Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kompetentsimudeli koostamise koolitus

Kompetentsimudel on baas, millele saab toetuda paljude personalivaldkonna küsimuste lahendamine nagu värbamine, koolitus, töökoha hindamine, töötajate arendamine jne.

Kursuse eesmärgiks on toetada kompetentsimudeli koostamise praktilise oskuse kujunemist

 • Kuidas kindlustada, et organisatsiooni igal töökohal töötaks selle rolli jaoks kompetentne inimene?
 • Kuidas tagada, et töökohale värvataks töötaja, kes on just selle töökoha ning ka organisatsiooni vajaduste jaoks sobivate oskuste ja isikuomadustega?
 • Kuidas tagada uuele töötajale just tema rolli jaoks vajalik koolitus?

Üks võimalik lahendus on läheneda süsteemselt – läbi kompetentsimudeli.

 • Kompetentsimudeli koostamine tähendab töötaja töörolli täitmiseks vajalike kompetentside ehk pädevuste määratlemist, arvestades ka organisatsiooni äristrateegiast tulenevat vajadust.
 • Paljudele ametitele on juba kirjeldatud ära standardsed kompetentsid, mida on vaja vaid organisatsiooni vajadustega kohandada. On aga palju ameti- või töökohti, millele kompetentsikirjeldusi olemas ei ole või olemasolevad kirjeldused ei sobi kaugeltki organisatsiooni vajadustega.
 • Kompetentsimudeli koostamise kursus keskendub kompetentsimudeli koostamisele meetodil, kus kasutatakse töö analüüsi – see tagab, et kompetentsimudel on seotud nii konkreetse töö erinevate ülesannetega kui ka organisatsiooni väärtustega.
 • Kompetentsimudeli koostamise koolitus on suunatud eelkõige ettevõtte või organisatsiooni personali- või koolitusvaldkonna töötajatele, aga miks mitte ka laiemale huviliste ringile.

Sihtgrupp
Kursusele on oodatud inimesed, kelle töö on seotud personali arengu ja koolitusega (ettevõtte juhid, personalijuhid või -spetsialistid, koolitusspetsialistid jne) või kellel on lihtsalt huvi ja soov omandada kompetentsimudeli koostamise alaseid praktilisi oskuseid.

Kursuse sisu:

 • kompetentsimudeli tähendus ja eesmärk;
 • kompetentsi definitsioon, eri liiki kompetentsid, nende kirjeldused, allikad, OSKA raport;
 • kompetentsimudeli erinevad kasutamisvõimalused;
 • ülevaade kompetentsimudeli koostamise erinevatest võimalustest;
 • töö analüüs – milleks ja mis juhul vajalik;
 • praktiline töö analüüs;
 • kompetentside kaardistamine töö analüüs;
 • kompetentside analüüs ja hindamine;
 • organisatsiooni strateegilised eesmärgid;
 • praktiline kompetentside analüüsimine ja hindamine, arvestades organisatsiooni strateegilisi eesmärke
 • kompetentsimudeli vormistamine

Maht: 12 tundi auditoorset õpet, 12 tundi praktikat õppekeskkonnas ja 16 tundi iseseisvat tööd

Koolitaja:
Rita Lepik
on andragoog, kes on täiskasvanute koolitamisega tegelenud aastast 2008, keskendudes just kompetentsipõhise koolituse teemale. Selle käigus on kogemusi tulnud ka sellistes valdkondades nagu töö analüüs ja kompetentside määratlemine, hindamine ja analüüs. Koolitaja Rita on praktik, kes on oma praktilised oskused omandanud rahvusvahelistel kursustel ning teoreetilised teadmised Talliinna Ülikooli andragoogika magistriõppes. Rita omab täiskasvanute koolitaja kutset, 7 tase.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kompetentsimudeli koostamise koolitus

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.