Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes

Koolituse eesmärk on tagada õnnetustevaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud täiendkoolitus ettevõttele, kus käideldakse kemikaale ettevõttesiseselt.
Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide kasutamisega kokku puutuvad.

Koolituse sisu:

 • Ülevaade seadusandlusest – CPL, REACH, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus).
 • Riiklik järelevalve – Terviseamet, Tööinspektsioon, Veterinaar- ja Toiduamet, Päästeamet
 • Kemikaalidega seotud mõisted ja klassifitseerimine. Pakendamine ja märgistamine.
 • Ohutusnõuded.
 • Tööandja kohustused (riskianalüüsis kemikaalide käsitlemine, isikukaitsevahendid, ohutusjuhendid).
 • Töötajate õigused, kohustused ja kompetentsus (juhendamine, tunnistused, ohutuskaartide lugemine, ohutud töövõtted, isikukaitsevahendite kasutamine).

Koolituse läbimisel osaleja:

 • Tunneb kemikaaliohutusega seotud seadusandlust ja tunneb kemikaalidega seotud mõisteid ja nende jaotamist
 • Teab kemikaalidega seonduvaid ohte töökeskkonnas
 • Teab kemikaalidega töötamise ohutusnõudeid
 • Oskab otsida infot erinevate kemikaalide kohta
 • Tunneb kemikaalidega seonduvaid õigusi ja kohustusi töökeskkonnas

Koolitaja:
Ille Nakurt-Murumaa
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast OÜ Tondihobu juhataja, töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused “Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel”, “Riskijuhtimise standardid”. Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.

või

Laura Arland
Tööohutuse insener, riskianalüütik (Msc), tööohutuse ja -keskkonna koolitaja. Laura Arland on töötanud Tööinspektsioonis tööinspektorina, erasektoris töökeskkonnaspetsialisti ja riskianalüütikuna, Tallinna Tehnikaülikoolis lektorina. Ta on lõpetanud magistrantuuri ergonoomika erialal ning jätkas õppimist Tallinna Tehnikaülikooli Majandusteaduskonnas doktorantuuris. Laura on kirjutanud teadusartikleid, osalenud rahvusvahelistel konverentsidel ja läbinud palju töökeskkonnaalaseid koolitusi ka välismaal. Laura on esindanud Eestit Euroopa Liidu vanemate tööinspektorite komitees. Lektori, koolitaja ja konsultandina on Laural kogemust üle 11 aasta.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.