Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Kvaliteedijuhtimine tarneahelajuhile

Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.

Kvaliteedijuhtimine tarneahelajuhile on Tarneahelajuhi arenguprogrammi 2024 kaheksas moodul. Samas on see iseseisev ja terviklik käsitlus, mida võib kuulata eraldi koolitusena

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Koolituse sisu:

 1. päev.
  • Tutvume kvaliteedijuhtimise olemusega.
  • Saame teada, mis on kvaliteedinäitajad ja kuidas mõõta kvaliteeti.
  • Käsitleme kliendisuhete juhtimist, klienditeeninduse strateegiat.
  • Õpime kuidas mõõta kliendi teenindustaset ja arvutada tarnevõimet, -täpsust ja -kindlust.
  • Uurime, millised vealiigid esinevad logistika valdkonnas ja millised võivad olla nende tagajärjed.
 2. päev.
  • Tutvume kvaliteedijuhtimise tööriistadega.
  • Vaatame kuidas kaardistatakse ja seiratakse protsesse.
  • Tutvume kvaliteedikulude määarmise PAF mudeliga ja tõrgete liigi ning mõju analüüsiga.
  • Õpime kasutama statistilisi meetodeid andmete analüüsimiseks ja esitlemiseks.
  • Teeme praktiliselt läbi ühe probleemlahenduse rühmatööna kasutades erinevaid metoodikaid

Koolitaja:
Anneli Reinok Hilding Anders Baltic AS kvaliteedijuht, -konsultant ja -õppejõud
Oman pikaaegset töökogemust tootmis- ja kvaliteedijuhina rõiva-ja tekstiili ettevõtetes. Lisaks tootmistöö kõrvalt olen töödanud 10 aastat eriala õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 2017a sügisest loen Kvaliteedikorralduse kursuseid Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Oma igapäeva töös tegelen tootmise arendamise ja efektiivuse tõstmisega. Ohjan ettevõtte kvaliteedialaseid protsesse, dokumentatsiooni ja töökorraldust. Analüüsin ettevõtte kvaliteedinäitajaid ja koostan kvaliteedikulude ülevaateid. Juhin tehnoloogia-ja kvaliteediosakonda. Olen HAB juhtkonna liige.
Olen aktiivselt osalenud Kutsekoja töös kutsestandardite väljatöötamise komisjonides.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on üks vanemaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid Eestis.
2014. aasta sügisel tähistab EMI EWT oma 25-ndat tegevusaastat. Esimesena Eestis alustati väliskaubanduse õpetamisega, lisandunud on juhtimipsühholoogia, finantsjuhtimise, riigihangete õppesuunad. Samuti korraldadakse rahvusvahelisi õppereise. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Kvaliteedijuhtimine tarneahelajuhile