maksusoodustusest
    • Kas ja kuidas maksustada:
     • kulud töökeskkonnale
     • vaktsineerimine
     • prillid
     • tööriided
     • esmaabivahendid ja ravimid
     • maskid, testid, desovahendid
     • haigushüvitiste maksustamise erisus 01.01-30.04.2021
 • 14:30 – 15:00 Kohvipaus
 • 15:00 – 15:35 Kas laenamine on kasulik või kahjulik?
  • Margus Tinits Eesti Raamatupidajate Kogu nõukoja liige ja metoodika toimkonna esimees, vandeaudiitor
   Margus Tinits on tegelenud äri- ja finantskoolituste läbiviimisega alates 1992. aastast. Ta on olnud Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse liige ning aastatel 2006 – 2019 Tallinna Tehnikaülikooli dotsent. 

   • Kellele kasulik ja kellele kahjulik?
   • Kasumlikkuse ja laenamise vahelised seosed
   • Raha ajaväärtus – mis see on ja kuidas rehkendatakse?
   • Laenuarvutused (laenumaksed, põhiosa ja intressid, annuiteedid jne …)
   • Mõistliku laenamise rusikareeglid
 • 15:35 – 16:05 Küberturvalisus kaugtööd tehes – millele pöörata erilist tähelepanu aastal 2021?
  • Peeter Marvet Zone.ee, resident-häkker
   Peetri twitteri-kontol on kirjas, et ta on häkkinud arvuteid ajast, mil need veel perfokaarte kasutasid. Lisaks meediatööle on ta olnud ka kvaliteedijuht, digistrateeg, tarkvaraarendaja ja koolitaja. Alates 2016 tegeleb ta Zone.ee’s turunduse ja kliendisuhetega, aga kirjutab kõige parema meelega nime alla “küberturbe evangelist”. 

   • Raamatupidaja – kas üks kõrgeima küberriskiga töötajaid ettevõttes?
   • Kuidas vältida arvepettuste ohvriks langemist?
   • Kuidas ära tunda lunavara paigaldajat?
   • Millised on internetis saadaolevad vahendid enda arvuti kaitsmiseks?
   • Millised on värskeimad kuritegevuse trendid internetis?
 • 16:05 – 16:25 Maksekäitumise hinnangud e-maksuametis ja kuidas saada neist kasu aastal 2021?
  • Kaili Veiksaar Maksu- ja Tolliamet, maksukäitumise hinnangute teenusejuht
   Varasemalt pangandustaustaga Kaili Veiksaar asus 2019. aasta lõpus juhtima MTA kõige uuemat e-teenust, millega on tänaseks jõutud esimeste töövõitudeni. 

   • Mida see annab ettevõtjale?
   • Mille alusel kujundatakse maksukäitumise hinnangud (maksukuulekus ja maksuasjade korrasolek)?
   • Millistel andmetel tasuks kindlasti silma peal hoida?
   • Mis on peamised maksualased eksimused?
   • Mida saab ettevõte ise teha, kui ei ole rahul hinnanguga?
   • Mida annab hinnangute jagamine teistele ettevõtetele?
 • 16:25 – 16:50 Õnne oska leida, õnne oska tunda, õnne oska hoida
  • Rita Rätsepp Näitleja ja psühholoogiline nõustaja
   Rita Rätsepp on näitleja ja psühholoog. Ta töötab psühholoogina alates 2007 – ndast aastast oma erapraksises, töötas 9 aastat Rocca al Mare kooli psühholoogina ning alates 2017 citytervisekliinikus. Viinud läbi erinevaid koolitusi ja loenguid enesejuhtimise, enesearengu ja laste kasvatuse teemadel. 

   • “Kui meil pole piisavalt õnne varuks, siis puudub meil abinõu, millega oma meeleheite eest hoolt kanda,” Thich Nhat Hanh.
   • Õnn ei tule niisama, peab ikka ise ka pingutama ja oma õnne varusid täita. Päev-päevalt kogutud õnnetunne annab sisemise rahu ja elujõu, mis aitab meil eluraskustega toime tulla. Positiivsed emotsioonid on need, mis annavad meile energiat, aga kuidas ja kust neid praegusel ajal leida? Igaüks saab olla oma õnne sepp!
 • 16:50 – 17:00 Päeva kokkuvõte ja lõpetamine
  • Marko Saag, ATTELA Advokaadibüroo OÜ partner/vandeadvokaat; TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti Raamatupidajate Konverents: Kevadmissioon 2021