Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehitusgarantii

Alates ehitusseadustiku jõustumisest ei tulene seadusest enam ehitusgarantii andmise kohustust ega mõistet. See on kaasa toonud ka suure lepinguvabaduse, sest reeglina on lepingupooled vabad kokku leppima nii garantii tähtajas, garantii sisus kui ka selles, kuidas garantiist tulenevaid nõudeid realiseeritakse ja milliseid vastuväiteid sellele esitada saab. Suur lepinguvabadus tekitab aga sageli ka suurt segadust.

Sihtgrupp:
Ehitustööde tellijad ja töövõtjad, sealhulgas ka ehitustööde alltöövõtjad.

Koolitus on suunatud tellijatele ja töövõtjatele (sh alltöövõtjatele). Käsitlemisele tulevad küsimused sellest, mis on üldse ehitusgarantii ja kuidas see tekib. Samuti räägime põhjalikult garantii sisust ning selle alusel tekkivate nõuete realiseerimisest ning nende pareerimise võimalustest. Koolitusse on hõlmatud ka garantiist tulenevate nõuete aegumise küsimused ning erisused nendest lepingutest, mille üheks pooleks on tarbija.
Koolituse lõpuosas jagab oma praktilisi kogemusi ehitusgarantiide teemal Merko Ehitus Eesti AS-i kinnisvaraarenduse divisjoni ehitusjuht, kes toob välja teemakohaseid näiteid ja tutvustab oma kogemusi ning tööpraktikat. Lisaks positiivsetele näidetele toob ta näiteid ka selle kohta, mida on tehtud valesti ja millega need juhtumid toona lõppesid. Annab nõu, kuidas neid vigu vältida.

NB! Koolituse läbimisel väljastab Addenda OÜ tõendi. Koolitus annab 2,4 TP (inseneri täiendõppe punkti).

Koolituse eesmärk:
Koolitus baseerub kehtivale seadusandlusele, kohtupraktikale ning ETÜ 2013-le. Nende alusel tutvustatakse erinevaid kokkulepete sätestamisvõimalusi, oma õiguste kaitse aluseid ning koolituse käigus lahendatakse mitmeid praktilisi olukordi. Antakse nii juhiseid selleks, kuidas lepingutingimuste regulatsioone enda kasuks kasutada, kui ka antakse ülevaade nii garantiinõude esitamise ning sellistele nõuetele vastuväidete esitamiste võimalustest. Toimub praktiliste kogemuste jagamine.

Koolituse sisu:

 • Koolituse I osas käsitleb vandeadvokaat Siret Siilbek järgnevaid teemasid:
  • ehitusgarantii – mis see on ja kuidas see tekib?
  • garantiiaja nõuded
  • garantiist tulenevad vaidlused – garantii maksmapanek ja vastuväited nõuetele
  • garantiist tulenevate nõuete aegumine
  • lepingud tarbijatega
 • Koolituse II osas jagab Merko Ehitus Eesti AS-i kinnisvaraarenduse divisjoni ehitusjuht Mario Pajuste teemakohast praktilist kogemust ja nõuandeid. Käsitlemise all on järgnevad teemad:
  • garantii sisu lepingutes, sh. kestus, ülevaatused, puuduste fikseerimise kord, lisagarantiid (katus, viimistlus jne)
  • enamlevinumad garantiipuudused
  • kliendi põhjustatud puudused
  • materjalidele ja seadmetele tehase poolt antavad garantiiajad
  • mida teha enne ja pärast puuduste likvideerimist
  • kuidas ja millal tavapäraselt garantiipuuduseid likvideeritakse
  • kuidas vaidluste korral käitutakse – kellel on tõendamise kohustus
  • praktika garantiitagatise realiseerimisest – kellel on tõendamise kohustus
  • peale garantiiperioodi esitatud puuduste menetlemine – kas vaielda või puudus likvideerida
  • mis on varjatud puudused ja kas neid on vajalik töövõtjal likvideerida peale garantiiperioodi
  • mida teha, kui puudus on ebakvaliteetselt likvideeritud.
  • garantiitöö garantii

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, mis on ehitusgarantii ja kuidas see tekib
 • omab ülevaadet garantii sisust ning selle alusel tekkivate nõuete realiseerimisest ning nende pareerimise võimalustest
 • teab, millal garantiist tulenevad nõuded aeguvad
 • on kursis erisustega nende lepingute osas, mille üheks pooleks on tarbija
 • teab, millised on enamlevinud garantiipuudused
 • on kursis, mida teha enne ja pärast puuduste likvideerimist
 • teab, kuidas ja millal tavapäraselt garantiipuuduseid likvideeritakse
 • teab, kuidas vaidluste korral käitutakse – kellel on tõendamise kohustus
 • teab, kuidas toimub peale garantiiperioodi esitatud puuduste menetlemine – kas vaielda või puudus likvideerida
 • teab, mis on varjatud puudused ja kas neid on vajalik töövõtjal peale garantiiperioodi likvideerida
 • teab, mida teha, kui puudus on ebakvaliteetselt likvideeritud

Koolitajad:
Siret Siilbek on advokaadibüroo Alterna vandeadvokaat ja partner. Ta on peamiselt kohtumenetlusele spetsialiseerunud advokaat, kes tegeleb oma igapäevases töös muuhulgas süvitsi ehitusvaidlustega. Samuti koostab Siret ehituse peatöö- ja alltöövõtulepinguid, projekteerimislepinguid ning muid ehituses vajaminevate dokumentide põhjasid. Ta on omandanud õigushariduse Tartu Ülikoolis ning töötanud advokaadina alates 2005. Aastast. Siret on eesti advokatuuri maksejõuetusõiguse komisjoni liige. Alates 2014. Aastast on Siret pälvinud iga-aastaselt ka rahvusvahelise tunnustuse ning sh viimati, 2018. aastal pälvis Siret ka rahvusvahelise personaalse tunnustuse advokaatide ja advokaadibüroode reitinguväljaandelt Legal500, kes tunnustas Siretit muu hulgas just ehituse ja kinnisvara valdkonnas.

Mario Pajuste on Merko Ehitus Eesti AS-i kinnisvaraarenduse divisjoni ehitusjuht. Merkos alustas ta aastal 2006 ning on aastate jooksul töötanud erinevatel üldehituse ja korteriarenduste platsidel tehniku, objektiinsneri, objekti- ja projektijuhina.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehitusgarantii