Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tarneahelajuhi arenguprogramm

Koostöös PROLOGiga alustab Tarneahelajuhi arenguprogramm, mis koosneb 8 moodulist kestvusega a’ 2 päeva (kokku 16 õppepäeva)

Koostöös Global Management Challenge ärisimulatsiooniga pakume osalejatele väikestes rühmades ärisimulatsiooni läbimist, mida mängitakse üle maailma juba 40 aastat. Vaata lisaks http://gmcbaltic.eu/estonia/

Sihtrühm:
Tarneahela akadeemia on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikud kui ka tootmisjuhte. Tarneahela juhile soovitame kogu programmi. Olenevalt soovist on võimalik valida terve curriculumi või üksikute moodulite vahel.

Millest lähtusime akadeemia ülesehitamisel?

 • Arenguprogrammi teoreetiline osa on tervikliku ülesehitusega ja tugineb autoriteetsetel allikatel.
 • Koolitusteemade struktuur ja teemadevaheliste seoste jälgimine tagavad omandatavate teadmiste terviklikkuse.
 • Praktiline osa moodustab teoreetilise osaga lahutamatu terviku. Koolituse käigus toodavad näited ja lahendamiseks mõeldud ülesanded lähtuvad samadest allikatest.
 • Koolituse käigus kasutatakse interaktiivseid näidisolukordi ja ülesandeid, mis võimaldavad paremini visualiseerida konkreetseid näiteid ja ülesandeid.
 • Koolitusel kasutatavad infotehnoloogilised lahendused annavad võimaluse koolitatavatel ise praktilisi ülesandeis lahendada, kasutades selleks lihtsaid visuaalseid arvutiprogramme.
 • Koolituse teemade valik ja struktuur võimaldavad tuginedes rühmatöös esile kerkinud valukohtadele suunata koolitust nii, et koolitus lähtuks koolitusgrupi vajadustest ja kitsaskohtadest.

Kursuse eesmärgid:

 • Tarneahela akadeemia programm on paindlik. Võimalik on valida terve Curriculum või erinevate moodulite vahel. Tarneahela juhi arenguprogrammi eesmärk on tarneahela juhtimise ja organiseerimisega seotud teadmiste taseme tõstmine ettevõtte juhtimise erinevatel (strateegiline, taktikaline, operatiivne) tasanditel. Omandatavad teadmised moodustavad ühtse terviku hõlmates kõiki tarneahela juhtimise ja planeerimise tähtsaid valdkondi
 • Programm on tihedalt seotud praktilise poolega. Teadmisi aitavad kinnistada arutelud ja praktiliste ülesannete iseseisev lahendamine kasutades IT interaktiivseid võimalusi. Klassiruumid vahetuvad õppekäikudega.
 • Programmi läbinud inimene tunneb paremini ettevõtte tarneahela protsesse, protsesside vahelisi seoseid ja tarneahela protsesside vajalikkust ettevõtte edukas tegevuses. Programmi jooksul omandatud mudelid ja meetodi aitavad muuta töö efektiivsemaks.
 • Koolitusprogramm vastab uue Tarneahela juhi tase 7 kutsestandardile. Peale programmi läbimist on võimalik taotleda Tarneahela juhi kutset.

Arenguprogramm annab: 

 • loengud erinevate lektoritega 16 õppepäeva jooksul, kokku 128 kontaktõppe tundi (170 ak tundi);
 • õppesessioonide ajal võimaluse panna end proovile logistikamängudes ja juhtimisülesannete lahendamises;
 • praktilised teadmised tarneahela juhi ja erinevate tareahela lülide juhtimise arengutrendidest;
 • inspireerivaid ideid külaskäikudest eriilmelistesse ettevõtetesse;
 • võimaluse tutvuda LEAN metoodikate edukast juurutamisest erinevates ettevõtetes.

Programm:

 • I moodul Tarneahela strateegiline juhtimine. Koolitajad Janek Popell ja Madis Rõzov
  • Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.
 • II moodul Meeskonna juhtimine. Koolitaja Maarit Vabrit-Raadla
  • Inimressurss on piiratud ressurss. Moodulis käsitleme teemasid, mis aitavad mõista miks inimesed käituvad erinevates olukordades erinevalt, mis inimesi motiveerib. Moodulis õpime koostama eduka inimese profiili ja selle alusel valima endale õigeid töötajaid.
 • III moodul Finantside juhtimine tarneahelas. Koolitaja Margus Tinits
  • Koolitus on kõigile, kes tahaksid finantsalaseid teadmisi korrastada, nendes süsteemi luua ja selle läbi ettevõtte jaoks uusi arendamisvõimalusi leida.
 • IV moodul Hanke ja ostuprotsesside juhtimine. Koolitaja Peep Tomingas
  • Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.
 • V moodul Varude- ja laoprotsesside juhtimine. Koolitajad Kaie Laurie Jugasaar ja Tarmo Saremat
  • Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.
 • VI moodul Transpordilogistika ja väliskaubandus. Koolitajad Tiit Tammemägi ja Tõnis Hintsov
  • Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.
 • VII moodul Jaotuslogistika, tagastuslogistika ja roheline logistika. Koolitaja Tarmo Tael
  • Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.
 • VIII moodul Kvaliteedijuhtimine tarneahelajuhile. Koolitaja Anneli Reinok
  • Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.

Koolitajad:
Anneli Reinok Hilding Anders Baltic AS kvaliteedijuht, -konsultant ja -õppejõud
Oman pikaaegset töökogemust tootmis- ja kvaliteedijuhina rõiva-ja tekstiili ettevõtetes. Lisaks tootmistöö kõrvalt olen töödanud 10 aastat eriala õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis. Alates 2017a sügisest loen Kvaliteedikorralduse kursuseid Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Oma igapäeva töös tegelen tootmise arendamise ja efektiivuse tõstmisega. Ohjan ettevõtte kvaliteedialaseid protsesse, dokumentatsiooni ja töökorraldust. Analüüsin ettevõtte kvaliteedinäitajaid ja koostan kvaliteedikulude ülevaateid. Juhin tehnoloogia-ja kvaliteediosakonda. Olen HAB juhtkonna liige.
Olen aktiivselt osalenud Kutsekoja töös kutsestandardite väljatöötamise komisjonides.

Janek Popell
PROLOG, Tarneahela akadeemia eestvedaja.
Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

Kaie Laurie Jugasaar
Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis transpordi ja logistika eriala ning alustasin teekonda logistikas veokorraldusega, kuid proovides kätt tarneahela planeerijana leidsin oma kire seal valdkonnas. Varude juhtimise poole pealt oman kokkupuudet nii tootmise planeerimise, tarnijatelt valmistoodangu tellimise kui ka materjalide kojukutsumisega. Hetkel olen Orkla Eestis planeerimisjuht ja olnud lähedalt seotud uue pilvepõhise planeerimissüsteemi juurutamisega, erinevate parendusprojektidega ettevõttes ning juhtinud VMI (vendor managed inventory) rakendamist tarnijatega.

Maarit Vabrit-Raadla
Maarit on tegutsenud ettevõtte juhina, juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust. Õppinud Tallinna Ülikoolis sotsiaalteaduseid ning hiljem lõpetanud Tallinna Tehnikaülikooli ärikorralduse instituudis personalijuhtimise eriala.
Maarit on tegelenud nii juhtide kui organisatsioonide arendamisega, üles ehitanud ja juhtinud meeskondi, samuti väike-ettevõtet ning töötanud konsultandi ja personalipartnerina (sh. 6 aastat ABB-s). Tarkvaraettevõte SinuLab.ee, mille asutaja ja juht Maarit on, tegeleb ettevõtetele lahenduste loomisega tulemuste juhtimiseks ja inimeste arendamiseks. Täna nõustab Maarit erinevaid ettevõtteid organisatsiooni arengu, strateegilise personalijuhtimise ja personalivaldkonna digitaliseerimise teemadel.

Margus Tinits, Ph.D., EMI EWT lektor, vandeaudiitor.
Marguse koolitused alati ülesehitatud loogiliselt, läbi kerge huumoriprisma, mis teeb esialgu keerukana tunduvate teemade omandamise lihtsaks ja mänguliseks. Koolitusel osalejad on teda iseloomustanud kui aktiivset, asjatundlikku ja väga professionaalset lektorit. Enim kasutatav märksõna Marguse koolitustel on “loogiline,” tänu millele saavad valdkonnast selge pildi nii need, kes on varasemalt finantsidega kokku puutunud, kui need, kes alles tutvuvad antud valdkonnaga. Imetletakse tema finantsseoste visualiseerimise metoodikat

Peep Tomingas
Rahvusvahelise kogemusega strateegilise hankimise ekspert. Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu ProLog juhatuse liige.
ProcurementFlow partnersuhete juht.
PROLOG, Tarneahela akadeemia eestvedaja.

Tarmo Tael
Logistika valdkonnas olen töötanud üle 20 aasta ja seda peamiselt viimase miiliga seotud ettevõtetes DPD (Prantsuse post), Itella/Smartpost (Soome post) ja olen olnud abiks eksperdina viimase miili lahenduste puhul. Eelmisel aastal liitusin Lumi Capitaliga, kus ma olen Partner logistikakinnisvara tegevussuunal Baltikumis. Olen panustanud pea 10 aastat alustavate ettevõtete arengusse, olles investor ja mentor Startup Wise Guys kiirendis. Olen lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkoolis transpordi ja logistika eriala, täiendanud ennast Soomes ja jätkanud õpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis logistika magistriõppes

Tiit Tammemägi, PhD. Auesimees Rahvusvaheline Kaubanduskoda – ICC Eesti
Tiit Tammemägi on kauaaegne ICC Kaubandusõiguse ja -praktika komisjoni liige ning Incoterms 1990, 2000 ja 2010 eestindaja ja kirjastaja. Ta on kirjutanud kasutajajuhised kolmele viimasele Incotermsi versioonile. Ta on kaasautor mitmes ekspordi, väliskaubanduse ja logistika käsiraamatus. Aktiivse väliskaubanduskoolitajana peab ta loenguid eesti, inglise ja vene keeles. Tiit Tammemägi on innukas ICC loodud väliskaubanduse “ühiskeele” ning “Make
Trade Simple!” põhimõtete propageerija.

Tõnis Hintsov
Logistikaekspert, -konsultant ja -õppejõud
Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühingu PROLOG juhatuse liige

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on üks vanemaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid Eestis.
2014. aasta sügisel tähistab EMI EWT oma 25-ndat tegevusaastat. Esimesena Eestis alustati väliskaubanduse õpetamisega, lisandunud on juhtimipsühholoogia, finantsjuhtimise, riigihangete õppesuunad. Samuti korraldadakse rahvusvahelisi õppereise. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tarneahelajuhi arenguprogramm