Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?

Koolitusel omandame teadmisi kompententsimudeli rakendamise olulisusest ja eelistest ning organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega sidumiseks. Õpime, kuidas hästi töötavat kompentsimudelit luua ja värbamisel, personali hindamisel ning arendamisel reaalselt kasutada.

Iga ametikoht eeldab teatud kompetentse, mis tulenevad tööülesannete tulemuslikuks sooritamiseks vajalikest nõudmistest. Ametikohast tingitud kompetentsidel on oluline roll nii tööjõu värbamisel, hindamisel, tasustamisel kui ka töötajate arendamisel ning organisatsiooni eesmärkide seadmisel.
Ametikohapõhiste kompetentside määratlemiseks on tõhus kasutada kompetentsimudeleid, mis loovad raamistiku tööülesannete nõuetest ja ootustest.

Koolituse eesmärk:
Omandada teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi kompetentsimudeli loomiseks ja rakendamiseks era- ja avalikus sektoris.

Sihtgrupp:
Koolitus- ja arendusjuhid ning -spetsialistid, tipp-, keskastme- ja esmatasandi juhid ning kõik teised spetsialistid, kes vastutavad organisatsiooni ja töötajate arengu toetamise eest.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Mis on kompetentsimudel ja miks see vajalik on?
  • Erinevad lähenemised kompetentside mõistele
  • Kompetentsimudelite kiitus ja kriitika
  • Kompetentsid ja võtmekompetentsid
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Kuidas luua tulemuslikku kompetentsimudelit?
  • Kompetentsimudeli seos organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega
  • Kompetentsimudeli koostamine
  • Kompetentsimudelite ühtlustamine
  • Juhi ja personalitöötaja roll kompetentsimudeli loomisel
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–15.30 Kuidas ja kus rakendada kompetentsimudelit?
  • Millele pöörata tähelepanu kompetentsimudelite rakendamisel?
  • Kompetentsimudeli kasutamise võimalused
  • Kompetentsimudeli hindamine ja uuendamine

Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab, miks on vajalik kompetentsimudeli rakendamine organisatsioonis;
 • teab, kuidas luua töö eripärast tulenevat kompetentsimudelit;
 • teab, kuidas siduda kompetentsimudelit organisatsiooni strateegiliste eesmärkidega;
 • oskab kasutada kompetentsimudelit värbamisel, personali hindamisel ja arendamisel.

Koolitaja:
Kadri Uukkivi
on koolitusvaldkonnas tegev olnud aastast 2003. Kadri on lõpetanud Tallinna Ülikooli andragoogika eriala. Tööalaselt on vedanud nii avalikus kui ka erasektoris koolitus- ja arendustegevusi ning on töötanud Sotsiaalkindlustusametis personalijuhina.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kompetentsimudel – kuidas luua ja tulemuslikult rakendada?