Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika

Koolituse eesmärk on anda teadmised, kuidas koondada seaduse nõudeid järgides ning tööandjana vältida võimalikke töövaidlusi.

Koondamine on ebameeldiv ning raske kogemus nii töötajale kui ka tööandjale. Juriidiliselt korrektselt läbiviidud koondamine aitab vältida hilisemaid töövaidlusi ning vaatamata keerulisele olukorrale säilitada sõbralik õhkkond kollektiivis. Millal ja keda võib koondada ning kui suur peab olema hüvitis? Milliseid nüansse tuleb koondamise protsessi puhul silmas pidada ning millised on erijuhtumid? Millised täiendavad kohustused kaasnevad tööandjale? Koolitusel tuuakse läbivalt näiteid kohtupraktikast.

Sihtrühm:
Ettevõttete ja asutuste juhid, personalijuhid, keskastmejuhid ning kõik teised, kes tegelevad organisatsioonis töölepingu lõpetamisega.

Programm:

 • 09:50 – 10:00 Kogunemine veebikeskkonda
 • 10:00 – 11:30 Kuidas koondada õiguslikult korrektselt?
  • Koondamissituatsioon – millal tekib vajadus ning mida see õiguslikult eeldab?
  • Kui vabalt saab tööandja otsustada, kes on koondatav(ad)?
  • Mida silmas pidada koondamise erijuhtumite (katseajal olev töötaja, lapsehoolduspuhkusel olev/naasev töötaja, alaealine, väikelast kasvatav isik) korral?
  • Koondamisteate vormistamise nõuded
 • 11:30 – 11:45 Sirutuspaus
 • 11:45 – 13:15 Koolitus jätkub
  • Teise töö pakkumise ning täiendõppe korraldamise kohustus
  • Vähema etteteatamise hüvitamine, koondamishüvitis
  • Kas tähtajalise lepinguga töötajat saab koondada?
  • Kollektiivse koondamise erikord – kuidas erineb kollektiivne koondamine tavalisest?
  • Millised on muud koondamisega kaasnevad kohustused?

Koolituse läbinu teab, millal tekib koondamise vajadus ja õigus, on teadlik olulistest nüanssidest ning peamistest vigadest, mida koondamise juures tehakse ning oskab neid vältida.

Koolitaja:
Gaabriel Tavits
Tartu Ülikool, töö- ja sotsiaalhooldusõiguse professor; õigusteaduskonna direktor
Gaabriel Tavits (doctor iuris) on Tartu Ülikooli sotsiaalõiguse professor, õigusteaduskonna direktor ning Advokaadibüroo Pacta vandeadvokaat. Ta on raamatute „Avaliku teenistuse õiguslikud alused“ ja „Sotsiaalhooldusõigus“ autor ning raamatu „Tööõigus“ kaasautor. Lisaks on Gaabriel Tavits välja andnud ka mitmeid artikleid ja publikatsioone.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Eesti Koolitus- ja Konverentsikeskus korraldab konverentse ja koolitusi, mille sisu loomisel keskendutakse ennekõike kliendi ootustele ning rahulolule. Loome aastas ligikaudu poolsada originaalset koolitust ning kümmekond visiooni- ja erialakonverentsi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Koondamisega seotud olulised õiguslikud küsimused ja kohtupraktika

NB! Hetkel ei ole koolitusel aktiivset toimumisaega.
Kui soovid, et teavitaksime Sind, kui see või mõni sarnane koolitus taas toimumas on, siis palun jäta meile oma kontaktandmed ja täpsem soov.
Soovin teavitust kuni kuu jooksul.