Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ehituslikud teraskonstruktsioonid

Teraskonstruktsioonidel põhinevad lahendused sobivad hästi suuremõõtmeliste hoonete rajamiseks, kuna teraskarkass on lihtne nii oma olemuselt kui paigalduselt, pakkudes samaaegselt erinevaid arhitektuurilisi lahendusi.

Koolitus toimub nii saalis, veebis kui e-õppes!
Registreerumisel koolitusele palun valige, kas osalete koolitusel veebiülekande vahendusel saalis, reaalajas või e-õppena Addenda e-akadeemias.

Veebiülekanne
Reaalajas toimuva koolituse ülekanne, mida veebiosaleja jälgib oma töökohal, kodus või mõnes teises sobivas kohas. Veebiülekande käigus toome Teieni koolitaja video- ja slaidipildi.

E-õpe
Salvestame koolituse ja saadame Teile 3 tööpäeva jooksul alates koolituse toimumisest ligipääsu Addenda e-akadeemiasse, kus koolitus on järelvaadatav 30 päeva jooksul Teile sobival ajal ja kohas. Koolitus on personaalseks kasutamiseks ning pole jagatav kolmandatele isikutele. Kolmandatele isikutele on Addenda e-akadeemias koolituse vaatamine tasuline.


Koolituse läbimisel väljastame tõendi. Koolitus annab 4,3 TP (inseneri täiendõppe punkti).
Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Sihtrühm:
arhitektid, projekteerijaid, objekti- ja projektijuhid, ehitusjärelvalve teostajad jt huvilised

Koolituse sisu:

 • Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest nr. 305/2011 tulenevad nõuded teraskonstruktsioonide valmistamisele
  • Teraskonstruktsioonide valmistamine EN-1090-1
  • Teraskonstruktsioonide tootmisohje
  • Kandvate teraskonstruktsioonide CE tähis
 • Teraskonstruktsioonide valmistamine. Tehnilised nõuded teraskonstruktsioonidele EVS-EN 1090-2.
  • Ehitamisklass
  • Korrosioonitõrjest tulenev pinna ettevalmistusklass
  • Ehitushälvete klass
 • Kvaliteedidokumendid
  • Kvaliteediplaan
  • Keevitustöödeplaan
 • Keevitamine
  • Ehituskonstruktsioonid, terastorud, raudbetoonkonstruktsioonid
  • Keevituse kvaliteedinõuded metallide keevitamisel
  • Keevitustööde EVS-EN ISO 5817:2014 Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi
  • Keevitajate pädevus
  • Keevitustööde koordinaator ja keevitustööde koordinaatori kohustused
 • Keeviste visuaalne kontroll
  • Keeviste NTD kontroll ja teised kontrolli meetodid ja võimalused
  • Poltliited, ankrupoldid ja nende vastavuse tõendamine.
  • Teraskonstruktsioonide poltliidete komplekt ja komplektsus.
 • Lühiülevaade korrosioonitõrjest
  • Keskkonnaklass ja keskkonnaklassile vastavad korrosioonikaitse nõuded
  • Tsingitud teraskonstruktsioonid
  • Terase kuumtsinkimine
  • Terasele tsingi termiline pihustamine
  • Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje kaitsvate värvkattesüsteemidega
 • Enamlevinud projekteerimisvead
  • EVS-EN 1090-2-2018 Nõuete mittekajastamine ehitusprojektis
  • Keevitusvead
  • Pindade ettevalmistusvead
  • Korrosioonikaitsevead
  • Teraspindade korrosioonikaitse parandamine

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • tunneb ja teab tehnilisi nõudeid teraskonstruktsioonidel valmistamisele
 • tunneb ja teab teraskonstruktsioonide keevitamisele esitatavaid nõudeid
 • tunneb ja tea korosjoonikaitse nõudeid
 • tunneb ära ja oskab vältida projekteerimisvigu, keevitusvigu, pindade ettevalmistamise vigu ning korrosioonikaitsevigu

Koolituse täies mahus läbinud osalenule väljastatakse tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Jaak Sori, volitatud ehitusinsener tase 8, J-Inseneribüroo OÜ

Lisainfo:
Koolitusele registreerimise järgselt saadame kinnituse ja koolitusarve. Addenda OÜ väljastab e-arve kohuslastele seadusega vastava arve 24 tunni jooksul e-arvete keskkonda.
Koolituse loobumisel palun teatada kirjalikult vähemalt 2 tööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ehituslikud teraskonstruktsioonid

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.