Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ettevõtte süsinikjalajälje mõõtmine

Ettevalmistus CO2 heitmete andmete ja kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuri aruande koostamiseks, mida saab kasutada riigihangetel, investorsuhetes ja asutustega suhtluses edu toovalt.

Eesmärgid:

 • tutvuda kasvuhoonegaaside ja globaalse soojenemise alustaladega;
 • mõista CO2 heitmete mõõtmise tähtsust ettevõtluskeskkonnas, nende tõlgendamist ja analüüsimist;
 • saada praktilisi nõuandeid, kuidas ettevõtte panna keskkonnasäästlikkumalt ja jätkusuutlikumalt tööle kasutades tööriistu, mida kasutatakse üle maailma.

Sihtgrupp
Ettevõtte keskastmejuhid ja spetsialistid, kelle vastutusaladesse jäävad keskkonnateemad. Koolitusel osalejateks sobivad ka spetsialistid, keskastme juhid ning ettevõtete juhid, kelle ettevõttes pole eraldi keskkonnajuhti/spetsialisti CO2 mõõtmiste teostamiseks. Samuti sobilik ettevõtete töötajatele lihtsalt teadmiste laiendamiseks. Koolitus on sobilik ka ettevõtetele, kes osalevad riigihangetes.

Koolituse sisu:

 • Sissejuhatus tööstusökoloogiasse 60 min
  • Jätkusuutlikkuse lahti seletamine, sh näited.
  • Kuidas tekivad kasvuhoonegaasid ja mida nad teevad Maaga?
  • Mis olulisus on mitmekesisuse hoidmisel?
 • Isikliku planeedi jalajälje arvutamine veebitööriistaga. 30 min
  • Mitu maad minu elutegevuseks vaja on?
  • Kuidas üksikisik mõju avaldada saab?
 • Ettevõtluse mõju keskkonnale ja tööstusökoloogia alused. 60 min
  • Millised tööstused tekitavad kõige rohkem saastet?
  • Kuidas saastet mõõdetakse ettevõtlusel?
  • Mis on olelusring?
  • CO2 ühikud ja nende mõõtmine.
 • Ettevõtte CO2 jalajälje arvutamine kasutades tasuta kättesaadavaid metoodikaid ja vahendeid. 2 t
  • Erinevad meetodid CO2 heitmete mõõtmiseks (nt otsene mõõtmine, energiatarbimise põhjal hinnanguline arvutus jne).
  • Andmete kogumise ja haldamise tehnikad CO2 heitmete mõõtmiseks.
  • Olemasolevatele andmetele tuginedes ettevõtte eeldatava CO2 emissioonide hulga mõõtmine tonnides.
  • See number aitab identifitseerida kõige kõrgema emissioonidega osasid ärist ning näha ärilisi võimalusi nende vähendamiseks.
  • Keskendutakse esimese astme emissioonidele.
 • Tulemuste analüüs ja edasised sammud. 30 min
  • Strateegiad CO2 heitmete ja süsiniku jalajälje vähendamiseks.
 • Ringmajanduslikud mudelid reaalsest maailmast 30 min
  • Ringmajanduslike ärimudelite tutvustamine.
  • Millised ettevõtted kasutavad ringmajanduslikke mudeleid?
  • Kuidas väikeste sammudega ise alustada?
  • Erinevad meetmed ja nende tutvustus.

Koolituse läbinu:

 • Omab süsteemset ülevaadet keskkonnaharidusest
 • Eristab kasvuhoonegaase, süsinikku ja süsinikdioksiidi
 • Mõistab kliima soojenemise põhimehhanisme
 • Teadvustab jätkusuutlikkuse printsiipe
 • Leiab viise oma ettevõtet keskkonnasõbralikumaks muuta
 • Kinnistab teadmisi keskkonnaharidusest ning mõistab seeläbi, millised keskkonna käitumistavasid omab tema ettevõte
 • Teab milleks suurettevõtted kasutavad CO2 emissioonide mõõtmist ja kuidas tavaliselt kasutatakse spetsialiste või konsultatsiooniettevõtteid nende mõõtmiseks
 • Kaardistab oma tööstuse võimalikud heitmeallikad
 • Kasutab CO2 mõõtmise tulemusi turunduseks või toetuste taotlemiseks

Pärast koolitust väljastatakse elektrooniline tõend

Hind sisaldab: reaalajas interaktiivne koolitus interneti teel põimitud praktiliste ülesannetega, elektroonilised õppematerjalid, juurdepääs tööriistadele ettevõtte CO2 heitmete arvutamiseks, videod ja lisamaterjalid praktilistest näidetest

Koolitaja:
Justin Hein

Justin on TalTechi lõpetanud tööstusökoloog. Keskendus oma õpingutes nii keskkonnajuhtimisele kui ka ringmajanduse süsteemidele ja elutsükli hindamisele, et ehitada jätkusuutlikumat tulevikku. Eriline kogemus on efektiivsete mikroorganismidega, mis muudavad jäätmevood kasumlikuks ressursiks. Lisaks omab kogemust erinevate rahvusvaheliste rahastajatega, kohalike omavalitsuste, riiklike ettevõtete ja tööstuse ettevõtetega.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ettevõtte süsinikjalajälje mõõtmine

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.