Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)

Ehituslepingutest tulenevad kulukad vaidlused on enamasti seotud puudulikult ülesehitatud lepingutega, mida on võimalik vältida, kui sõlmida lepinguid korrektselt.

Koolituse eesmärk on anda põhjalik ülevaade ehituslepingutega seotud praktikas tõstatunud probleemidest, ehitusvaidlustega seotud värskest kohtupraktikast ja riskide maandamise võimalustest.

Sihtrühm:
Juristid, ehitusettevõtete juhid ja spetsialistid ning kõik teised teemast huvitatud.

Praktilisi teadmisi jagab advokaadibüroo NOVE partner ja vandeadvokaat Kristjan Tamm, kes on spetsialiseerunud ehitusega seotud tehingunõustamisele ja kohtuvaidlustele. Lisaks advokaaditööle on Kristjan ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10:00 – 12:00 Ehituslepingute sõlmimisel riskide kaardistamine ja maandamine
  • Ülevaade ehitusega seotud lepingulistest suhetest
   • ehituse peatöövõtu- ja alltöövõtuleping
   • projekteerimisleping
   • ehitus-projekteerimisleping
   • omanikujärelevalve leping
   • nendele suhetele kohalduv õigus ja vastutuse jaotus ehitusega seotud isikute vahel puuduste ilmnemisel
  • Riskide kaardistamine ja maandamine ehituslepingute sõlmimisel
   • milliseid valdkondi ja teemasid oleks mõistlik lepingus reguleerida?
   • näiteid kohtupraktikast, mille üle kõige rohkem vaieldakse ja kuidas saab selliseid vaidlusi kvaliteetse lepinguga ära hoida
  • Ehituslepingute puhul kasutatavad tagatised ja nende rakendamine. Ehitusega seotud kindlustuskaitse
 • 12:00 – 12:45 Paus
 • 12:45 – 14:45 Õiguskaitsevahendite kasutamine
  • Võimalikud õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral liikide lõikes
   • lepingu täitmise, sh puuduste likvideerimise nõue
   • kahju hüvitamine
   • hinna alandamine
   • leppetrahv
   • omapoolsete kohustuste täitmise peatamine
   • lepingust taganemine vs lepingu ülesütlemine
  • Ehitise garantii. Ehitusega seotud nõuete aegumine

Koolituse läbinu teab, kuidas maandada riske ehituslepingute sõlmimisel ning efektiivselt kasutada lepingu rikkumise korral õiguskaitsevahendeid. Lisaks seda, mida peab järgima, et esitatud nõuded ei jääks formaalsete reeglite rikkumise tõttu rahuldamata.

Koolitaja:
Kristjan Tamm
Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud
Vandeadvokaat Kristjan Tamm on Advokaadibüroo NOVE partner, kes on spetsialiseerunud ehitusega seotud tehingunõustamisele ja kohtuvaidlustele. Lisaks advokaaditööle on Kristjan ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas. Kristjan on enne advokaaditööd lõpetanud Tallinna Tehnikaülikoolis tsiviilehituse eriala ja töötanud varasemalt ehitusvaldkonnas nii insenerina kui juhina, mis hõlbustab tal ehitusega seotud probleemide mõistmist ja lahendamist. Hariduskäik: 2000a. Tallinna Tehnikaülikooli ehitusteaduskond, bakalaureuse kraad (võrdsustatud magistrikraadiga). Ehitustehnika õppesuund. 2006a. Tartu Ülikooli Õigusinstituut bakalaureuse kraad (võrdsustatud magistrikraadiga) õigusteaduses 2009a. Tartu Ülikooli õigusteaduskond. Magistri kraad (MA) õigusteaduses. Kristjan on Ehitus- ja planeerimisõiguse õppejõud Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas alates 2014 kuni praeguseni.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehituslepingute sõlmimisel riskide maandamine värskeima kohtupraktika valguses, tagatiste ja õiguskaitsevahendite rakendamine (4,3 TP)