Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine: isikuandmete kaitse töölepingus ja töötaja terviseandmete regulatsioon. Jälgimisseadmete kasutamine

Koolitusel räägime, millega tuleb arvestada isikuandmete töötlemisel töösuhtes. Räägime, milliseid töötajate isikuandmeid, mis alusel töödelda tohib? Mis on tööandja õgustatud huvi, kuidas viia läbi õigustatud huvide hinnang? Millised on tööandja kohustused töötajate isikuandmete, sh 19.11.2022 Töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatustega jõustunud regulatsioon terviseandmete töötlemisel, millist teavet ja mil viisil tööandja töötajale esitama peab? Millised on töötajate õigused? Kuidas küsida töötaja nõusolek isikuandmete töötlemiseks? 

Koolitusel anname ülevaate kolmest olulisest isikuandmete kaitsega seotud teemast:

 • isikuandmete kaitse ja dokumentatsioon töölepingus
 • töötaja terviseandmete töötlemine
 • jälitusseadmete (kaamera – ja helisalvestised, GPS jt seadmete) kasutamine töökeskkonnas ja mujal

Samuti räägime millised on töötaja kohustused tööandja klientide ja teiste töötajata isikuandmete töötlemisel? Kuidas kehtestada töötajatele isikuandmete töötlemisega seotud kohustused? Mis saab siis, kui töötaja neid kohustus rikub?

Oluline teema töösuhetes on ka kaamerate kasutamine ja/ või kõnede salvestamine töökohal, aga ka töötajate jälgimine autodesse paigutatud GPS-seadmete abil ning arvutite, interneti ja e-posti kasutamise jälgimine erinevatel eesmärkidel, mis samuti tähendavad automaatselt töötajate isikuandmete töötlemist ja kohustust täita mitmeid seadusest tulenevaid kohustusi ja omada dokumente.

Koolituse käigus antakse ülevaade ka erinevate isikuandmete töötlemiseks vajalike dokumentide kohta.

Sihtrühm:
Kõik isikud, kes tegelevad ettevõttes andmekaitsega ja töölepinguliste suhete vormistamisega. Ettevõtte juhid, personalijuhid, andmekaitsespetsialistid, andmekaitsega tegelevad töötajad, töökeskkonnaspetsialistid ja kõik, kes on antud teemast huvitatud

Koolituse eesmärk on:

 • selgitada isikuandmete töötlemise põhimõtteid töösuhetes
 • selgitada tööandja kohustusi töötaja isikuandmete töötlejana
 • selgitada töötaja kohustusi isikuandmete töötlejana
 • anda juhiseid erinevate andmekaitsealaste dokumentide iseseisvaks koostamiseks

Koolituse sisu:

 • Isikuandmete töötlemise alused töösuhetes
  • töölepinguliste kohustuste täitmine, kui isikuandmete töötlemise alus
  • töötaja nõusolek isikuandmete töötlemise alusena
  • tööandja õigustatud huvi isikuandmete töötlemise alusena
  • õigustatud huvi hindamine
  • tööandja teabe andmise kohustus: mis infot ja kuidas töötajatele anda töötajate fotode kasutamisest ning ürituste jäädvustamisest
  • videovalvest ja teistest jälgmisseadmetest töö juures
  • muud tehnilised süsteemid: nt sõrmejäljelugejad tööaja salvestajatena, GPS seadmed töötajate autos jne
 • Millised lepingud töötajatega sõlmida
  • kuidas panna töölepingusse kehtiv isikuandmete kaitse tagamise kohustus
  • mis saab siis kui töötaja kohustust rikub? Kas nt töölepingut saab üles öelda
 • Töötaja terviseandmete regulatsioon
  • üldised põhimõtted töötaja terviseandmete töötlemisel
  • millised muudatused ja uue kohustuse sätestab 19.11.2022 jõustunud töötervishoiu ja -ohutuse seaduse muudatus
  • Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine
 • Isikuandmete töötlemise registri koostamine
  • kellel on kohustus pidada isikuandmete töötlemise registrit
  • mis on töötlemise registri sisu
 • Andmekaitsetingimused
  • andmekaitsetingimuste eesmärk
  • andmekaitsetingimuste sisu
  • näidis
 • Sisekorraeeskiri
  • sisekorraeeskirja eesmärk
  • sisekorraeeskirja sisu
  • sisekorraeeskirja struktuur
 • Isikuandmetega seotud rikkumine
  • rikkumise tuvastamine
  • millal rikkumine dokumenteerida
  • millal teavitada rikkumisest
  • rikkumise dokumenteerimine
  • rikkumisest teavitamine

Iga dokumendi puhul käsitleb koolitaja, kellel on kohustus viidatud dokumente koostada, mis on dokumentide sisu ning antakse näpunäiteid dokumentide iseseisvaks koostamiseks.

Maksumus sisaldab praktilisi teadmisi, elektroonilisi õppematerjale, elektroonilist tõendit.

Õpiväljunditena koolituse läbinu:

 • teab, kuidas töödelda töötajate isikuandmeid töösuhetes
 • teab, kuidas kehtestada töötajatele isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks vajalikud kohustused
 • teab, mis on isikuandmekaitsealase dokumentatsiooni sisu
 • oskab dokumente iseseisvalt koostada

Koolituse läbimisel väljastame tõendi.
Tõendi väljastamise eelduseks on koolituse läbimine täies mahus ning koolitusarve tasumine. Erandkorras võib osaleja saada koolituse läbimist tõendava dokumendi, kui on läbinud õppekavast vähemalt 90%.

Koolitaja:
Liisi Jürgen
, Advokaadibüroo Njord partner ja vandeadvokaat
Vandeadvokaat Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistele küsimustele, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Ta juhib büroo IT-õiguse valdkonda ning on külalislektor Eesti vanimas ja mainekamas ülikoolis – Tartu Ülikoolis. Liisi Jürgen nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Liisi Jürgen osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas.
Liisi Jürgen on mitmete andmekaitsealaste ja IT-õigust puudutavate artiklite autor. Ta on armastatud koolitaja, kes suudab publiku ka kõige keerukamad küsimused lihtsalt lahtiseletada.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Addenda OÜ on erinevate valdkondade koolitustel keskendunud sihtrühma nii hetkelistele kui ka tulevikusuundi arvestatavatele vajadustele ning väärtustele. Addenda OÜ väärtustab oma koolitustelt saadud osalejate tagasisidet, mis on aluseks koolituste ning -programmide muutmiseks või täiustamiseks. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Isikuandmete dokumentatsiooni koostamine: isikuandmete kaitse töölepingus ja töötaja terviseandmete regulatsioon. Jälgimisseadmete kasutamine