Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Haridusasutuste tööohutuse koolitus

Koolitusele on oodatud: Haridusasutuse töökeskkonnaspetsialist, -volinik või haridusasutuse töötaja, kellele antud teema pakub huvi.

Veebikoolitusel on mugav osaleda sülearvutiga (võimalik on ka nutitelefoniga, tahvelarvutiga, lauaarvutiga).  Veendu, et oleks hea internetiühendus. Sülearvutitel on kaamera ja mikrofon sisse ehitatud. Lauaarvutiga osaledes on hea – lisada lauaarvutile veebikaamera ning kõrvaklapid, kasutada saab ka nutitelefoni kõrvaklappe (kui see võimalus on olemas).

Koolituse sisu:

 • Nõuded haridusasutuse töökeskkonnale. Milline seos on tervisekaitsenõuetega?
 • Olulist ohuteguritest – haridusasutuse töötaja peamised riskid. Eriti aktuaalsed teemad – bioloogilised ohutegurid (SARS-Covid). Psühhosotsiaalsed tegurid – kuidas õigel ajal märgata, et vältida „tagantjärele tarkust“.
  • Kas ja kuidas täiendada nende teemade valguses riskianalüüsi.
 • Tööohutus haridusasutuses – kohustuslikud dokumendid. Kuidas neid siduda tuleohutuse ja muude valdkondade dokumentidega, et vältida dubleerimist.
 • Tööohutusalaste ülesannete täitjad – töökeskkonnaspetsialist, -volinik, esmaabiandjad.
 • Kokkuvõte, küsimused-vastused.

 Koolituse läbinud isik:

 • Saab ülevaate nõudetest haridusasutuse töökeskkonnale.
 • Oskab hinnata olulisi ohutegureid.
 • Teab, millised on tööohutuse kohustuslikud dokumendid.
 • Hindab kuna ja kuidas täiendada riskianalüüsi.

Koolitaja:
Ille Nakurt-Murumaa
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. Omab Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistrikraadi. Töötanud erinavates asutustes alates 1995 aastast juriidilise oskakonna juhatajana, administratsiooni juhina, tööohutuse talituse juhatajana. On töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja. On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused. Täiskasvanute koolitajana on tegev alates 2003. aastast.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Täienduskeskus on loodud täiskasvanute täiendusõppe haridusse panustamise eesmärgil. Koolitusi korraldame üle Eesti ning järjest rohkem koguvad populaarsust asutusesisesed koolitused. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Haridusasutuste tööohutuse koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.