Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Inglise keele kursus, tase A2

Koolituse eesmärk on arendada inglise keeles rääkimise ja kõnest arusaamise oskust ning julgust ja enesekindlust võõrkeeles suhtlemisel. Õppekava koostamise aluseks on Euroopa keeleõppe raamdokument.

Sihtgrupp:
Täiskasvanud keelehuvilised, taasalgajad, kes kunagi on keelt õppinud, kuid enamuse õpitust juba unustanud.

Teemad:

 • Mina ja teised.
  • mina, minu hobid ning eelistused. Pere, pere traditsioonid.
 • Töö ja töösuhted
  • Info oma tegevuse ja töökoha kohta
  • Tegevused tööl, tööpäeva kirjeldamine ja oma töö tutvustamine.
  • Telefonivestluste pidamine
 • Reisimine ja transport
  • Transpordi- ja reisiteenused.
  • Majutusasutused.
  • Vaatamisväärsused. Reisikirjeldus
 • Kodukoha kirjeldus.
 • Tervis ja tervishoid
 • Vaba aeg ja ajaviide
  • Hobid. Sport. Vaba aja veetmine: Kino, teater, kontsert
 • Keskkond, loodushoid, ilm ja kliima.
 • Linnud, loomad, taimed.

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab kuulamisel aru fraasidest ja sageli kasutatavatest sônadest, mis on vahetult seotud oluliste valdkondadega (nt. info enda ja perekonna kohta, sisseostude tegemine, töö);
 • saab aru lühikeste, lihtsate ja selgelt väljahääldatud ütluste pôhisisust;
 • saab lugemisel aru väga lühikestest lihtsatest tekstidest;
 • oskab leida eeldatavat spetsiifilist infot lihtsatest igapäevatekstidest (nt. reklaamid, tööpakkumised, prospektid, menüüd, sõiduplaanid), samuti saab aru lühikestest lihtsatest isiklikest kirjadest;
 • saab hakkama igapäevastes suhtlusolukordades, mis nôuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
 • oskab kaasa rääkida, ehkki ei oska veel ise vestlust juhtida;
 • oskab kasutada mitmeid fraase ja lauseid, et kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi, elutingimusi, hariduslikku tausta, praegust vôi eelmist tööd.

Õppemeetodid: rollimängud, video vaatamine ja analüüsimine, kuulamis- ja tõlkeharjutused,  grupi- ja paaristöö. Õppetöös kasutab koolitaja enda poolt välja töötatud metoodikat.

Koolitusgrupi suurus: 2-5

Koolitaja:
Natalja Frolova
on inglise keele filoloog,  Express English OÜ asutaja. Natalja on välja töötanud oma õpetamismetoodikat, mille edukalt kasutab juba mitu aastat oma kursustel.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Companion koolitusfima korraldib koolitusi vene ja eesti keeles firmadele ja eraisikutele erinevatel teemadel, rohkem tähelepanu pöörates juriidilise taseme tõstmisele. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Inglise keele kursus, tase A2

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.