Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes

Koolituse eesmärk on tagada õnnetustevaba töökeskkond töötamisel kemikaalidega.

Sihtgrupp:
Töökeskkonnaspetsialistid, -volinikud, kemikaaliohutuse eest vastutavad isikud täiendkoolitus ettevõttele, kus käideldakse kemikaale ettevõttesiseselt.
Koolitus on vajalik ja nõutav kõigile, kes ettevõttes kemikaalide kasutamisega kokku puutuvad.

 

Koolituse sisu:

  1. Sissejuhatus: REACH, CLP, KEMIKAALISEADUS – kemikaalialane seadusandlus;
  2. Kemikaalide klassifitseerimine, pakendamine ja märgistamine;
  3. Kuidas lugeda kemikaaliohutuskaarti?
  4. Ohutusnõuded: kemikaalide mõju tervisele ja keskkonnale;
  5. Tööandja ja töötaja kohustused ning õigused.

Õpiväljundid.
Osalenu:

  • Teab kemikaaliohutuse seadusandlikke aluseid;
  • Teab põhimõtteid, kuidas kemikaale klassifitseeritakse, kuidas nad peavad olema korrektselt pakendatud ja märgistatud, et tagada ohutu töökeskkond;
  • Teab kust leida ning kuidas lugeda kemikaalist tulenevate ohtude kohta;
  • Oskab töötades kemikaalidega kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid;
  • Teab oma kemikaaliohutusealaseid kohustusi ja õigusi.

Koolitaja:
Ille Nakurt-Murumaa
Töötervishoiu ja tööohutuse ning tööõiguse koolitaja-praktik. On omandanud Õigusinstituudis kõrghariduse. Töötanud AS Rakvere Lihakombinaadis administratsiooni juhina, SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas tööohutuse talituse juhatajana ja on 2013. aastast OÜ Tondihobu juhataja, töökeskkonna ja tööõiguse valdkonna koolitaja ning konsultant, õigusnõustaja (kohtuvaidlused, riigihankedokumentide ettevalmistamise nõustamine jms) On läbinud mitmeid erinevaid erialaseid täiendkoolitusi, nt juhtimis- jms koolitused SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolituskeskuses, Interna OÜ poolt korraldatud juhtimissüsteemide siseaudiitorite koolitusi, EVS, Bureau Veritas koolitused “Nõuded valgustusele sise- ja välistöökohtadel”, “Riskijuhtimise standardid”. Ka kogemus koolitajana ei ole Illel sugugi mitte väike. Alates 2003. aastast nii 8h kui ka 24h töötervishoiu koolitused. Aastate jooksul on lektorina läbi viidud sadu koolitusi. Tööõiguse 4-8tunniseid koolitusi alates aastast 2003-2013 nii SA PERH struktuuriüksuste juhtidele kui ka Juunika Koolitus OÜle 2008. aastast kuni tänaseni.

Koolituse hind sisaldab: auditoorne koolitus, õppematerjalid, tunnistus, kohvipaus.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Juunika Koolitus OÜ. Täiskasvanute koolitusasutuse Juunika Õppekeskuse põhitegevusala on täiskasvanute koolitamine. Koolitustegevusega alustasime 1997. aastal Tartus. Täna korraldame koolitusi üle Eesti kõigis maakondades. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kemikaaliohutus Sinu ettevõttes