Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Exit intervjuu – tööriist juhile ja personalijuhile

Koolituse eesmärgiks on teadvustada exit intervjuude olulisust organisatsioonikultuuri kujundamisel, olemasoleva personali motiveerimisel ning tööandja maine kujundamisel. Koolitusel osaleja omandab exit intervjuude eduka läbiviimise viisid ning saab nõuandeid exit intervjuude pööramiseks organisatsiooni kasuks.

Olukord, kus töötaja lahkub organisatsioonist, on keeruline kõigile osapooltele: nii juhile, lahkuvale töötajale enesele kui ka kolleegidele, kes jäävad. Juht seisab väljakutse ees, kuidas see keeruline olukord  kõigi osapoolte jaoks parimal viisil lahendada ning  personalijuhi roll on juhti igakülgselt toetada. Exit intervjuu ehk lahkumisvestlus tuleb siinkohal appi.

Exit intervjuu täidab erinevaid eesmärke: ta on töötaja lahkumisel tagasiside saamise ning andmise vahend, kuid samas suuremas vaates organisatsiooni- ning juhtimiskultuuri peegel ning abiks ettevõtte brändingul ning värbamisel. Koolitusel räägime põhjalikult, millised on eduka exit intervjuu kui olulise juhtimistööriista tunnused ja tulemused.

Koolituse eesmärk on teadvustada exit intervjuude olulisust organisatsioonikultuuri kujundamisel, personali motiveerimisel ning tööandja maine kujundamisel.

Sihtgrupp:
Tipp-, keskastme- ja esmatasandijuhid, personalijuhid ja -spetsialistid, finantsjuhid ja -spetsialistid, raamatupidajad, sekretärid-assistendid ja kõik teised, kes lisaks oma põhitööle tegelevad ka personalitööga.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Exit intervjuu mõiste ja olemus
  • Mis on exit intervjuu ning miks on see vajalik?
  • Milline on otsese juhi ning personalijuhi roll exit intervjuu läbiviimisel?
  • Mille poolest erineb exit intervjuu arenguvestlusest ja 1:1 vestlusest?
  • Milline on exit intervjuu struktuur ja küsimused?
  • Kui pikk on exit intervjuu?
  • Milliseid teemasid exit intervjuul käsitleda?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Exit intervjuu kui juhtimistööriist
  • Millised on erinevate osapoolte ootused exit intervjuule?
  • Miks juhid ei armasta exit intervjuusid pidada?
  • Millist tagasisidet organisatsioon vajab?
  • Kuidas tagasisidet küsida ja anda?
  • Kuidas exit intervjuud üles ehitada?
  • Kuidas suhtuda kriitikasse?
  • Kuidas toetada meeskonda kolleegi lahkumisel?
  • Kuidas aitab exit intervjuude kultuur kaasa meeskonnatunde ning organisatsioonikultuuri kujundamisele?
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Exit intervjuu kui tööandja brändi kujundaja
  • Mis on exit intervjuu kasu organisatsioonile?
  • Millal võib kasu asemel tekkida kahju ehk millised on vead exit intervjuude pidamisel?
  • Kuidas hoida suhteid lahkunud töötajatega?
  • Kas värvata lahkunud töötajat tagasi?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab, kuidas exit intervjuude oskuslik läbiviimine on võimalik panna organisatsiooni arendamise kasuks tööle;
 • omandab exit intervjuude eduka läbiviimise viisid ja oskab edukalt exit intervjuud läbi viia;
 • on saanud nõuandeid exit intervjuude pööramiseks ettevõtte kasuks;
 • oskab näha exit intervjuud, kui juhi tööriista meeskonna ja organisatsioonikultuuri kujundamisel;
 • teab, millised on juhi ja personalijuhi rollid exit intervjuude läbiviimisel;
 • mõistab, kuidas exit intervjuu võib olla tööandja maine kujundamisel määrava tähtsusega;
 • teab peamisi vigu, mida tehakse vestluste ja jutuajamiste puhul, kui töötajad lahkuvad;
 • teab, kuidas tegeleda tööle jääva meeskonnaga ja hoida meeskonnavaimu.

Koolitaja:
Irene Metsis omab personalijuhtimise valdkonna kogemust üle 25 aasta olles töötanud personalijuhina Eesti Energias, Majandusministeeriumis, Elionis ja Skanskas. Alates 2013. aastast töötab Irene rahvusvahelises turvalahendusi pakkuvas ettevõttes G4S Eesti personalidirektorina. Irene on lõpetanud EBS-is rahvusvahelise ärijuhtimise eriala, läbinud mitmeid juhtimis- ja nõustamisalaseid treeninguid. Omab praktilist juhtimiskogemust  meeskonna ja ärivaldkonna juhtimisel, on õppinud psühholoogiat ja hetkel täiendab end EBS Executive programmi.  Irene on teinud koostööd ettevõtete nõustamisel ning tegutseb koolitaja ja konsultandina. Peale põhitöö on Irene ka Abi-ja Teraapiakoerte Ühingu liige.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Exit intervjuu – tööriist juhile ja personalijuhile