Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Hügieenipass

Hügieenipassi 5 AK H koolitus, baaskoolitus I eksamiks ettevalmistav koolitus
Mis on Hügieenipass? Hügieenipass on ainuke aktsepteeritud toidukäitlemise teadmisi tõendav dokument Soome Vabariigis, mida tunnustab Evira. Eestis taotlevad Hügieenipassi need, kes soovivad, et sertifikaadi kehtivus oleks piiramatu. Kindlasti tuleb ettevõtte enesekontrolliplaanis nimetada, millised ametikohad võivad läbida Hügieenipassi koolitust ja taodelda kehtivusajata Hügieenipassi.

Sihtgrupp:
Isik, kes soovib töötada Eestis toidu käsitsejana. Koolituse läbides saavad ettevalmistuse sooritada Hügieenipassi eksam. Hügieenipassi eksami eduka läbimise järgselt väljastatakse pass, millel puudub kehtivusaeg. (NB. Hügieenipassi kehtivus on sõltuvuses inimese käitumisega ettevõttes ja seda kontrollib VTA). Siia kuuluvad näiteks: peakokad, iga-aastased suvised praktikandid, stjuuardessid, laevatöötajad.

Isik, kes soovib töötada Soomes toidu käsitsejana ja läheb eksamit sooritama Soome. Toiduainete hügieenireeglid on reguleeritud EÜ määruses 852/2004, ja Toiduaktis (23/2006) ning selle muudatuses (muudatused äratoodud siin: https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2006/20060023). Toidukäsitsejad, kes peavad omama hügieenipassi on selgitatud Toiduaktis sektsioon 27. Siia kuuluvad näiteks kohvikute, restoranide, köökide, erinevate kioskite, kiirtoidurestoranide, toidupoodide ja toidutootmise tehase töötajad. Märkus: hügieenipassi peavad omama ka need, kes puutuvad kokku lahtise kiirestirikneva toiduga kokku rohkem kui 3 kuud. Toidukäitlejad (ettevõtjad) on kohustatud tagama oma kulul, et töötajad kes puutuvad kokku toiduainetega saaksid väljaõppe ja juhised, mis puudutavad nende tööülesandeid. Hügieenipassi peab omandama 3 kuu jooksul alates tööle asumisest. Kui inimene töötab samas ettevõttes/ tootmises rohkem kui ühe ametipositsiooni peal ning ta puutub kokku lahtise kiirestirikneva toiduga, siis arvutatakse hügieenipassi vajadus tagasiulatuvalt (Toiduakt, sektsioon 27, lõik 2).

Teemad: 

 • Toiduhügieeni olulised aspektid
 • Isiklik hügieen
 • Toidumürgistused
 • Ohud ja riskifaktorid
 • Vastutusalad
 • Puhastus ja desinfitseerimine
 • Enesekontroll HACCP ja seiresüsteem
 • Jäätmekäitlus (nendele, kes Soome lähevad tööle: Oiva-süsteem) ning seadusandlus (sh Euroopa Liidust tulenevad).

Toiduhügieenipassi eksamid koosnevad peamiselt järgmisest seitsmest peatükist:

 • Mikrobioloogia;
 • Toidumürgistused;
 • Hügieenilised töövõtted;
 • Isiklik hügieen;
 • Puhastamine- ja desinfitseerimine;
 • Seiresüsteem käitlemiseruumides;
 • (need kes lähevad Soome, siis Soome) toidu õigusaktid ja institutsioonid.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Greenclean on tunnustatud koolitamisõigusi ja keskust omav osaühing. Meie aitame teid toitlustamiskoha või toiduainetööstuse avamisel (tunnustamine, enesekontrollisüsteem). Puhastamise ja hügieeni alal aitame edendada raha ja aja arukat planeerimist valdkondades (lastehoid, tervishoid, wellness-keskus), kus nõutakse puhtust ning kõrget hügieeni. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Hügieenipass