Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine

Eesmärgiks on tutvuda kirjakeelenormide muudatustega ning täiustada oma emakeeleoskust, et tunda end kindlalt ametikirjade ja ametlike tekstide koostamisel.

Sihtgrupp:
Ettevõtete töötajad, kes koostavad ametikirju ja ametlikke tekste ning suhtlevad kirja teel.

Teemad:

 • Kirjakeelenormide muudatused ja täpsustused.
 • Nimede ja nimetuste õigekirjutus ning käänamine.
 • Suure algustähe ja jutumärkide õigekiri (asutuste, ettevõtete, ühingute jne. nimed/nimetused; kaubanimetused; kohanimi täiendina jm).
 • Arvsõnade käänamine ning numbrite õigekirjutus.
 • Lühendite ja muude tingmärkide õigekirjutus.
 • Kokku- ja lahkukirjutamise põhireeglid.
 • Kuidas vältida sõnastus- ja lausestusvigu?
 • Kirjavahemärgistus.
 • Soovitusi ärikirjade koostamiseks.
 • Uued sõnad eesti keeles.
 • Kust saab keelenõu ja -abi?

Õpiväljundid
Kursuse läbinu:

 • tunneb Eesti õigekeele reegleid ja leiab õigekirjaks vajalikku keeleabi;
 • on kursis kirjakeelenormide uuendustega;
 • teab, kuidas vältida sõnastus- ja lausestusvigu;
 • koostab vormiliselt ja grammatiliselt korrektseid kirjalikke teateid.

Koolitaja:
Jane Suvi on lõpetanud Tartu Ülikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja kutsemagistrantuuri. Ta on Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumis eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Kauaegne Reitingu eesti keele lektor. Andragoog 6.

Lisainfo:
Koolituse hind sisaldab materjale ja kohvipausi. Lõpetajatele tunnistus või tõend!
Koolituskeskus Reiting on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Reiting – see on tööalased koolitused täiskasvanutele, täpne raamatupidamine ettevõtetele ning asjalik tugi ettevõtlusega alustajale. Reiting koolituskeskus aitab kaasa Teie töötajate arengule soovitud suunas ning kokkulepitud ajaga. Väärtustame loomingulist mõtlemist ja oleme paindlikud. Pakume õigeid teadmisi õigel ajal, õiges kohas ja õige hinnaga. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korrektne eesti keel ja ärikirjade koostamine