Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?

Isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 näeb muuhulgas ette ka andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamise. Andmete töötlejad heameelega sellega ei tegeleks. Jätame seekord kõrvale kohustuslikkuse ja keskendume küsimusele, miks on hea omada andmekaitselast mõjuhinnangut isegi siis, kui see ei oleks kohustuslik. Samuti vaatleme mõjuhinnangu seost töötlemise läbipaistvuse nõude täitmisega.

Koolitusel on võimalik osaleda videosilla vahendusel. Avatud koolitusel tagatakse kohalolijatele maskid, desinfitseerimisvahendid kätele ning osalejate hajutatus ruumis.


Üldmäärus 2016/679 näeb isikuandmete töötlemist õiguspärasena, kui selleks on vähemalt üks kuuest alusest. Nõusolekust on juba palju räägitud ja kirjutatud, mistõttu käsitleme antud koolitusel seekord ülejäänud viite. Põhjalikumalt vaatleme õigustatud huvi töötlemise alusena ning viime läbi õigustatud huvi hindamise testi.

Teemasid käsitletakse koos aktuaalsete probleemidega andmekaitseõiguses, samuti uuemas kohtupraktikas.

Sihtgrupp:
sikud, kes puutuvad kokku isikuandmete töötlemisega: riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad, personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT-osakondade töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jt.

Koolituse eesmärgid: 

 • Omandada teadmisi, miks on kasulik omada andmekaitsealast mõjuhinnangut ning praktilisi oskusi selle koostamiseks ning organisatsiooni kasuks rakendamiseks.
 • Omandada põhjalikud teadmised kõikide isikuandmete töötlemise õiguslikest alustest ning oskused õigustatud huvi testi läbiviimiseks.

Programm:

 • 09.45–10.00 Registreerimine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Kuidas andmekaitsealast mõjuhinnangut koostada ja milline on selle kasu organisatsioonile?
  • Andmekaitsealase mõjuhinnangu koostamine kui osa organisatsiooni riskide hindamisest
  • Millal peab mõjuhinnangut koostama?
  • Millal võiks mõjuhinnangut koostada?
  • Kuidas mõjuhinnangut koostada?
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Millised on muud isikuandmete töötlemise alused peale nõusoleku?
  • Leping
  • Eluliste huvide kaitse
  • Juriidiline kohustus
  • Õigustatud huvi
  • Kuidas viia läbi õigustatud huvi testi?

Koolituse tulemusena osaleja:

 • oskab koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja kasutada seda ka oma vajaduste jaoks, mitte ainult näitamiseks Andmekaitse Inspektsioonile;
 • teab kõiki isikuandmete töötlemise aluseid ja oskab läbi viia õigustatud huvi testi.

Koolitaja:
Urmas Kukk on advokaadibüroo Mullari & Koch vandeadvokaat, kes on tunnustatud spetsialist hindamatu kogemusega privaatsuse ja isikuandmete kaitse alal – ta on selles valdkonnas esindanud nii haldusorganite kui ka eraisikute huve. Aastatel 2003-2008 töötanud Andmekaitse Inspektsiooni peadirektorina. Hetkel ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni ja Andmekaitse Inspektsiooni nõukoja liige ning Euroopa Komisjoni isikuandmete kaitse projektide ekspert. Lisaks advokaaditööle peab Urmas Tartu Ülikoolis ja Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis loenguid privaatsusõiguse ja isikuandmete kaitse alal.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas koostada andmekaitsealast mõjuhinnangut ja hinnata õigustatud huvi?