Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Eripedagoogilised meetodid ja oskused ainetunnis

Eesmärk on tutvustada õpetajatele mitmekesiseid meetodeid, millega erivajadustega õpilast õpetada ning samuti tutvustada dokumentatsiooni ja selle täitmise põhimõtteid.

Sihtgrupp:
Põhikooli II ja III kooliastme õpetajad

Kursuse sisu:

  • tunneb erinevaid erivajadusi ja nende erivajadustega seotud eripärasid;
  • mitmekesised meetodid erivajadustega õppija toetamiseks;
  • individuaalse arengu kaart ja selle täitmine;
  • keskkonna kujundamine erivajadusega õppurile sobivaks;
  • diferentseerimise algtõed ja -oskused
  • käitumise tugikava ja individuaalne õppekava;
  • abiõpetaja ja tugiisiku roll.

Koolitaja:
Kristiina Vaikmets
töötab igapäevaselt Tallinna Heleni Koolis ja omab lastega töötamise kogemust juba üle 10 aasta. Sealhulgas on kogemus olemas nii lasteaia tööst, muukeelsete õpilastega kui ka erivajadustega õpilastega töös. Enda oskusi digivaldkonnas on ta täiendanud Tartu Ülikoolis õppides informaatikaõpetuse õpetajaks. Varasemalt on ta õppinud Tallinna Ülikoolis ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajaks. Õpetajana meeldib talle lõimida erinevaid digitaalseid võimalusi õppimisse. See muudab tunnid põnevamaks ja mitmekülgsemaks. Õpetajana meeldib talle ise erinevaid õppeülesandeid disainida, kui ka pidevalt ennast täiendada ja uusi asju õppida. Seda tõendab ka omandatud meisterõpetaja kutse.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Luwi Koolituskeskus. Koolitame haridustöötajaid, lapsehoidjaid, hooldustöötajaid, tugiisikuid, tegevusjuhendajaid ja kogemusnõustajaid. Pakume esmaabi ja tööohutuse täiend- ja väljaõppekoolitusi. Koolitusi korraldatakse koostöös Koolituskeskusega Reiting. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Eripedagoogilised meetodid ja oskused ainetunnis