Kõik koolitused ühest kohast!

tk
Tagasi

Tarneahela strateegiline juhtimine

Koolitus aitab osalejatel mõista tarneahela juhtimise olemust ja eripära ning selle vahetut seost ettevõtte strateegilise juhtimisega.

Tarneahela strateegiline juhtimine on Tarneahelajuhi arenguprogrammi esimene moodul. Samas on see iseseisev ja terviklik käsitlus, mida võib kuulata eraldi koolitusena.

Sihtrühm:
Koolitus on suunatud laiale sihtrühmale, mis hõlmab endas nii planeerijaid, ostjaid/hankijaid, logistikuid kui ka tootmisjuhte.

Koolituse sisu:

  • Esmalt defineerime, mis on strateegia ja missugused on erinevad juhtimistasandid.
  • Mis on tarneahela inimeste roll ettevõtte üldstrateegia kujundamisel.
  • Kuidas toimub tarneahela strateegia kujundamine, juurutamine ja juhtimine.
  • Mis roll on kommunikatsioonil tarneahela strateegilisel juhtimisel. Võtke teadmiseks, et kõigil tarneahela inimestel on oma roll tarneahela strateegia elluviimisel.

Õpiväljundid.
Koolitatav omandab järgmised teadmised ja oskused:

  • Kuidas toimib tarneahel kui tervik,
  • mida on tarneahela kui terviku koostööks vajalik,
  • missugused on tarneahela lülid ja mis on nende lülide eripärad,
  • kuidas tarneahela lülides efektiivsust saavutada ja missugused on seoses ettevõtte ja tarneahela juhtimise vahel.

Koolitusel omandatav on vajalik osa uue Tarneahela juhi tase 7 kutsestandardi nõuetest

Koolitaja:
Janek Popell
PROLOG, Tarneahela akadeemia eestvedaja.
Janekil on pikaajaline ja rahvusvaheline töökogemus tarneahelate juhtimise vallas. Lisaks tegeleb ta tarneahela ja majandusega seotud ainete lugemisega Eesti ülikoolides. Edasiviivaks jõuks peab Janek elukestvat õpet ja uudishimu.

Küsin koolituse kohta lisainfot

Koolitusfirma tutvustus

EMI EWT Ida-Lääne Koolituse AS on üks vanemaid mitteriiklikke koolitusettevõtteid Eestis.
2014. aasta sügisel tähistab EMI EWT oma 25-ndat tegevusaastat. Esimesena Eestis alustati väliskaubanduse õpetamisega, lisandunud on juhtimipsühholoogia, finantsjuhtimise, riigihangete õppesuunad. Samuti korraldadakse rahvusvahelisi õppereise. Käidud on kõikidel kontinentidel, kaasa arvatud Antarktika. Loen koolitusfirma kohta veel...

Osalen koolitusel

Tarneahela strateegiline juhtimine