Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Korrektne keelekasutus ametikirjades

Koolitusel saate teada, kuidas koostada grammatiliselt õigeid ja selgelt arusaadavaid ametikirju. Õpime kirja teel ennast loogiliselt väljendama arvestades selle mõju ja eesmärki sõnumi edastamisel, mis tagaks usaldusväärsuse ja korrektsuse võimalikult paljudele kirja saajatele. Lisaks tutvume ka uuemate keelereeglite ja teksti sobimatute väljendite ning kantseliidiga.

Korrektselt vormistatud, sujuvalt sõnastatud ja grammatiliselt õigesti kirjutatud kirjad leiavad suuremat lugemist ja saavad kiiremad vastused, mis omakorda kiirendab info liikumist ja töö protsesse. Seetõttu on oluline kursis olla uuemate keelereeglite ja vormistusnõuetega.

Koolituse eesmärk:
Omandada teadmised selge, arusaadava ja korrektselt vormistatud ametikirja koostamiseks. Värskendada teadmisi õigekirja kohta, tutvuda uuemate keelereeglitega, omandada teadmised keelekasutuse tüüpprobleemidest ja lugejakeskse tekstiloome ning selge keele alustest, lihvida eneseväljendusoskusi, sh õppida vältima kantseliiti.

Sihtgrupp:
Spetsialistid, juhid, sekretärid, referendid ja kõik teised, kes tegelevad igapäevaselt tööalaste kirjade koostamisega.

Programm:

 • 09.45/09.55–10.00 Kogunemine (ja hommikukohv)
 • 10.00-11.30 Selge ja arusaadav kiri
  • Kiri kui visiitkaart, mille alusel lugeja kujundab oma hoiakud kirjutaja suhtes
  • Kirja eesmärk ja sõnum – kuidas hoida sõnum nähtav esmases ja vastuskirjas?
  • Milliste väljenditega kujundame lugejas koostöövalmidust?
  • Kuidas kirjutame kindlale ja kuidas mitmele adressaadile?
  • Mida arvestada tundmatule kirjutades?
  • Tüüpnäited, kuidas adressaadiga ei arvestata
  • Kiri kui tarbetekst ja tarbeteksti nõuded
  • Kirja põhisõnum
  • Kuidas infot liigendada ja järjestada?
  • Sõnumi mõistmist toetav lauseehitus
  • Lõikude pikkus ja loogika
  • Iseenda teksti toimetamine
  • Praktilised harjutused materjali kinnistamiseks
 • 11.30-11.45 Kohvipaus
 • 11.45-13.15 Kirja vormistamine
  • Kirja standardist
  • Sõnaveebi sisu ja kasutusvõimalused ning ohud
  • Kuupäev, pöördumine ja viisakusfraasid: sõnastus ning õigekiri
  • Aadressi õigekiri
  • Numbrite ja arvude, sh telefoninumbrite, pangakontode ja hindade õigekiri ning käänamine
  • Perekonnanimede käänamine
  • Lühendite õigekiri
  • Tabelite ja loetelude õigekiri
  • Lõputervituse ja signatuuri vormistamine
  • Automaatteated, sh eemaloleku teated
  • Praktilised harjutused materjali kinnistamiseks
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-15.30 Teksti sobimatud väljendid, kantseliit ja võõrkeele mõjud
  • Kuidas esitada samu sõnu ja fraase heas eesti keeles?
  • Kuidas vormistus aitab suurendada lugeja tähelepanu. Manuste vormistus.
  • E-materjale ametikirja ja sellega seonduva kohta
  • Praktilised harjutused materjali kinnistamiseks, arutelu, küsimused
  • Kokkuvõte ja tagasiside koolituspäevale

Meetodid:
Loeng, praktilised harjutused (harjutused, tekstianalüüs, arutelud).

Õpiväljundid:
Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab tekstiloome põhialuseid;
 • oskab kirja arusaadavalt sõnastada ja vormistada;
 • on teadlik uuemast õigekirjanormist;
 • tunneb keelehooldeallikaid, sh e-materjale;
 • tunneb ära tüüpilisemad bürokraatiakeele ning võõrkeeleväljendid ja oskab neid vältida.

Koolitaja:
Loone Ots on Tartu ülikooli haridusega PhD (Ed.). Täiendanud end e-tekstide valdkonnas Tallagh´ tehnikakolledžis Iirimaal. Aastast 2007 on keelekoolitaja, umbes sama kaua ka keeletoimetaja ning ilukirjanik. On õpetanud Tartu ja Tallinna ülikoolides, külalisena mh Moskvas, Peterburis ja Göttingenis. Esinenud paljudel konverentsidel, sh rahvusvahelistel. Kirjutanud artikleid eesti keele ja kultuuri kohta.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Korrektne keelekasutus ametikirjades