Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ergonoomika koolitus hooldustöötajale

Koolituse eesmärk on anda hooldustöötajatele ergonoomikaga seotud teadmised ja praktilised oskused

Koolituse sihtgrupp: hooldustöötajad, kes puutuvad oma töös kokku erihoolt vajavate patsientidega

Õppe alustamise tingimus(ed): koolituse läbiviidava keele oskus, teadmised hooldustöötaja alusteadmistest

Koolituse sisu:

 • Ergonoomika tähendus, mida see tähenda ja hõlmab töökohal / töötaja vaates, riietus, jalanõud
 • Abivahendid ja nende olulisus (proovimine enda ja kolleegi peal)
 • Ilma abivahenditeta kliendi liigutamine voodis, ratastoolis, vajadusel põrandalt üles
 • Abivahenditega (erinevad libilinad) liigutamine voodis üles-alla, külgedele
 • Siirdumine voodist ratastooli ja tagasi abivahendidega / ilma abivahenditeta
 • Ratastoolid, tõstukid, erinevad teisaldus vahendid
 • Igapäevatöös kasutatavad hooldustarvikud

Koolituse lõpuks õppija:

 • Teab ja arvestab ergonoomika erisusi
 • Saab ülevaate erinevatest ergonoomika abivahenditest ja hooldustarvikutest
 • Saab esmase ergonoomiliste võtete kogemuse või meeldetuletuse kasutades juhendamisel õigeid võtteid ja vahendeid

Koolitaja:
Kaido Voogla töötab aastast 1998 Tallinna Kiirabis, 2009 aastas alates on vahetuse välijuht. Aastast 2010 õpetab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis hooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid ja koduhooldustöötajaid. Puutub kokku erinevate invahenditega aastast 2013 aastast ja erinevate igapäevaste abivahenditega puutub kokku juba 2003 aastas.

Õppemeetodid: Loeng, arutelud, praktilised ülesanded

Koolituse lõpus väljastatavad dokumendid:

 • TUNNISTUS – väljastatakse õppijale, kes on täitnud kõik koolituse lõpetamise tingimused.
 • TÕEND – väljastatakse õppijale, kui õppetingimused ja õpiväljundid said osaliselt täidetud ning omandatud.

Koolituse lõpetamise eelduseks on osalemine 100% auditoorsetes tundides.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ergonoomika koolitus hooldustöötajale

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.