Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eesti Teabehalduse Konverents 2021: Andmed – uue ajastu kuld!

Aasta 2020 on olnud täis väljakutseid. Poole aastaga on 21. saj normaalsus pea peale pööratud. Üha enam hinnatakse ühiskonnas lisaks tervisele ka andmetel põhinevat teabehaldust.

Tormilised aastad on teabehaldusesse toonud uusi norme ning seadusi, peenhäälestasime GDPRi, mis tuli et jääda. Ühe hetkega muutus andmete kaalukauss ning senised andmekaitse regulatsioonid pöörati tervise kasuks.

Andmed on uue ajastu kuld, mida toodetakse igas sekundis määramatu hulk. Kuidas andmetel põhinevat teabehaldust targalt juhtida ning väärtuslik info uude ringlusesse suunata? Millise suuna võtab teabehaldus lähiaastatel ning kuidas saame end muudatusteks ette valmistada juba täna, sellest räägime traditsioonilisel aastakonverentsil. Lavale astuvad eksperdid, kelle sõnal on valdkonnas mõjujõud ning väärtuslikke nõuandeid jagavad parimad praktikud.

Sihtrühm:
Dokumendihaldurid, arhivaarid, infohaldurid, sekretärid, assistendid, juhid ning kõik teised teemast huvitatud.


Programm:

 • 09:30 – 10:00 Registreerimine ja hommikukohv koos suupistetega
 • 10:00 – 10:10 Konverentsipäeva avamine
  • Liis Mesi Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juhataja
 • 10:10 – 10:50 Teabehalduri rolli muutus – keda me tulevikus värbame?
  • Liis Mesi Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juhataja
   • Kas tänane referent, asjaajaajaja, dokumendihaldur on seda ka tulevikus?
   • Milliseid oskusi ja teadmisi on vaja, et korraldada ja tagada asutuse teabehaldus?
 • 10:50 – 11:30 Keda loetakse teabevaldajaks?
  • Liisa Ojangu Andmekaitse Inspektsioon, vaneminspektor
   • Keda loetakse teabevaldajaks?
   • Millised on nõuded dokumendiregistritele?
   • Juurdepääsupiirangu seadmine ja aluse valimine
   • Ülevaade viimaste aastate avalikku teavet puudutavast kohtupraktikast
 • 11:30 – 12:00 Dokumendihaldus eelmisel ja järgmisel kümnendil
  • Veiko Berendsen Infohalduse ekspert
   Veiko Berendsen on olnud pikka aega Tartu Ülikooli info- ja dokumendihalduse õppejõud. Ta on tegelenud info, dokumentide ja andmete teemadega üle 15 aasta nii ametniku, õppejõu kui ka konsultandina. Töötades AS Nortalis on ta osalenud info- ja dokumendihaldussüsteemide arenduses.

   • Me oleme dokumendihaldust teinud 20 aastat. 10 aastat on toimunud see konverents. Aeg on teha kokkuvõte ja vaadata tulevikku. Eesti arengukavad räägivad bürokrattist, virtuaalsest assistendist, kasutajale ühise asjaajamiskohast ja kesksest tugiteenusest. Kümne aasta eest olime rahul, olles kantseleist roninud juhtkonna korrusele. Praegu pigem laskume trepist.
   • Ettekanne räägib, mis on olnud meie saavutused ja tugevused viimase aastakümne jooksul, millele saame toetuda. Samuti, mis on oma aja ära elanud, miks ja mille saame kõrvale heita.
 • 12:00 – 13:00 Lõunapaus
 • 13:00 – 13:30 Arhiivivormingute muudatused arhiivieeskirjas (ArhE)
  • Kaido Kivilaan Rahvusarhiiv, digitaalse arhiveerimise valdkonnajuht
   • Dokumentide arhiveerimise peamiseks eesmärgiks on tagada nende kasutatavus kaugemas tulevikus. Kuna tehnoloogia ja ühiskonna arengut on raske ette aimata, siis tuleb arvestada riskiga, kus hetkel kasutuses oleva tarkvaraga loodud failid võivad tulevikus osutuda avanematuks. Selleks, et digiarhivaalid ei muutuks tulevikus kasutamiskõlbmatuks, muutis Rahvusarhiiv dokumentide failivorminguid ja kinnitas ainult n.ö elujõulisemad vormingud.
 • 13:30 – 14:00 Kuidas krattide abil toetada asutuste tööd?
  • Ott Velsberg Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Chief Data Officer
   • Avalikus sektoris on kratte tänaseks juba laialdaselt rakendatud. Oma ettekandes annab riigi andmete juht Ott Velsberg ülevaate, kuidas kratte on asutustes täna juba rakendatud ning mida on tarvis, et efektiivselt kratte tööle rakendada.
 • 14:00 – 14:30 Kes on häkker ja kas „mina“ saan tema vastu?
  • Kalev Pihl IT õppejõud, infoturbe koolitaja, SK ID Solutions juhatuse esimees, mentor
   Kalev Pihl on infotehnoloogia ja -turbe valdkonnas töötanud üle 20 aasta ning on jõudumööda ka valdkonna kogemust ja teadmisi edasi andnud koolitajana erinevatele sihtgruppidele. Ta on olnud ID-kaardi, mobiil-ID, e-residentsuse ja Smart-ID loomise juures ning on üks digitaalallkirjastamise eestkõnelejaid. Alates 2008. aastast on ta SK ID Solutions AS’i juhatuses, see on ettevõte mis vastutab Eesti eID alustaristu eest – just seal luuakse elektroonilisi eestlasi.

   • Jutt ei ole siin „mina“ vormis mitte ettekandjast vaid ikkagi kuulajatest. Mida teha pidevas küberründe situatsioonis – võidelda või alla anda? Üsna tihti on nähtavad erinevad ründed, kus panga või riik või sideoperaator annab teada käimasolevast ründekampaaniast ning kutsub üles hoiduma mingitest tegevustest sellega seoses. Mõnikord aga selline teada ise ongi juba rünne – see kõik on liiga keeruline ja asjad võivad ju sassi minna, kuid mida siis teha?
 • 14:30 – 15:00 Kohvipaus
 • 15:00 – 15:30 Andmehaldus praktikas – Keskkonnaministeeriumi kogemus
  • Hendrik Hundt Keskkonnaministeerium, nõunik
   • Keskkonnaministeerium jagab kogemust keskkonnaandmete kättesaadavuse, kasutamise ning kvaliteediprobleemide lahendamisest. Valdkond on lai ja analüüsime näited dokumentides sisalduvatest andmetest kuni peaaegu reaalajas tärkandmete kogumiseni.
 • 15:30 – 16:00 Infohaldus või dokumendihaldus?
  • Enely Prei Kaitseministeerium, auditi- ja arendusosakonna juht
   Olen Kaitseministeeriumis auditi- ja arendusosakonna juhataja. Meie üksuse ülesanne on korraldada ministeeriumi ja valitsemisala juhtimis- ja kontrollisüsteemiga seotud töösuundasid. Kaitseministeeriumis alustasin 2016.a, üks minu paljudest ülesannetest oli infohalduse korraldamine ministeeriumis ja valitsemisalas. Alates veebruarist 2020 on meil selleks loodud eraldi ametikoht. Enne Kaitseministeeriumisse tööle asumist tegutsesin IKT valdkonnas. Töötasin 10 aastat Keila koolide IKT juhina, juhtisin Tiigrihüppe Sihtasutuses õpetajate sülearvutite hankeprojekti ja koolide IKT taristu valdkonda. Tegelesin SMITis IKT teenuste kvaliteedijuhtimisega. Olen ise loonud kui ka tellinud IKT arendusi, mh olen arendusena tellinud ja juurutanud ühe dokumendihaldussüsteemi. Õpetasin ka andmebaaside projekteerimist ja programmeerimist Tallinna Ülikooli informaatika tudengitele ja valikainena gümnasistidele (andmebaaside projekteerimine on umbes seesama, mida teame tänapäeval andmehalduse nime all).

   • Meie peamine pingutus on olnud info liigitamisega seotud. Meil on juhtimisinfo keskkond, kuid see sisaldab suuresti sedasama, mis DHS. Jah, see on dubleerimine. Üritame sellest vabaneda, st tulevikus peab DHS võimaldama info liigitamist ja esitamist vastavalt erinevate inimeste juhtimisinfo vajadusele. Täna oleme läinud seda teed, et liigitame juhtimisinfo keskkonnas dokumendid ümber, et need oleks leitavad.
    Meie tulevane pingutus on seotud sellega, kuidas võtta kasutusele valitsemisala üleselt selline dokumendihaldussüsteem, mis ühildub ka juhtimisinfo haldamisega ja võimaldab infot liigitada sarnaselt kogu ülejäänud infoga.
    Nii tulevane kui praegune teine pingutus on seotud failide ühisredigeerimisega ehk kuidas praktiliselt toimub see töö, mis eelneb dokumendiks saamisele.
 • 16:00 – 16:40 Webdesktop praktiline juurutamine
  • Klemens-Augustinus Kasemaa Webware OÜ, loovjuht
   Olen põlvkonnast, kel oli privileeg 90-ndatel pääseda arvutite ja interneti juurde – see oli aeg, kui suur osa Eesti internetikasutajaid üksteist nimepidi teadsid. Lõpetanud Tallinna Polütehnikumis toona moodsa telekommunikatsiooni eriala ja IT Kolledži esimese lennu vilistlane. Töötasin 10 aastat Telias ajal, mil internet jõudis massidesse ning digi-TV oli udistoode, viimased ca 10 aastat olnud seotud infohaldustarkvara Webdesktop arenguga.

   • Webdesktop on saurus sauruste seas. 2021 tuleb välja uue põlvkonna Webdesktop, kus uus on nii kasutajakogemus kui disain, kuid mitte vähem olulisemana ka tehniline platvorm ja kasutatavad lahendused.
 • 16:40 – 16:45 Konverentsipäeva lõpetamine
  • Liis Mesi Sotsiaalkindlustusamet, teabehalduse osakonna juhataja

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eesti Teabehalduse Konverents 2021: Andmed – uue ajastu kuld!