Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kuidas saavutada keerulistes suhtlemissituatsioonides kvaliteet ja tulemus?

Koolitusel õpime suhtlemisprotsessi juhtimise võtteid ning räägime eneseväljendusviisi olulisusest suhete kvaliteedi tagamisel. Analüüsime lahenduskeskse lähenemisviisi mõju suhtlemise tulemuslikkuse ja suhete kvaliteedi kontekstis.

Saalikoolitus viiakse läbi vastavalt valituse poolt kehtestatud nõuetele või olenevalt riskitasemest viiakse koolitus üle Zoomi e-keskkonda koroonaviiruse leviku tõkestamiseks.

Saalikoolitusel osalemiseks peab koolituspäeval ette näitama ühe järgmistest tõenditest:
1) EL digitaalne immuniseerimise tõend; 2) EL digitaalne negatiivse PCR testi tõend; 3) Digitaalne COVID-19 läbipõdemise tõend.


Igapäevatöös puutume me kõik kokku keeruliste suhtlemissituatsioonidega, millega toimetulekust võib sõltuda koostöösuhte püsimajäämine ja edukus. Seetõttu on oluline teada, kuidas teha tarkasid valikuid keerulistes suhtlemissituatsioonides.

Koolituse eesmärk:
Teadvustada suhtlemise tulemuslikkust mõjutavaid põhitegureid ja leida lahendusi keerukate suhtlemissituatsioonidega toimetulekuks.

Sihtgrupp:
Spetsialistid ja juhid, kes soovivad omandada teadmisi ja oskusi keerulistes suhtlemissituatsioonides tulemuslikuks toimetulekuks.

Programm:

 • 09.45–10.00 Kogunemine ja hommikukohv
 • 10.00–11.30 Kuidas saavutada suhete kvaliteet ja tulemus keerulistes suhtlemissituatsioonides?
  • Kasulikud fookused suhtlemisel: eesmärk, võimalused-lahendused, areng, heakskiit
  • Inimlikud vajadused ja nendega arvestamine suhtlemisprotsessis
  • Erinevate vaatenurkade (tajupositsioonide) kasutamine suhtlemissituatsioonide hindamisel
 • 11.30–11.45 Kohvipaus
 • 11.45–13.15 Milline eneseväljendusviis tagab tulemuslikkuse?
  • Selged info edastamise viisid
  • Levinumad sõnastuskarid ja nendest hoidumine
  • Info moonutuste, kustutamiste ja üldistamiste täpsustamine
 • 13.15–14.00 Lõuna
 • 14.00–16.15 Kuidas teha tarkasid valikuid keerulistes suhtlemissituatsioonides?
  • Suhtlemisprotsessi juhtimise võtted
  • Ennastkehtestava ja teist osapoolt arvestava sõnalise eneseväljenduse „kuldreeglid“
  • Isiklik mõjujõud suhetes

Koolituse tulemusena osaleja:

 • on analüüsinud lahenduskeskse lähenemisviisi mõju suhtlemise tulemuslikkuse ja suhete kvaliteedi kontekstis;
 • mõistab valitud vaatenurga ja hoiaku mõju suhtlemisprotsessi tulemuslikkusele;
 • teab eesmärgipärase eneseväljendamise põhimõtteid;
 • on planeerinud keerulistes suhtlemisolukordades tegutsemise viise.

Koolitaja:
Ave Eero on koolitajana tegev alates 1994. aastast ning omab täiskasvanute koolitaja (tase 7) kutsetunnistust.
Hariduslikult taustalt on Ave psühholoog, õppinud NLP treeneriks, teadvelolekupõhise omaksvõtmise ja pühendumise treeningu läbiviijaks, meelerahu ja teadveloleku koolitajaks, suhtlemistreeneriks, Gordoni Efektiivsustreeningute instruktoriks. Ta on täiendanud end süsteemse pereteraapia, mänguteraapia, kunstiteraapia, lahenduskeskse lühiteraapia, psühhodraama ja sotsiomeetria valdkonnas.
25 aasta jooksul on Ave koolitanud erinevatel inimeseks olemisega seotud teemadel: eneseareng ja praktiline psühholoogia, suhtlemis- ja mõjutamisoskused, liidrikäitumine ja koostööoskused,  teadvelolekupõhine omaksvõtmise ja pühendumise treening, neuro-lingvistilise programmeerimise (NLP) praktiku, meisterpraktiku ja koolitaja taseme väljaõppekursused.
Koolitajana kannab Avet tugev veendumus, et „igas inimeses on olemas kõik sisemised ressursid, mida inimene õnnestumiseks vajab“. Alati pole nendele ressurssidele lihtne ligi pääseda. Oma rolli koolitajana näeb Ave eelkõige teejuhi ja inspireerijana:  aidata inimestel leida rada sisemise tarkuse juurde ja oma potentsiaal avada.

Excellence Koolitus- ja Arenduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Koolituskaardi kohta saab lähemalt lugeda SIIT.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

Koolitusfirma Excellence viitab nõudlikele eetilistele ja kvalitatiivsetele kriteeriumitele ning ambitsioonikatele eesmärkidele Koolitus- ja Arenduskeskuse tegevuses, teeninduses ja teenustes. See on teenus, mis ületab tavapäraseid standardeid pakkudes organisatsioonidele paindlikke personali arengu toetamise võimalusi. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kuidas saavutada keerulistes suhtlemissituatsioonides kvaliteet ja tulemus?