Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kemikaaliohutus ettevõttes

Koolituse eesmärk on tagada õnnetustevaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud, ettevõtte juhid

Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile ettevõtetele, kus käideldakse ettevõttesiseselt kemikaale ja/või biotsiide.

Koolituse sisu:

 • Ülevaade õiguslikust regulatsioonist (REACH; CLP, Kemikaaliseadus, Biotsiidiseadus, Töötervishoiu ja tööohutuse seadus). Riiklik järelevalve (Tööinspektsiooni, Terviseameti, Veterinaar- ja Toiduameti, Päästeameti pädevus)
 • Mõisted – KemS – kemikaal, segu, valmistis, ohutuskaart, piktogrammohu- ja hoiatuslaused
 • Tööandja kohustused kemikaaliohutuse tagamisel, riskianalüüsi (töökeskkonna riskianalüüs, hädaolukorra riskianalüüs, hädaolukorra lahendamise plaan (HOLP)) alusel, ohutusjuhendid, ja isikukaitsevahendid
 • Töötajate üldine kemikaaliohutusalane kompetentsus (ohutuskaardid, juhendamine ja väljaõpe, pädevustunnistused)
 • Töötaja kohustused kemikaalide (juhenditest kinnipidamine, sh ohutuskaartide lugemine; ohutud töövõtted, kaitsevahendite kasutamine)
 • Esmaabi kemikaaliõnnetuste korral – hädaolukorras tegutsemine, evakuatsioon, vahendid, esmaabiandja väljaõpe, tegutsemine (tööandja, töötaja kohustused)
 • Teadmiste kontroll

Koolituse läbimisel osaleja:

 • teab kemikaalide seadusandlikke aluseid
 • teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond; – teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta
 • oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid
 • teab oma kemikaalide ohutusealaseid kohustusi ja õigusi

Koolitaja:
Mari-Liis Štrik-Ott
On töötanud üle kümne aasta erinevates Eesti suurimates keemiatööstusettevõtetes kvaliteedi- ning tööohutusjuhina. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis keskkonnatehnoloogia eriala. Omandas 2019. a ergonoomi magistrikraadi Maaülikoolis. On läbi viinud töötervishoiu ja -ohutuse alaseid koolitusi nii ülikoolides, põllumajandus-, tootmis- ja keemiatööstusettevõtetes, sh laborites. Omab väga suurt praktilist töökogemust koostades erinevate valdkondade tööohutuse dokumentatsiooni, sh riskianalüüs.

Lisainfo:

 • Koolitus lõppeb testiga ning edukalt läbinutele väljastatakse tunnistus.
 • Koolitusele registreerunule saadame paar päeva enne koolituse toimumisaega e-postiga juhised, kuidas e-koolitusest saab osa võtta. Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti või nutitelefon ja korralik Interneti-ühendus. Soovitav on kasutada ka mikrofoni, sel juhul on võimalik koolituse toimumise ajal koolitajalt suuliselt küsimusi küsida. Mikrofoni puudumisel saab küsida küsimusi kirjalikult.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kemikaaliohutus ettevõttes

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.