Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus

Iga organisatsiooni esindav kiri kujundab selle mainet nii kodu- kui ka välismaal. Lisaks õigekirjale peab korrektne kiri olema selge sõnumiga, viisakas, positiivne ja sõbralik.
Koolitusel saab ülevaate korrektsete ingliskeelsete ametikirjade kirjutamisest rekvisiitide paigutuse ja kirja ülesehituse, õige stiilivaliku ja kaasaegse keelekasutuse osas. Saavutatakse kindlustunne sagedamini ettetulevate ametikirjade ja e-kirjade kirjutamisel.

Koolituse eesmärk:
Omandada põhiteadmisi ingliskeelsete ametikirjade koostamisest, õige stiili valikust (ametlik, mitteametlik) ning korrektsest keelekasutusest sagedamini ettetulevate kirjade kirjutamisel.

Sihtrühm:
Assistendid, juhiabid, sekretärid, büroojuhid, keskastme juhid ja teised, kes soovivad end antud teemas täiendada.

Õppe alustamise tingimused: soovituslik inglise keele tase B1 ja B2.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Ingliskeelsete ametikirjade rekvisiidid, vormistus, tüüpsõnavara
  • Rekvisiitide paigutus, korduma kippuvad küsimused rekvisiitide paigutuse kohta
  • Ingliskeelsed fraasid kirjade alustamiseks ja lõpetamiseks ning viisaka, sõbraliku ja positiivse tooni tagamiseks
  • Harjutused
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Ingliskeelsete kirjade pank
  • Kohtumiste kokkuleppimine ja muutmine
  • Telefonivestluse jm kinnituskirjad
  • Kaaskirjad dokumentide ja arvete saatmisel
  • Infopäringud ja infopäringutele vastamine
  • Kutsed koosolekutele jm üritustele
  • Õnnitlus- ja tänukirjad
  • Vabandused
  • Kaastundeavaldused
  • Harjutused
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 E-kirjad ja E-mail English
  • Pealkirja informatiivsus
  • Ingliskeelsed fraasid e-kirjade alustamiseks, lõpetamiseks, manustele viitamiseks ning e-kirjavahetuses ettetulevate probleemide käsitlemiseks
  • Harjutused
  • Kirjavahemärgid
  • Suur ja väike algustäht
  • Tüüpilised grammatikavead mida vältida
  • Abimees internet

Õpiväljundid
Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab korrektselt vormistada ametikirju;
 • omab ülevaadet selge kirjutamise põhimõtetest (Plain English);
 • tunneb ja oskab valida keeleregistreid sõltuvalt adressaadist;
 • oskab kasutada tüüpkeelendeid ja väljendeid ingliskeelsete kirjade ja e-kirjade kirjutamisel;
 • oskab vältida tüüpvigu;
 • omab ülevaadet internetipõhistest abimaterjalidest.

Koolitaja:
Riina Kütt on lõpetanud Tartu ülikooli inglise filoloogia (cum laude, 1974). Alates 1990. aastate algusest osalenud arvukates välisprojektides (majandus, sotsiaalsfäär), kus töökeeleks on olnud inglise keel. Inglise keele õpetamise kogemus Avaliku Halduse Arengukeskus OÜ, Tallinna Tehnikaülikoolis. Erikursused inglise ametikirjade kirjutamine, ettekannete tegemine ja lühikõnede pidamine; koosolekute juhtimine; small talk; inglise keel kohalikule omavalitsusele, ärikeel. Äripäeva käsiraamat. Juhiabi käsiraamat: Ingliskeelse kirjavahetuse osa autor (2001-2002).

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Ingliskeelsete ametikirjade korrektne vormistus